Provincie overschrijdende werking 2017-2018

In onze beheersovereenkomst heeft elk RTC 5% van zijn werkingsmiddelen voorzien om een provincie overschrijdende werking te ondersteunen.
Voor elke school betekent dit dat er onder bepaalde voorwaarden en binnen de voorziene werkingsmiddelen, er kan worden deelgenomen aan projecten van RTC’s gelegen in een andere provincie.

Meer info