Netwerkcertificeren: Lantek II

De snelheid waarmee data over een netwerk kunnen verstuurd worden is een van de belangrijkste verschillen tussen netwerken. De snelheden waarvoor een netwerk geschikt is, heeft men ingedeeld in verschillende categorieën. Met de Lantek II is het mogelijk om datanetwerken uitgevoerd in koperbekabeling te certificeren tot cat. 6.

De Lantec II wordt uitgeleend vanuit LIMTEC - Genk

Doelgroep:

Leerlingen van de derde graad secundair onderwijs uit de studiegebieden:

  • Mechanica - Elektriciteit

Duur: 2 weken

Praktisch:

  • Reserveer de Lantek II.
  • Contacteer Diane Pannemans - Limtec om concrete afspraken te maken.
  • Haal de camera('s) af bij Limtec op het afgesproken dag en uur.
  • Spreek ook af wanneer je de camera('s) terugbrengt.

Reserveer