Omschrijving

Het Educatief Centrum van de provincie Limburg heeft een brede waaier van leermiddelen en
-materialen. Ze lenen dit materiaal uit en promoten eveneens het materiaal wat in RTC Limburg kan uitgeleend worden na het volgen van een Train The Trainer.

Partner