Milieuvriendelijke koelmiddelen

Omschrijving:

De F-gasverordening EU 517/2014, die van kracht is sinds januari 2015, dringt het gebruik van milieuvriendelijke koelmiddelen (met laag GWP - Global Warming Potential) op aan de eindgebruiker door een “phase-down” van koelmiddelen in te voeren. Concreet betekent dit dat er in Europa tegen 2030, 79% minder koelmiddelen (in ton CO2-equivalent) op de markt mogen worden gebracht.

Door deze EU-verordening wordt het gebruik van de meest courante, hoge GWP-koelmiddelen ontraden en in sommige gevallen zelfs verboden, met als gevolg dat de industrie gedwongen wordt om lage GWP-koelmiddelen te gebruiken.

Met dit project krijgen leerlingen de kans om inzicht te krijgen welke impact deze veranderingen hebben in de koelwereld.

Acties:

 • Workshop koelen met CO2
  Het UCLL organiseert dit schooljaar samen met RTC Limburg een workshop voor leerlingen uit omtrent de laatste technologieën rond "Innovatieve integrale systemen voor supermarkten met CO2 als natuurlijk koelmiddel”.
  De doelgroepen hiervoor zijn 7de jaar Industriële Koeltechnieken, 5e en 6de jaar Koel- en Warmtetechnieken, 5e en 6de jaar Koelinstallaties en het 7de jaar Koeltechnische Installaties
  De leerlingen maken kennis met de nieuwste technologieën binnen het vakgebied koeltechnieken.
   
 • Opleidingsfiche

  - Eigenschappen van CO2
  - Veiligheidsaspecten bij het gebruik van CO2
  - De vorming van droog ijs + demonstratie
  - Het gebruik van manometer + demonstratie
  - Werking van diverse installaties met COals koelmiddel + demonstratie:
       - Cascade installatie
       - Booster installatie
       - Booster installatie met warmterecuperatie,
         airco + parallelle compressie en ejectortechnologie

 • Inschrijven

 • Voortraject rond het gebruik van brandbare koelmiddelen voor leerkrachten
  In de toekomst gaan brandbare koelmiddelen (zoals propaan, butaan, HFO’s. ...) vaker gebruikt worden in diverse toepassingen. Het is zo dat hoe lager de GWP van een koelmiddel is hoe brandbaarder deze zijn. Een uitzondering hierop is CO2, welk ook een valabel alternatief is met veel mogelijkheden. Door deze restricties die door Europa worden opgelegd wat betreft koelmiddelen, zal binnen afzienbare tijd de wereld van de koeltechniek er helemaal anders gaan uitzien. De leerkrachten volgen het voortraject en in het volgend schooljaar zal dit uitgerold worden naar de leerlingen. 
   
 • Werkplekleren VOS Technics

  VOS Technics is één van de vooruitstrevende bedrijven gespecialiseerd in de nichemarkt koeling, verwarming en energiebeheer met CO2. Ze scherpen hun kennis continu aan en werken samen met de beste onderzoekers en toonaangevende onderzoekscentra. Zo spelen ze in op de veranderende behoeften en de ontwikkelingen op de markt.
  Het project is opgebouwd uit een theoretische uiteenzetting, praktische oefeningen en een bedrijfsbezoek.
  Leerlingen leren in een realistische werkomgeving, brengen daarna samen met de bedrijfsleider een bezoek aan een industriële installatie met CO2 als koelmiddel.

Doelgroep:

 • Industriële koeltechnieken
 • Koel- en warmtechnieken
 • Koelinstallaties
 • Koeltechnische installaties

Partners:

 • UCLL Energy
 • VOS TECHNICS