Omschrijving

Op initiatief van de provincie Limburg wordt er 4 keer per jaar een overleg georganiseerd met scholen die deeltijds onderwijs en de leertijd aanbieden en dit samen met andere Limburgse socio-economische actoren. RTC maakt eveneens deel uit van het Regionaal Overleg Platform, dit is een bijzonder nuttig overleg omdat de scholen de RTC-werking goed leren kennen en wij acties op maat van deze doelgroep kunnen aanbieden.

Vanaf september zal er een Provinciaal Overleg Fora rond duaal leren worden opgestart. De provincie Limburg zal hierin initiatief nemen.

Door deel te nemen aan het overleg, kunnen we knelpunten detecteren en onze mogelijke rol rond duaal leren verder vormgeven.

Partner