RTC-blauwdruk: visiedocument 2020-2025

In 2018 startten de vijf RTC’s,  op eigen initiatief, een gezamenlijk en doordacht traject voor visieontwikkeling met betrokkenheid van alle stakeholders over Vlaanderen.

We bogen ons over onze opdracht en de uitdagingen op het snijvlak onderwijs-arbeidsmarkt vanaf 2020 en verder. Deze blauwdruk is een visiedocument, schetst een globaal kader en is gericht aan alle politieke partijen en in het bijzonder aan de politieke onderhandelaars die beraadslagen over de beleidsintenties van de nieuwe Vlaamse Regering.

De blauwdruk in acht punten vat het proces tot nog toe bondig samen. Het voorliggende document is daar het resultaat van en wordt op dit moment gedragen door vier RTC’s.

Download de RTC-blauwdruk hier!

Benieuwd naar de argumenten waarom we tot deze keuzes gekomen zijn?

  1. RTC-toekomstoefening output forum
  2. RTC-toekomstoefening matrix kerntaken
  3. RTC-toekomstoefening procesplanning
  4. RTC-toekomstoefening routeplan
  5. RTC-toekomstoefening simulatie doelgroepuitbreiding
  6. RTC-toekomstoefening ons potentieel samengevat
  7. RTC-toekomstoefening blauwdruk 2020-2025 uitgebreid