Projectgroepen

In de nieuwe beheersovereenkomst zijn er wijzigingen opgenomen in het besluitvormingsproces.  Schooljaar 2015-2016 zal hierin een overgangsjaar vormen.

Een Vlaanderenbreed, provincieoverschrijdend overlegorgaan per sector of studiegebied of meerdere sectoren/studiegebieden samen zullen de gemeenschappelijke prioriteiten vastleggen.

De taak van het RTC is dan om de link te leggen met de regionale noden en partners om te zorgen voor de concrete uitwerking en operationalisering.

We zullen per project werken met projectgroepen bestaande uit technische specialisten van het onderwijs en socio-ecomische actoren.  De mensen die zetelden in onze adviesraden, zullen we de kans geven en uitnodigen om mee te werken aan bepaalde projecten, afhankelijk van hun expertise en interesse.  Door te werken met projectgroepen, kunnen ook nieuwe mensen vanuit hun opgebouwde expertise deelnemen en zich engageren voor één of meerdere projecten.  

Heeft u een goed idee of projectvoorstel, laat het ons zeker weten! 

We bekijken samen met u wat de mogelijkheden zijn, om het verder te concretiseren.