Omschrijving

COVID-19 heeft de digitalisering in versnelling gezet maar ons ook laten zien dat contactonderwijs belangrijk is en blijft. Waarschijnlijk zullen we evolueren naar contactonderwijs dit in combinatie met online leren. We zijn met zijn allen zoekende hoe we dit vorm geven, rekening houdend met de concrete onderwijsleersituatie en het specifieke profiel van zowel leerlingen als leraren.

Virtual Reality is een veelbelovende technologie zodat je zonder fysieke verplaatsing een authentieke omgeving kan ervaren. Er is interesse en een grote vraag bij scholen, maar de implementatie blijft voorlopig zeer beperkt. Daarom willen we leraren ondersteunen zodat ze educatieve leermiddelen kunnen ontwikkelen of ermee aan de slag kunnen in een arbeidsmarktgerichte omgeving. VR is een veelbelovende educatieve technologie waarvan de meerwaarde welbekend is.

In schooljaar 2021-2022 zal men in de 2de graad aan de slag gaan met de nieuwe leerplannen. In schooljaar 2020-2021 hebben we veel tijd en energie gestoken om de noden te detecteren.

Uit de bevraging rond de digitalisering is duidelijk gebleken dat het voor leraren belangrijk is dat de opleiding zo concreet mogelijk is en dat men met het geleerde aan de slag kan en dat we achteraf een moment voorzien zodat men de knelpunten die men na de opleiding tegenkwam kan bespreken.

Doelgroep

Studiegebiedoverschrijdend

Partners

 

Actie: versterken van leraren

De noden die we gedetecteerd hebben situeren zich vooral in het studiedomein STEM en dit zowel in de A-finaliteit, als de D/A-finaliteit. We rollen een programma op maat uit met diverse samenwerkingspartners uit het werkveld.

Actie: VRTC – Virtual Reality Teaching Camp Limburg

Virtual Reality is een veelbelovende technologie, maar in het werkveld blijft de implementatie voorlopig beperkt in het onderwijs.

Daarom zet RTC Limburg en Hogeschool PXL een opleidingstraject op, waarbinnen de VR-software ‘Vivista’ van PXL centraal staat. Het is een open source software die heel wat mogelijkheden biedt. In het traject focussen we ons vooral op 360°-video’s, die via de Vivista-software verrijkt worden tot een 360°-videoles.

Er hebben reeds 9 leraren deelgenomen aan VRTC 1. We starten nu VRTC 2 op.

Welke zaken heb je onder de knie op het einde van het traject?

 • je kan zelfstandig een verrijkte 360°-leervideo op nemen
  • je kan de video verrijken met Vivista
  • je kan de video gebruiken in een lescontext met een PC VR Headset

Er wordt tijd voorzien om te bekijken hoe je na het traject verder aan de slag kan, rekening houdend met de context waarbinnen je werkt in je school.

Voor wie?

10 gepassioneerde leraren uit diverse studierichtingen van de 3de graad die zelfstandig 360°-videolessen ontwikkelen en implementeren in hun klaspraktijk. Het ontwerpproces bestaat uit:

 • analyse van de didactische context
 • aansluiten van een VR-headset, pc
 • bekijken van 360°-videolessen met de leerlingen

Uitlenen VR-backpacks

Na de 2-daagse opleiding ga je als deelnemer zelfstandig aan de slag met de aangeleerde kennis en technologie. Als je niet zelf over de apparatuur beschikt dan kunnen er backpacks uitgeleend worden bij PXL = 3 en RTC = 2. Max. uitleenperiode 2 weken!

Inhoud VR-backpack: een krachtige laptop, een PC VR headset, een 360° camera, een statief voor de 360°-camera, geheugenkaarten voor de 360°-camera & adapter.

Voorwaarden om te kunnen deelnemen?

 • bereid zijn om het hele traject te volgen d.w.z. 2 hele dagen, 3 halve dagen in de vorm van terugkommomenten én aanwezig zijn op het afsluitevent.
 • interesse hebben voor innovatieve, educatieve toepassingen zoals VR en 360° leervideo’s
 • een engagement om op het einde van het traject te landen met een eindproduct d.w.z. een verrijkte 360°-leervideo met de software Vivista
 • je beschikt over voldoende ICT-vaardigheden om met de software aan de slag te gaan en/of om zich erin te verdiepen en tijdig ondersteuning te vragen

Over welke ICT-vaardigheden moet je beschikken?

 • algemene computerbehendigheid
  • opslaan van bestanden
  • vlot kunnen schakelen tussen verschillende programma’s
  • iets kunnen opzoeken op internet
  • een basis van tekstverwerking onder de knie hebben, zodat je scenario’s kan ontwikkelen
 • kunnen werken met externe opslagmedia (SD-kaartjes, externe harde schijven,…)
 • algemene vaardigheden met multimediamaterialen
  • video- en afbeeldingbewerking
  • opnemen van beelden met externe apparatuur
 • onderzoeksmentaliteit om met onbekende apparatuur en software op verkenning te gaan (foto’s maken met gsm,…)

Dag 1: introductie tot 360° en VR en ontwikkeling knowhow (technisch)

Thor Central Genk – dinsdag 15/3/2022 van 13:00 tot 16:00

 • wat is 360°? Wat is VR?
 • opbouw demo van 1 360° -videoles
 • didactische duiding van VR-technologie in het onderwijs
 • eerste ervaring met VR-technologie en ontwikkelde 360° videolessen met uitgebreide verkenning van voorbeeldlessen in 360°-video
 • uitleg Vivista Editor
 • eerste experiment met Vivista Editor aan de laptop op basis van een bestaande 360°-video die wordt verrijkt met interactiepunten
 • uitleg Vivista Player
 • eerste experiment met Vivista Player aan de laptop door de zelf verrijkte videoles te bekijken
 • afronding – reflectie

Dag 2: van 360° video’s naar 360°-videoles: ontwerpen van leerprocessen

Thor Central Genk – woensdag 23/03/2022 van 9:00 tot 17:00

 • korte herhaling dag 1
 • start tot 360
  • Hoe werkt een 360°-camera? Welke camera’s moet ik gebruiken?
  • Aan de slag met een 360°-camera
 • verwerking van een eerste opname met een 360°-camera
 • doorlopen van de ADDIE-cyclus voor het eigen vak
 • kennismaking met ontwerpscenario’s/storyboards
 • didactische inzichten m.b.t. de basis 360°-video en het verrijken van video’s
 • verrijkt toonmoment
 • reflectie en afronding
 • netwerkmoment met de ondersteuners
 • opmaak planning uitlening backpack

Inschrijven

Als je inschrijft voor 15 maart 2022, schrijf je je meteen in voor het hele traject waarop aanwezigheid op alle data verplicht is. Het is niet mogelijk om je voor aparte data in te schrijven.

Kostprijs

De opleiding is gratis maar niet kosteloos, als het traject niet wordt afgemaakt worden de gemaakte kosten aangerekend.

Graag in de opmerkingen vermelden in welke studierichtingen van de 3de graad je les geeft.

We voorzien 3 terugkommomenten:

Thor Central – donderdag 31/03/2022 van 13:00 tot 16:00, dinsdag 26/04/2022 van 9:00 tot 12:00 en woensdag 18/5/2022 van 9:00 tot 12:00.

 • Algemene reflectie
 • Technische reflectie
  • Ervaar je problemen met de camera of de software?
  • Ben je in staat om een 360°-opname te maken en te verrijken met Vivista?
  • Hoe verloopt het afspelen met de VR-bril?
  • Overlopen van de 6 stappen
 • Pedagogische/didactische begeleiding
  • Welk thema en onderwerp ga je gebruiken?
  • Welk scenario heb je in je hoofd of heb je uitgewerkt?
  • Welke verrijkingspunten wil je gebruiken?
 • Supervisie aan de hand van de OASE-methodiek
  • Opstart waarbij de centrale case wordt uitgelegd
  • Appreciatie, wat is er in positieve zin opgevallen over de case
  • Effect of evaluatie, waar kan men mee aan de slag vanuit de suggesties

Daarnaast wordt er een online logboek gebruikt om tussentijdse ervaringen, successen en frustraties neer te schrijven.

We werken met een online leeromgeving waarin alle leermaterialen van de deelnemers staan en de deelnemers elkaars werk kunnen volgen.