Projecten binnen het vakgebied elektriciteit – elektronica

Duurzame energie

Om te voldoen aan de doelstellingen van de Eu-richtlijnen rond klimaat en energie  zet België onder andere in op duurzame elektriciteitsproductie uit zonne- en windenergie. Terwijl kleinschalige PV-installaties reeds ingeburgerd zijn, moet de markt van de kleine en middelgrote windturbines (KMWT) nog opengebroken worden. Initiatieven zoals “Windkracht 13” van de universiteit Gent, Tecnolec en het Agentschap Ondernemen moet hierin verandering brengen.
De transitie naar zonne- en windenergie heeft consequenties naar de  stabiliteit van het elektriciteitsnet en de balans rond aanbod en verbruik van elektriciteit.