SCHOOLIT

Van de klas naar de Boekenbeurs: leerlingen uit technisch onderwijs schrijven een dichtbundel