Didactisch Materiaal

Sinds 1 september 2009 wordt ook ander, downloadbaar cursusmateriaal ter beschikkking gesteld van de scholen.

De beschikbare titels kan u consulteren op volgend adres: http://vdab.be/cursusmateriaal.shtml

Voor dit materiaal gaan we als volgt tewerk:

  • De school consulteert eerst de lijst op http://vdab.be/cursusmateriaal.shtml.
  • De school downloadt het contract. Klik hier!!!
  • De school vult het contract in en bezorgt dit terug aan VDAB.
  • U ontvangt de login van VDAB binnen de 14 dagen na ontvangst van het contract.
  • Opgelet: de contracten worden NIET automatisch verlengd. Na afloop moet - indien u een verlenging wenst- een nieuwe overeenkomst gemaakt worden.
     

Schrijven Departement Onderwijs en Vorming van 17 augustus 2009