Omschrijving

RTC Limburg en Hogeschool PXL willen ook dit schooljaar het project Internet of Things uitrollen binnen het vakgebied elektriciteit-elektronica en zijn daarvoor op zoek naar 2 à 3 gemotiveerde klassen uit de 3e graad technisch secundair onderwijs.

Doel
Leerlingen 3de graad technisch secundair onderwijs ontwikkelen onder begeleiding van hun leraar en een lector van PXL-Digital een mobiel IoT-syteem (Internet of Things) dat de luchtkwaliteit in kaart brengt op een online platform.
We streven daarbij naar een kleinschalige, mobiele versie van Curieuze Neuzen die de junior-ontwikkelaars/leerlingen in staat stelt om op de fiets en te voet op weg naar en van school de luchtkwaliteit te monitoren.

Traject

 • 1 sessie voor leraren waarbij traject gekaderd wordt (ongeveer 1 uur), gevolgd door een technische workshop voor leraren
 • 3 workshops voor leerlingen
 • Afsluitmoment waar leerprocessen getoond worden
 • Na elke workshop is er de mogelijkheid om vragen te stellen

Concrete inhoud

 • De leerlingen ontwikkelen (met materiaal dat via RTC Limburg en Hogeschool PXL ter beschikking wordt gesteld) in groepjes van een 4-tal leerlingen een IoT-systeem bestaande uit sensormodule (hardware) en datadashboard (software).
 • De sensormodule wordt via een IoT-protocol verbonden met het internet en stuurt zijn data door.
  – De volgende sensoren worden gebruikt:

  • luchtkwaliteit
  • temperatuur
  • luchtdruk
  • vochtigheid
  • gps (voor de locatie)
 • De sensormodule bevat een batterij en zonnepaneel en moet draagbaar uitgevoerd worden. Het is de bedoeling dat leerlingen hem bijvoorbeeld op de fiets kunnen meenemen.
 • De data worden opgeslagen in een database.
 • De leerlingen ontwikkelen (onder begeleiding) een datadashboard (bv. Google Data Studio).

Kostprijs

Dit project is gratis voor de secundaire school (zowel wat de gebruikte materialen betreft als wat betreft de begeleiding vanuit Hogeschool PXL).

Een school die zich engageert voor dit project, dient wel het uitgestippelde tijdspad te volgen, belooft om zorg te dragen voor het verkregen materiaal en voorziet ook voldoende gelegenheid in de loop van het schooljaar om de leerlingen het project tijdens de lesmomenten te laten uitwerken.

Doelgroep

Leerlingen 3e graad technisch secundair onderwijs met voorliefde voor en voorkennis van elektriciteit-elektronica, bv. elektrische installatietechnieken, elektriciteit-elektronica , industriële wetenschappen.

Maximumcapaciteit: 3 scholen, max. 20 leerlingen in totaal.

Praktisch

Introductie (enkel voor de leraren!):
Nog te bepalen

Workshop 1: Het programmeren van de sensornode
Nog te bepalen

Workshop 2: Sensornode verbinden met het internet
Nog te bepalen

Workshop 3: Webserver met data dashboard
Nog te bepalen

Afsluitmoment
– In samenspraak met de deelnemers

Data voor online ondersteuning zullen meegedeeld worden op eerste workshop.

Wil je deelnemen aan dit traject met je klas? Hou de pagina in de gaten.

Binnenkort volgt alle praktische informatie!

Technisch-inhoudelijke vragen over dit project kunnen gesteld worden aan Vincent Claes, lector elektronica-ICT aan Hogeschool PXL (vincent.claes@pxl.be).

Partner