RTC

Onze identiteit

RTC wil…

Een ondersteunende rol spelen en partners laten schitteren.
De faciliterende platform-functie vervullen die leidt tot samenwerkingen en nieuwe verbindingen.
Meerwaarde bieden en voorloper zijn. 

Definitie

RTC-Limburg  is een vruchtbare kennisbodem voor Techniek & Technologie,
waar individuen, scholen, bedrijven en instanties kunnen groeien in samenwerkingsverband, om Limburg als regio een sociaaleconomische
voorsprong te kunnen geven.

Strategie

RTC-Limburg beschikt over volgende troeven:
Kennis, kunde en middelen op vlak van techniek en technologie.
Kennis van een uitgebreid netwerk en relaties van scholen, bedrijven en instanties
RTC-Limburg creëert zowel verticaal als horizontaal daartoe de beste  omstandigheden en context. Ze brengen daartoe middelen en specialisten samen binnen vakgebieden vanuit diverse invalshoeken, zowel vanuit het onderwijs als vanuit het bedrijfsleven.

Verticale strategie - kennis in de diepte binnen sectoren. 

Horizontale strategie - Relaties in de breedte tussen sectoren en partners.

Missie & visie 
RTC-Limburg heeft tot doel Limburg te laten groeien tot een Technologische regio met voorsprong!
RTC-Limburg gelooft in Technologie als troef voor onze regio!
RTC heeft de juiste spirit om het imago op en rond Techniek & Technologie te promoten!
RTC wil haar inspirerende rol doen resulteren in actie en verandering!

Strategie vertalen naar slagzin

RTC is een believer. Wij willen andere ”believers” in techniek en technologie verenigen en verbinden. We delen met zijn allen dezelfde passie voor Techniek & Technologie als middel om onze regio economisch en sociaal voorsprong te geven. We dragen als het ware allen die boodschap uit. Daar wilt toch iedereen zijn schouders onder zetten.
Iedereen draagt dan dezelfde visie, dezelfde SPIRIT! 

 

Abonneren op RSS - RTC