Omschrijving

De snelheid waarmee data over een netwerk kunnen verstuurd worden is een van de belangrijkste verschillen tussen netwerken. De snelheden waarvoor een netwerk geschikt is, heeft men ingedeeld in verschillende categorieën. Met de Lantek II is het mogelijk om datanetwerken uitgevoerd in koperbekabeling te certificeren tot cat. 6.

Doelgroep

  • Elektromechanica 5-6 TSO
  • Elektrische installatietecnieken 5-6 TSO
  • Elektriciteit elektronica 5-6 TSO