Omschrijving

EUKA is een cluster in de drone-industrie, via een ESF-project werken ze aan een competentieprognose. Op die manier wil men een zicht krijgen op de competenties die in de toekomst essentieel zijn voor de arbeidsmarkt en het opleidings- en het onderwijsaanbod hierop beter te laten aansluiten. Als RTC engageren we ons om met de resultaten van de studie effectief aan de slag te gaan en de link te leggen met het onderwijs.

Partner