Uitleendienst Snoezelmateriaal

Omschrijving:

  • Leerlingen maken kennis met snoezelmateriaal, gericht op personen met een handicap.
  • Het materiaal stimuleert de zintuigen door een combinatie van muziek, lichteffecten, trillingen, tastmateriaal en geuren.
  • Materiaal kan uitgeleend worden door leerkrachten die een train the trainer gevolgd hebben.

Doelstellingen:

  • Zorg dragen voor het welbevinden en de betrokkenheid van volwassenen/ouderen (= belevingsgericht handelen).
  • Nieuwe methodes van hulperlening leren kennen om zo, als pas afgestudeerde, een grotere meerwaarde te kunnen zijn op de toekomstige werkplek.
  • Elementen in de agogische relatie verduidelijken, toelichten en aanwenden.

Doelgroep:

Leerlingen van de derde graad secundair onderwijs uit de studiegebieden:

  • Gezondheids- en welzijnswetenschappen
  • Jeugd- en gehandicaptenzorg

Partners:

  • KVG Vrijetijdswerking

Reserveer nu