SCHOOLIT

Van de klas naar de Boekenbeurs: leerlingen uit technisch onderwijs schrijven een dichtbundel

Volgend schooljaar zullen 187 scholen verspreid over een 50-tal richtingen deelnemen aan het proefproject rond duaal leren