Omschrijving

Produceren met behulp van 3D-printers (additief produceren) zal aan belang winnen en als een evenwaardige productietechniek naast de conventionele technieken staan.

Afhankelijk van de condities, de randvoorwaarden en de eisen zal de meest gepaste techniek gekozen worden.
Wanneer men additief wenst te produceren dan moet men in de ontwerpfase hiermee rekening houden.

Acties

Uitleendienst 3D-printers en scanners
Scholen bezitten dikwijls reeds een 3D-printer maar beschikken niet over voldoende printcapaciteit om een hele klas toegang te geven tot de printer.
Om met een volledige klas te laten experimenteren met 3D-printen kunnen scholen 3D-printers ontlenen. Zij hebben hiervoor de keuze tussen 6 printers gedurende één week, of 3 printers gedurende 2 weken.

Scholen die 3D-printers ontlenen, verbinden zich ertoe om één oefening  te delen op het 3D-platform. Hiervoor bezorgen zij een een foto, en het STL-bestand of de 3D-tekening aan RTC Limburg.

Doelgroep

  • Computergestuurde werktuigmachines 7 BSO
  • Mechanische vormingstechnieken 5-6 TSO
  • Werktuigmachines 5-6 BSO

Partners