Omschrijving

COVID-19 heeft de digitalisering in versnelling gezet maar ons ook laten zien dat contactonderwijs belangrijk is en blijft. Waarschijnlijk zullen we evolueren naar contactonderwijs dit in combinatie met online leren. We zijn met zijn allen zoekende hoe we dit vorm geven, rekening houdend met de concrete onderwijsleersituatie en het specifieke profiel van zowel leerlingen als leraren.

Virtual Reality is een veelbelovende technologie zodat je zonder fysieke verplaatsing een authentieke omgeving kan ervaren. Er is interesse en een grote vraag bij scholen, maar de implementatie blijft voorlopig zeer beperkt. Daarom willen we leraren ondersteunen zodat ze educatieve leermiddelen kunnen ontwikkelen of ermee aan de slag kunnen in een arbeidsmarktgerichte omgeving. VR is een veelbelovende educatieve technologie waarvan de meerwaarde welbekend is.

In schooljaar 2021-2022 zal men in de 2de graad aan de slag gaan met de nieuwe leerplannen. We hebben we veel tijd en energie gestoken om de noden hierrond te detecteren. Ook in schooljaar 2022-2023 zetten we hier verder op in.

Uit de bevraging rond de digitalisering is duidelijk gebleken dat het voor leraren belangrijk is dat de opleiding zo concreet mogelijk is en dat men met het geleerde aan de slag kan en dat we achteraf een moment voorzien zodat men de knelpunten die men na de opleiding tegenkwam kan bespreken.

Doelgroep

Studiegebiedoverschrijdend

Partners

 

Actie: versterken van leraren

De noden die we gedetecteerd hebben situeren zich vooral in het studiedomein STEM en dit zowel in de A-finaliteit, als de D/A-finaliteit. We rollen een programma op maat uit met diverse samenwerkingspartners uit het werkveld.

Actie: VRTC – Virtual Reality Teaching Camp Limburg

Virtual Reality is een veelbelovende technologie, maar in het werkveld blijft de implementatie voorlopig beperkt in het onderwijs.

Daarom zet RTC Limburg en Hogeschool PXL een opleidingstraject op, waarbinnen de VR-software ‘Vivista’ van PXL centraal staat. Het is een open source software die heel wat mogelijkheden biedt. In het traject focussen we ons vooral op 360°-video’s, die via de Vivista-software verrijkt worden tot een 360°-videoles.

Er hebben reeds 13 leraren deelgenomen aan VRTC 1 en 2. We starten komend schooljaar weer 2 groepen op. Dit zal bestaan uit 1 groep leraren binnen personenzorg en 1 diverse groep.

Praktische informatie hierover volgt snel!

Actie: Ontwikkelen app rond computationeel denken

Tijdens een project van Digitale School bleek dat een aantal scholen zoekende zijn naar een app rond computationeel denken. In schooljaar 2022-2023 bekijken we wat de noden zijn en hoe we de app operationeel kunnen krijgen. Er zal een netoverschrijdende samenwerking zijn.

Praktische informatie hierover volgt snel!