Heel wat van deze technische beroepen vormen een probleem doordat er een tekort is aan technisch geschoold personeel. De vraag hiernaar neemt bovendien toe. Zowel bij leidinggevende als uitvoerende technische profielen blijft het probleem dan ook groeien. Naast een kwantitatief tekort aan technisch geschoolde mensen is er ook een kwalitatief tekort dat veroorzaakt wordt door de vraag naar kennis van nieuwe technieken, polyvalentie en flexibiliteit.

De volledige lijst van de knelpuntberoepen 2019 vind je hier:

De gedetailleerde studie van de knelpuntberoepen, die cijfers en duiding per knelpuntberoep bevat, wordt door VDAB  gepubliceerd in de loop van de maand maart.