Omschrijving

De principes van de 10-dagenregeling VDAB voor het schooljaar 2018-2019 zijn:

 • De infrastructuur en apparatuur in de competentiecentra van VDAB wordt gratis ter beschikking gesteld.
 • De opleiding wordt gegeven door de leerkracht zelf, er moet een link zijn met de competenties die voorkomen in het leerplan.
 • De leerkracht volgt een gratis verplichte wegwijssessie over het opleidingscentrum en de infrastructuur die aan hen wordt toevertrouwd.
 • Tijdens de wegwijssessie wordt de werkpostfiche opgemaakt.
 • Indien nodig kunnen er schaduwdagen georganiseerd worden.
 • De school is verantwoordelijk om na te gaan welke persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk zijn.
 • voor de leerateliers onderhoudselektriciteit, elektronisch installateur, domotica en koeltechnieken is de werkprocedure m.b.t. veilig werken met elektriciteit van toepassing. (Algemeen Reglement op Elektrische Installaties).

Welke leerlingen kunnen gebruik maken van het aanbod?

Het aanbod geldt voor leerlingen die in hun finaliteitsjaar zitten en een studie volgen die aansluit bij de opleidingsinfrastructuur in het opleidingscentrum.

Volgende jaren worden als finaliteitsjaren gezien:

 • Het tweede leerjaar van de derde graad BSO/TSO
 • De derde leerjaren van de derde graad BSO
 • Opleidingen Secundair-na-Secundair van het TSO
 • De ABO / Integratiefase OV3
 • De vijfde leerjaren OV3 van BuSO
 • DBSO en Leertijd
 • duaal leren enkel voor goederenbehandeling heftruck

Doelgroep

Het aanbod geldt voor leerlingen die in hun finaliteitsjaar zitten en een studie volgen die aansluit bij de opleidingsinfrastructuur in het opleidingscentrum.

Volgende jaren worden als finaliteitsjaren gezien:

 • Het tweede leerjaar van de derde graad bso/tso
 • De derde leerjaren van de derde graad bso
 • Opleidingen Secundair-na-Secundair van het tso
 • De ABO / Integratiefase OV3
 • De vijfde leerjaren OV3 van buso
 • dbso en Leertijd

Duaal leren enkel voor goederenbehandeling heftruck

Praktisch

Welke gegevens hebben we nodig?

 • het aantal opleidingsdagen
 • schatting van het aantal leerlingen
 • voorkeursperiode

Planning

 • Inschrijven kan tot 15 juni 2018.
 • 29 juni 2018: De VDAB laat weten of de aanvraag al dan niet weerhouden wordt, onder voorbehoud van een definitieve planning.
 • 1ste helft van september: VDAB neemt contact op met de contactpersoon van de school om verder af te stemmen.

Nog bijkomende vragen?

Contactpersoon VDAB

Contactpersonen RTC

Hoe kan je inschrijven?

Controleer het aanbod van de leerateliers met onderstaande link

De inschrijvingen voor dit jaar zijn afgerond, mocht je toch nog vragen hebben of eventueel interesse in dit aanbod, dan kan je altijd contact opnemen met ons.

Partners