Knelpuntberoepenlijst 2020

VDAB heeft de knelpuntberoepenlijst voor 2020 gepubliceerd. Heel wat van deze technische beroepen vormen een probleem doordat er een tekort is aan technisch geschoold personeel. De vraag hiernaar neemt bovendien toe. Zowel bij leidinggevende als uitvoerende technische profielen blijft het probleem dan ook groeien. Naast een kwantitatief tekort aan technisch geschoolde mensen is er ook een kwalitatief tekort dat veroorzaakt wordt door de vraag naar kennis van nieuwe technieken, polyvalentie en flexibiliteit.

De volledige lijst van de knelpuntberoepen 2020 vind je hier: