Doelgroepen

We richten ons prioritair op leerlingen van:

  • Studierichtingen die gericht zijn op het verwerven van een beroepskwalificatie niveau 3 en/of 4.
  • De 3de graad van het voltijds  gewoon en buitengewoon onderwijs. 
  • Deeltijds onderwijs (DBSO en Leertijd).
  • We kunnen ook acties uitwerken voor leerlingen in de finaliteitsjaren van het BUSO, opleidingsvorm 3, die gericht zijn op het verwerven van een beroepskwalificatie niveau 2.  

 Lijst met Limburgse Scholen (TSO/BSO/BuSO/CLW/Leertijd)

 

Kaart