Van reactief naar preventief onderhoud

Omschrijving:

Bedrijven streven naar een maximale installatie beschikbaarheid. De traditionele wijze van onderhoud is hiertoe echter niet langer toereikend. Machinestilstanden zijn immers inherent aan het loutere reactieve onderhoud. Daarom werkt men meer en meer met een geïntegreerde preventieve aanpak, waarbij men pro-actief op de stilstanden of storingen anticipeert.

Acties:

 • Maintenance Management Game
  Aan de hand van een onderhoudsspel leren de leerlingen de verschillende taken in een onderhoudsafdeling van een bedrijf. De leerlingen komen al spelend in contact met preventief onderhoud, predictief onderhoud, proactief onderhoud, planningen, taakverdelingen, werkstroombeheersing, kengetallen, informatiebeheer, Reliability Centred Maintenance (RCM), 5S (scheiden, schikken, schoon, standaardiseren, steunen) enz. De thema’s kunnen op maat gekozen worden door de leerkrachten.
  Duur: 1/2 dag
  Plaats: PXL-TECH

Inschrijven

 

 • Energie-efficiëntie van machines
  ​Modern onderhoud is niet meer zoals vroeger. Storingsonderhoud wordt vervangen door meer up-to-date methodes om de machines zo efficiënt mogelijk te laten draaien. Daarom is het belangrijk machines aan een grondige energie-efficiëntieanalyse te onderwerpen. De leerlingen leren spelenderwijs verschillende onderzoeksmethodes kennen: olieanalyses, ultrasone metingen, warmtebeelden en trilling-analyses. Ze mogen deze testen zelf uitvoeren nadat ze de nodige instructies hebben gekregen en nemen ook een echte productiemachine onder de loep.
  Duur: 1/2 dag
  Plaats: PXL-TECH

Inschrijven

 

Doelgroep:

 • Industrieel onderhoud
 • Industriële onderhoudstechnieken

Partner:

 • PXL-TECH