Techniek in de zorg

Omschrijving:

Powerpoint voorstelling project

Met deze workshop beogen we leerlingen technisch/beroeps secundair onderwijs samen te brengen vanuit verschillende opleidingen, namelijk zowel vanuit de “techniek” opleidingen als vanuit de “zorg” opleidingen. Samen gaan de leerlingen aan het werk om een zorginnovatie conceptueel uit te denken. 

Begrippen die hierbij centraal staan zijn:

 • De multidisciplinariteit van het team
 • Afleveren van zorg op maat
 • De eindgebruiker (patiënt) staat centraal
 • Participatief design

Workshop 1: Ontwerp van een wellness-ruimte voor personen met dementie
Het aantal personen met dementie neemt samen met de steeds ouder wordende bevolking gestaag toe. Vele van deze mensen worden samengebracht in gesloten afdelingen van woon- en zorgcentra. Mits goede begeleiding kan de achteruitgang van de cognitieve vaardigheden van personen met dementie afgeremd worden. Dit kan o.a. gebeuren door “sensorische stimulatie”. Deze stimulatie kan op verschillende manieren bewerkstelligd worden, gaande van bijvoorbeeld het tonen van beelden uit het verleden tot handmassages of geurstimulatie.

De opdracht van deze workshop richt zich concreet tot het conceptueel ontwerp van een wellness-ruimte voor personen met dementie, rekening houdend met:

 • De badkamer functie in het algemeen
 • Sensorische stimulatie
 • Veiligheid voor de bewoner
 • Verbetering van de werkomgeving voor het personeel van het WZC

Workshop 2: Ontwikkeling van een mobiele app voor jongeren met autisme
ASS of autismespectrumstoornis is volgens het standaard handboek voor diagnostiek in de psychiatrie (American Psychiatric Association, 2014) een neurobiologische ontwikkelingsstoornis. Er is sprake van een stoornis op vlak van communicatie, de sociale interactie en de beperkte repetitieve gedragspatronen, interesses of activiteiten.

Personen met ASS hebben moeite met het invullen van hun vrije tijd. Dit heeft 2 oorzaken:

 • Enerzijds hebben zij een gebrek aan executieve functies’ (een overkoepelende term van diverse cognitieve functies die zelfcontrole mogelijk maken). Deze executieve functies zijn nodig voor dagdagelijkse handelingen, en dus ook voor het invullen van vrije tijd.
 • Anderzijds hebben personen met ASS veel nood aan structuur. Deze kunnen zij zichzelf echter moeilijk aanbieden.

Bedoeling van deze workshop is een app te ontwikkelen (conceptueel) die personen met ASS kan ondersteunen in hun dagplanning enerzijds, en in de invulling van hun vrije tijd anderzijds.
Elke workshop zal ongeveer een halve dag in beslag nemen.

Planning: Nog te bepalen
Informatie: Liesbeth Schraepen - RTC Limburg

Partner:

 • UCLL