Vervanging tijdens bedrijfsstage van leraren

De vervanging regelen van een leraar op bedrijfsstage is niet altijd eenvoudig. Het Departement Onderwijs en Vorming organiseert daarom een project waardoor men tijdens de afwezigheid van een  leraar op bedrijfsstage een beroep kan doen op vervangende activiteiten voor de leerlingen. Een externe organisatie staat in voor activiteiten die het ondernemerschap en/of de ondernemingszin van de leerlingen stimuleren. Dit kost de school niets. De vervangingsactiviteiten worden ingericht gedurende maximaal 5 werkdagen. Info en aanvraagformulieren vind je hier

De link naar de gedetailleerde info is:

http://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/project-klasactiviteiten-ondernemingszin-tijdens-afwezigheid-leraar-op-bedrijfsstage

Provincieoverschrijdende werking

In onze beheersovereenkomst heeft elk RTC 5% van zijn werkingsmiddelen voorzien om een provincie-overschrijdende werking te ondersteunen.
Voor elke school betekent dit dat er onder bepaalde voorwaarden en binnen de voorziene werkingsmiddelen, 
kan worden deelgenomen aan projecten van RTC’s gelegen in een andere provincie. 

Aanvragen

Meer informatie

Overzicht aanbod

Infobrochure CNC-machines VDAB i.s.m. Siemens

De VDAB heeft samen met Siemens een infobrochure ontwikkeld, zodat scholen zich beter kunnen voorbereiden op het werken met CNC-machines van VDAB.

De infobrochure bestaat uit  web-based-modules, trainingsvideo's, software download, apps en voorbeeldoefeningen, zodat je als leerkracht je grondig kan voorbereiden om te werken met de Siemens sturing op de CNC-machines bij VDAB.

Brochure

 

Bart Jacobs (UCLL) genomineerd voor de Cera Award.

Bart Jacobs (UCLL) is genomineerd voor de Senior Cera Award 2016. Dit is een award voor technische, ingenieurs en informatica profielen die werken rond sociaal en maatschappelijk relevante thema’s.

Bart is degene die het project: Techniek in de zorg”, dit schooljaar samen met het RTC zal uitwerken.  De doelstelling is om leerlingen vanuit een “techniekopleiding” te laten samenwerken met leerlingen uit een “zorgopleiding”, zodat ze samen een zorginnovatie conceptueel kunnen uitdenken.

Genomineerd zijn is al een hele verdienste.  Toch zou het fijn zijn als Bart Jacobs de award ook effectief kan binnenhalen.
Stemmen kan je nog via onderstaande link, voor 26 september!

Breng je stem uit!

10-dagenregeling 2016-2017

Als je school/klas is ingeschreven voor de 10-dagenregeling heeft de VDAB je al gecontacteerd, zoniet dan contacteren ze je tussen 1 en 16 september om je aanvraag te bespreken.
Daarnaast zijn er wat administratieve wijzigingen
Vanaf dit schooljaar moeten scholen zich elektronisch akkoord verklaren met de gebruiksvoorwaarden

De gebruiksvoorwaarden en stappenplan vind je onderstaande link.  De gebruiksvoorwaarden zijn gepubliceerd op de site onder 'Algemene gebruiksvoorwaarden'
Gebruiksvoorwaarden

Link naar het elektronisch akkoord systeem
Elektronisch akkoord systeem

Als hierover vragen of onduidelijkheden zijn, kan je contact nemen met:
Jurgen Nijs
Tel.: 089 39 59 79 – 0478 74 65 72
jurgen.nijs@rtclimburg.be

Abonneren op RTC Limburg RSS