Veilig werken op hoogte.

In de bouw is vallen van hoogte de grootste oorzaak en vormt een permanent aandachtspunt. Het KB stelt dan ook dat

  • werknemers voldoende moeten opgeleid zijn om veilig te werken op hoogte.
  • steigers moeten gecontroleerd worden door een bevoegd persoon.

Leerkrachten kregen in het schooljaar 2015-2016, de mogelijkheid om hun competenties te versterken en een opleiding Veilig werken op hoogte – module 3 te volgen. 
Deze leerkrachten werden voldoende opgeleid om door de directie van de school aangesteld te worden als bevoegd persoon. In overleg met FOD-WASO werd er een modelverklaring opgesteld om deze leerkrachten aan te stellen. 

Scholen, die beschikken over een bevoegd persoon, kunnen gebruik maken van het stellingsmateriaal om leerlingen de basisprincipes van "Veilig werken op hoogte bij te brengen".

Duur: 1 dag
Planning: vanaf oktober 2016 - in samenspraak met de plaats waar de stelling staat.

  • eerste trimester: Spectrumcollege VTI - Beringen
  • tweede trimester: Atheneum Maasland - Dilsen-Stokkem
  • derde trimester: T.I. Sint-Lodewijk - Genk

Contactpersoon: Jurgen Nijs - RTC limburg

Module 1, 2 of 3?

 

Bevoegd persoon: Verantwoordelijkheden

 

Bevoegd persoon: Modelverklaring

 

Aanvragen

Partners:

  • FVB
  • Spectrumcollege
  • T.I. SInt-Lodewijk
  • Atheneum Maasland