Milieuvriendelijke koelmiddelen

Omschrijving:

De F-gasverordening EU 517/2014, die van kracht is sinds januari 2015, dringt het gebruik van milieuvriendelijke koelmiddelen (met een laag GWP - Global Warming Potential) op aan de eindgebruiker door een “phase-down” van koelmiddelen in te voeren. Omdat schadelijke koelmmiddelen een enorme impact hebben op onze leefomgeving verplicht Europa om tegen 2030 minder koelmiddelen in ton CO2-equivalent op de markt te brengen, in cijfers  vertaald 79%!. Om deze reden wordt nu al de productie en het gebruik van de meest courante, hoge GWP-koelmiddelen ontraden en in sommige gevallen zelfs verboden! 

In de toekomst gaan andere koelmiddelen (zoals propaan, butaan, HFO’s. ...) vaker gebruikt worden in diverse toepassingen. Het gevaar omtrent het gebruik van deze koelmiddelen schuilt hierin dat ze brandbaarder worden naarmate hun GWP-waarde daalt... Een andere stof die als koelmiddel in de kijker staat is CO2, een valabel alternatief met veel mogelijkheden. Met dit project krijgen leerkrachten en leerlingen de kans om  inzichten op te nemen over de veranderingen in de wereld van de koeltechnieken.

Acties:

NIEUW

 • Workshop koelen met CO2 voor leerkrachten en leerlingen

UCLL organiseert dit schooljaar samen met RTC Limburg een workshop voor leerkrachten en leerlingen omtrent de laatste technologieën rond "Innovatieve integrale systemen voor supermarkten met CO2 als natuurlijk koelmiddel”. De doelgroep bestaat uit leerkrachten die in het schooljaar 2016-2017 bij UCLL een voortraject hebben doorlopen omtrent dezelfde materie.

 • Programma

08u30 – 10u00    - Eigenschappen van CO
                          - Veiligheidsaspecten bij het gebruik van CO2
                          - De vorming van droog ijs + demonstratie
                          - Het gebruik van manometer + demonstratie

10u15 – 10u30      Pauze

10u30 – 12u15    - Werking van diverse installaties met CO2 als koelmiddel + demonstratie
                          - Cascade installatie
                          - Booster installatie
                          - Booster installatie met warmterecuperatie, airco +
                            parallelle compressie en ejectortechnologie

             12u15      Einde

Voor meer info contacteer Rinaldo Menichetti (contactgegevens
 

 • Werkplekleren VOS Technics

  VOS Technics is één van de vooruitstrevende bedrijven gespecialiseerd in de nichemarkt koeling, verwarming en energiebeheer met CO2. Ze scherpen hun kennis continu aan en werken samen met de beste onderzoekers en toonaangevende onderzoekscentra. Zo spelen ze in op de veranderende behoeften en de ontwikkelingen op de markt.
  Het project is opgebouwd uit een theoretische uiteenzetting, praktische oefeningen en een bedrijfsbezoek.
  Leerlingen leren in een realistische werkomgeving, brengen daarna samen met de bedrijfsleider een bezoek aan een industriële installatie met CO2 als koelmiddel.

Doelgroep:

 • Industriële koeltechnieken 7
 • Koel- en warmtechnieken 5-6
 • Koelinstallaties 5-6
 • Koeltechnische installaties 7

Inschrijven

Partners:

 • UCLL Energy
 • VOS TECHNICS