Lerend netwerk - Diagnose Car 2018

Vzw Connectief heeft aan RTC gevraagd, om de leerkrachten werkzaam in de studiegebieden Auto, Autotechnieken en Auto-elektriciteit uit te nodigen voor een Lerend Netwerk rond Diagnose Car 2018 op dinsdag 23 januari 2018 in het Technisch Instituut St-Lodewijk te Genk. 

Meer info en inschrijven