Uitleendienst

Netwerkcertificeren: Lantek II

Vanaf het schooljaar 2015-2016 lenen wij enkel materiaal uit aan Limburgse secundaire scholen (BSO/TSO/BuSO/CLW/Leertijd).

De snelheid waarmee data over een netwerk kunnen verstuurd worden is een van de belangrijkste verschillen tussen netwerken. De snelheden waarvoor een netwerk geschikt is, heeft men ingedeeld in verschillende categorieën. Met de Lantek II is het mogelijk om datanetwerken uitgevoerd in koperbekabeling te certificeren tot cat. 6.

De Lantec II wordt uitgeleend vanuit LIMTEC - Genk

Doelgroep:

Leerlingen van de derde graad secundair onderwijs uit de studiegebieden:

 • Mechanica - Elektriciteit

Duur: 2 weken

Praktisch:

 • Reserveer de Lantek II.
 • Contacteer Diane Pannemans - Limtec om concrete afspraken te maken.
 • Haal de camera('s) af bij Limtec op het afgesproken dag en uur.
 • Spreek ook af wanneer je de camera('s) terugbrengt.

Reserveer

Thermografische camera

Vanaf het schooljaar 2015-2016 lenen wij enkel materiaal uit aan secundaire scholen (BSO/TSO/BuSO/CLW/Leertijd).

Thermografie is een meettechniek waarbij temperatuurverschillen zichtbaar gemaakt en gemeten worden door middel van infrarood (IR) beelden. Met een speciale camera (ook "warmtebeeld camera" genoemd) kan warmte visueel worden voorgesteld op een scherm.

Thermografie vindt toepassingen in het opsporen van lekken, koude bruggen en warmteverliezen, maar ook in het preventief onderhoud van elektrische en mechanische installaties

Twee camera’s kunnen uitgeleend worden zodat leerlingen deze nieuwe technieken kunnen aanleren.

Doelgroep:

Leerlingen van de derde graad secundair onderwijs uit de studiegebieden:

 • Mechanica - Elektriciteit
 • Koeling & warmte

Duur: 2 weken

Praktisch:

 • Reserveer de camera.
 • Contacteer Diane Pannemans - Limtec om concrete afspraken te maken.
 • Haal de camera('s) af bij Limtec op het afgesproken dag en uur.
 • Spreek ook af wanneer je de camera('s) terugbrengt.

Reserveer

Uitleendienst reanimatiemateriaal

Omschrijving:

Er kunnen verschillende materialen uitgeleend worden in functie van reanimatie en andere noodsituaties

 • Reanimatiepoppen (groot, klein, baby).
 • AED Trainer
 • Act Fast (Heimlich antiverslikkingsvest)
 • Rescuemate instructietablet

Doelstellingen:

 • Noodsituaties herkennen en accuraat optreden.
 • Veiligheidsbewust werken en in staat zijn om actief en proactief in te staan voor de veiligheid.
 • Leerlingen leren omgaan met stressituaties die ze in hun beroepsleven ook zouden kunnen tegenkomen.

Doelgroep:

Leerlingen van de derde graad secundair onderwijs uit de studiegebieden:

 • Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige
 • Verzorgende/zorgkundige
 • Verzorging

Partners:

 • AED Solutions

Reserveer nu

Uitleendienst Snoezelmateriaal

Omschrijving:

 • Leerlingen maken kennis met snoezelmateriaal, gericht op personen met een handicap.
 • Het materiaal stimuleert de zintuigen door een combinatie van muziek, lichteffecten, trillingen, tastmateriaal en geuren.
 • Materiaal kan uitgeleend worden door leerkrachten die een train the trainer gevolgd hebben.

Doelstellingen:

 • Zorg dragen voor het welbevinden en de betrokkenheid van volwassenen/ouderen (= belevingsgericht handelen).
 • Nieuwe methodes van hulperlening leren kennen om zo, als pas afgestudeerde, een grotere meerwaarde te kunnen zijn op de toekomstige werkplek.
 • Elementen in de agogische relatie verduidelijken, toelichten en aanwenden.

Doelgroep:

Leerlingen van de derde graad secundair onderwijs uit de studiegebieden:

 • Gezondheids- en welzijnswetenschappen
 • Jeugd- en gehandicaptenzorg

Partners:

 • KVG Vrijetijdswerking

Reserveer nu

Uitleendienst hulpmiddelen in de thuiszorg.

Omschrijving:

Na het ervaren, het detecteren van problemen en het zoeken van mogelijke oplossingen, kunnen leerlingen in dit project aan de slag met deze oplossingen.
Scholen kunnen bij de Thuiszorgwinkel (CM) en Medicotheek (De Voorzorg) gedurende 1 maand materiaal uitlenen. Leerlingen krijgen zo de mogelijkheid om te leren werken met de hulpmiddelen die in de Thuiszorgwinkel en Medicotheek aangeboden worden.

Doelstellingen:

 • Leerlingen toegang geven tot alle mogelijke hulpmiddelen in de thuiszorg.

Doelgroep:

Leerlingen van de derde graad secundair onderwijs uit de studiegebieden:

 • Gezondheids- en welzijnswetenschappen
 • Jeugd- en gehandicaptenzorg
 • Kinderzorg
 • Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige
 • Verzorgende/zorgkundige
 • Verzorging

Partners:

 • Thuiszorwinkel CM
 • Medicotheek De Voorzorg

Reserveer - Thuiszorgwinkel Reserveer - Medicotheek

Uitleendienst Ouderdomssimulator

Omschrijving:

De leerlingen ervaren de ongemakken zoals de ouderen deze voelen als gevolg van spier, visuele en auditieve veroudering.

Doelstellingen:

 • Leerlingen krijgen een beter inzicht in de leefwereld van ouderen.

Doelgroep:

Leerlingen van de derde graad secundair onderwijs uit de studiegebieden:

 • Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige
 • Verzorgende/zorgkundige
 • Verzorging

Partners:

 • Medical Education

Reserveer nu

Uitleendienst: 3D Scannen en Printen

3D Platform Reserveren printers Reserveren scanners

De economische crisis remt de economisch groei, de winstmarges worden kleiner. Door te innoveren kunnen er nieuwe mogelijkheden ontstaan. 

Een van de megatrends die aan de basis van deze revolutie ligt is de digitalisering van ons samenleving. De convergentie van sociale media, mobiel internet en werken en cloudoplossingen veranderen onze wereld. Trends als het Internet of Things, Big Data, 3D-printing en drones bieden ongekende mogelijkheden om innovatieve producten te ontwikkelen.

Uitleendienst 3D-scannen en printen

De opmars van de 3D-printer zorgt voor een omwenteling in ons bestaan. Het gerenommeerde Britse tijdschrift The Economist voorspelt zelfs een derde industriële revolutie.

Scholen krijgen via het RTC de kans om meerdere 3D-printers uit te lenen zodat leerlingen niet enkel de 3D-printer zien als demonstratie, maar letterlijk eigen creaties kunnen inscannen en printen.

Met behulp van een 3D scanner kan men snel een accuraat digitaal model ontwikkelen van een bestaande component. Dit kan men dan gebruiken voor het herontwerpen of het opnieuw ontwikkelen van een product. Het aangepaste model kan dan geproduceerd worden met een 3D-printer.

Train the trainer

De toestellen kunnen uitgeleend en gebruikt wordenaan leerkrachten die de Train the trainer gevolgd hebben.

Samen met een projectgroep zullen lesbundels uitgewerkt worden met linken naar andere studiegebieden.

Doelgroep:

Leerlingen van de derde graad secundair onderwijs uit de studiegebieden:

 • Elektromechanica
 • Mechanische vormgevingstechnieken
 • Werktuigmachines

Partners:

 • Trideus
 • Deelnemende scholen van de projectgroep

Uitleendienst labokits leXsolar

Om te voldoen aan de doelstelling van klimaat-energiepakket van de Europese commissie zet België onder andere in op de duurzame elektriciteitsproductie uit zonne- en windenergie. Terwijl kleinschalige PV-installaties reeds ingeburgerd zijn, moet de markt van de kleine en middelgrote windturbines (KMWT) nog opengebroken worden. Initiatieven zoals “Windkracht 13” van de universiteit Gent, Tecnolec en het Agentschap Ondernemen moet hierin verandering brengen.

Wij willen dat leerlingen de werking van deze duurzame elektriciteitsopwekking begrijpen zodat zij toekomstige gebruikers kunnen informeren en advies kunnen geven over installaties. Hiervoor moeten zij de kenmerken en onderdelen van PV-installaties en windturbines begrijpen.

Met de labokoffers voor wind- en zonne-energie kunnen leerlingen zelf al de kenmerken en de eigenschappen van de verschillende componenten van een installatie onderzoeken.

De leerkracht kan met de demonstratiekoffer Energieopslag de leerlingen uitdagen om na te denken rond allerlei vormen van energieopslag.

Beschikbaar materiaal:

 • 4 labokoffers windenergie
 • 4 labokoffers zonne-energie
 • 1 demonstratiekoffer energieopslag
 • Ondersteunende website.

Het leXsolarproject is ontstaan en wordt opgevolgd door een projectgroep met leerkrachten uit de drie verschillende netten.

In het schooljaar 2014-2015 is het project reeds uitgetest in een drietal scholen waarna een TTT gegeven is. Afhankelijk van de nood wordt deze TTT in 2015-2016 herhaald.

Scholen waarvan een leerkracht de TTT gevolgd heeft kunnen dit materiaal uitlenen.

Doelgroepen:

Leerlingen van de derde graad secundair onderwijs uit de studiegebieden:

 • Elektrische installatietechnieken
 • Elektromechanica

Partners:

 • Holleen
 • Technisch Instituut Heilig Hart - Hasselt
 • GO! KTA1 Hasselt
 • PROVIL Lommel

 

Reserveer nu

Project website

Didactische koffers Veiligheid, Gezonheid en Milieu

Educam stelt via RTC Limburg 4 koffers met diverse didactische opstelling te beschikking. Met deze opstelling kunt u o.a. hef- en tiltechnieken en het gebruik van PBM's demonstreren.

Leerkrachten volgen een nascholing (train-the-trainer) over het gebruik van de koffer en ontvangen een handboek om de tools en technieken optimaal te benutten.

Na het volgen van de TTT kunnen scholen de veiligheidskoffers ontlenen en gebruiken als didactische ondersteuning in de praktijk- en theorielessen.

Partners:

 • Educam

Reserveer nu

Abonneren op RSS - Uitleendienst