Warehouse Management

Omschrijving:

De centrale ligging van Limburg in Noord-West Europa, de betaalbare ruimte om te ondernemen, de trimodale ontsluiting en de aanwezigheid van een aantal grote logistieke spelers, zijn enkele troeven waarover Limburg beschikt voor de verdere uitbouw van de logistieke sector in de provincie. 
Het project Warehouse Management heeft als doelstelling leerlingen uit het studiegebied handel te laten uitstromen met voldoende competenties zodat een vlotte doorstroming naar tewerkstelling in de sector mogelijk is.

Acties:

 • Materialen voor intern transport en stockage
  De diversiteit aan goederen die verhandeld worden in de logistiek maakt dat elk warehouse aangepast is aan zijn corebusiness: stellingen, interne transportmiddelen, soort paletten,… Al deze materialen zijn aangepast aan de organisatie en goederen die verhandeld worden. Door deze grote diversiteit hebben de scholen nood aan ondersteuning.
  Samen met Logis bieden we een project aan waarmee aan deze nood kan worden voldaan. 

De opleiding vindt plaats bij Logis te Opglabeek.

Theorie wordt afgewisseld met de praktijk.

Inhoud:

 • Soorten magazijnen met de verschillende opslagmogelijkheden
 • De 4 O’s
  • Ontvangen – CMR
  • Opslaan, de verschillende magazijnstellingen en hun gebruik
  • Orderpicken – orderbon
  • Opzenden
 • Soorten palletdragers
 • Verschillende soorten opslagmiddelen
 • Begrippen FIFO/LIFO
 • Interne transportmiddelen
 • Laad- en loskades – lossen van vrachtwagen
 • Vrachtbrief CMR
 • Signalisatie en behandelingsetiketten
 • ...

Locatie: Logis te Opglabeek

Beschikbare data:

 • 2 december 2016
 • 13 januari 2017 (gereserveerd)
 • 10 februari 2017 (gereserveerd)
 • 10 maart 2017 (gereserveerd)
 • 21 april 2017  (gereserveerd)

Er wordt stipt gestart om 9u tot 12u en van 12u30 tot 16u

Leerkrachten stemmen op voorhand best met de instructeur af, rond de inhoud van het programma zodat er maatwerk kan geleverd worden.

 

 • TLT International
  TLT International staat voor Trade, Logistics & Transport in een internationale context. Dit leerspel over de boeiende wereld van de internationale handel, het vervoer en de logistiek, werd ontwikkeld door LOGOS.
 • Het spel bestaat uit 2 niveaus:
 1. Het basisspel
  De spelers verzamelen alle goederen zo snel mogelijk in een centraal magazijn. Maar onderweg komen ze allerlei situaties (kanskaarten) tegen die het transport vooruit helpen of vertragen. Vooraleer ze de goederen mogen lossen in het magazijn, moeten ze bovendien eerst quizvragen oplossen. 

  Het basisspel kan als kennismaking met de sector van de internationale handel, het vervoer en de logistiek (smaakmaker) worden ingezet. Leerlingen uit de 3de graad van het secundair onderwijs maken op een leuke en tegelijkertijd educatieve manier kennis met heel veel verschillende aspecten van de sector van de internationale handel. Zo geraken leerlingen uit bijv. een 6de jaar misschien wel gemotiveerd om te kiezen voor het Se-n-Se Internationaal Transport en Goederenverzending of voor een bachelor bedrijfsmanagement – logistiek management.

  Het spel zelf is eenvoudig in gebruik en leerkrachten kunnen dit op zichzelf voorbereiden, zonder bijkomende ondersteuning. 

  Het RTC biedt leerkrachten de mogelijkheid om het spel uit te lenen.

  Aanvragen TLT International

  Controleer beschikbaarheid

  TTT: 19 april 2017

   

 2. Het uitbreidingsspel

  De spelers krijgen een bijkomende uitdaging: kunnen ze in een logistiek scenario de slimste keuze maken? Vooraleer ze mogen vertrekken naar het magazijn, moeten ze telkens een stap van het logistiek scenario zo efficiënt mogelijk oplossen. Zo krijgen ze een beter beeld van de import van koffiebonen uit Zuid-Amerika, of van wat er op logistiek vlak allemaal voorafgaat aan de lancering van een nieuwe modecollectie, …

  Om dit spel praktisch én inhoudelijk in al zijn facetten te leren kennen en optimaal in te passen in de verschillende lessen/vakken, is een Train de trainer-opleiding van LOGOS aangewezen.
  Meer info hierover vind je hier

  Via RTC kan je het uitbreidingsspel alvast eens komen inkijken. .

 • Warehouse Management System (WMS)
  Doorheen de hele logistieke keten wordt op alle niveaus van logistieke medewerkers verwacht dat ze met ICT-tools kunnen omgaan. Deze workshop biedt een simulatieomgeving om op een zo realistisch mogelijke manier kennis te maken met de logistieke bedrijfsprocessen (verkoop, aankoop, het inbound- en outboundproces). Door de realistische oefeningen in een magazijnomgeving krijgen de leerlingen een beter beeld op de goederenstroom in combinatie met de onderliggende documentenstroom.
  De magazijnoefening baseert zich op de magazijncyclus en wordt in twee grote blokken opgesplitst. Bij het Inbound-proces plaatst elke leerling een inkooporder bij een leverancier. Vervolgens vindt de aanlevering en goederenontvangst plaats. De ontvangen goederen worden gecontroleerd en voorzien van een SCCC-label. Daarna worden de bestellingen weggezet op de, door het WMS-syteem, bepaalde BIN-locaties. Outbound-proces: de klanten uit het oefennetwerk bestellen hun goederen bij de PXL Logistics. Elke leerling maakt hieruit een verkooporder aan. De eigenlijke outboundactiviteit start bij het creëren van een picklijst-voorstel. Gedurende het hele proces worden regelmatig voorraadcontroles uitgevoerd. De picklijst-voorstellen worden voor picking doorgestuurd naar de scanner(s). De scannerschermen sturen de orderpicker vervolgens naar de juiste locatie. Het order wordt gepicked en, via de logistieke drager, naar de verpakkingszone gebracht. Per klant worden de verzendingscollies aangemaakt en voorzien van een verzendingslabel. Deze worden gescand en geladen. De verzendingsdocumenten worden aangemaakt en in het ERP-systeem wordt het order gefactureerd en afgesloten.​

Duur: 1 dag

Plaats: Logis - Opglabeek

Beschikbare data:

 • 1 december 2016 (gereserveerd)
 • 12 januari 2017 (gereserveerd)
 • 9 februari 2017 (gereserveerd)
 • 9 maart 2017 (gereserveerd)

Er wordt stipt gestart om 9u tot 12u en van 12u30 tot 16u.

Doelgroep:

 • Kantoor
 • Logistiek
 • Verkoop

Partners:

 • LOGOS
 • Logis
 • SFTL