Webleren

Sinds 1 september 2009 stelt VDAB haar weblerengratis ter beschikking van het onderwijs.

Hoe krijgt u toegang tot de cursussen webleren?

  • De school vraagt eerst een "administrator-login" aan bij de VDAB. Dit gebeurt door het sturen van een e-mail naar webleren@vdab.be.
  • Na ontvangst van uw aanvraag stuurt VDAB u, binnen de periode van 14 dagen, een overeenkomst.
  • U stuurt de ingevulde en ondertekende overeenkomst terug naar VDAB.
  • U ontvangt de adminstrator-login van VDAB. Voor de periode van één jaar kunt u nu zelf leerlingen en hun begeleidende leerkrachten toegang verlenen tot het webleermateriaal in kwestie. De toegangen die u kunt verlenen zijn geldig voor 3 maanden (maar kunnen uiteraard telkens voor een periode van 3 maanden worden verlengd).
  • Opgelet! De overeenkomsten worden NIET automatisch verlengd. Na afloop van het jaar moet een nieuwe overeenkomst opgemaakt worden.

Over welk soort materiaal gaat het?