Ondersteunende tools duurzaam bouwen

Omschrijving:

Om de leerkrachten te ondersteunen in hun lessen rond het thema duurzaamheid wordt er bijkomende ondersteuning voorzien door het ter beschikking stellen van didactisch materiaal.
Specialisten van het Centrum voor Duurzaam Bouwen leveren de input aan.  Het RTC zorgt voor de nodige presentaties.  Vooraleer het ter beschikking wordt gesteld aan de scholen, geeft CeDuBO een definitief fiat.

Doelgroep:

Leerlingen van de richtingen

  • Bouw- en houtkunde
  • Bouwtechnieken
  • Dakwerken
  • Decoratie en restauratie schilderwerk
  • Dekvloerlegger
  • Ruwbouw

Partners:

  • Constructiv
  • Cedubo

 Didactisch materiaal downloaden