RTC Limburg

RTC Limburg is een vruchtbare kennisbodem voor Techniek & Technologie, waar individuen, scholen, ondernemingen en instanties kunnen groeien in samenwerkingsverband om Limburg als regio een sociaaleconomische voorsprong te kunnen geven.

NIEUWS

Ga jij binnenkort aan de slag met XR in je school?

De Vlaamse overheid lanceerde in het voorjaar 2022 het XR-actieplan, passend in de “Visienota Van kwetsbaar naar weerbaar”.  XR staat voor extended reality en is een koepelterm voor AR, MR en VR.

Dit actieplan zorgt ervoor dat scholen de mogelijkheid krijgen om via hun eigen RTC XR-materiaal te ontlenen om hiermee aan de slag te gaan in de klaspraktijk.

Het Lerend Netwerk XR start in januari 2023 met een online opleiding waarin ze de basics rond XR toelichten en een resem aan software en praktijkvoorbeelden tonen.

  • Sessie 1 vindt plaats op 16 januari 2023 van 9 tot 12 u. (algemene introductie over XR in onderwijs)
  • Sessie 2 op donderdag 2 februari 2023 van 9 tot 13 u. (software en praktijkvoorbeelden).

Schrijf je in voor 9 december 2022, uiterlijk 12.00 uur. Inschrijven kan je via onderstaande knop!

In 2023 en 2024 voorzien ze ook verschillende demomomenten, workshops en inspiratiesessies verspreid over heel Vlaanderen. Wil je hierover op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor de mailingslijst via onderstaande knop!

Daarnaast krijgen 25 scholen Vlaanderenbreed de kans om vanaf september 2023 deel te nemen aan een 1-op-1 professionaliseringstraject XR met als doel om minstens 1 concrete XR-toepassing te verankeren binnen de klaspraktijk. Stel je school via onderstaande knop kandidaat voor dit traject vóór 16 februari 2023, uiterlijk 12u00 uur.

Wil je meer weten over dit actieplan?

Klik dan op de onderstaande knop voor meer informatie!

Prijs Wout Theuws

Belgian Maintenance Association vzw, de Belgische vereniging rond onderhoud organiseert de Prijs Wout Theuws. Met deze prijs willen ze jullie motiveren om, net als Wout Theuws, jullie carrière te starten in onderhoud met de ambitie om jullie verder te ontplooien tot een industriële expert en leider. Zijn jullie van plan in jullie GIP iets over onderhoud of betrouwbaarheid te schrijven? Of komt dit in je stage aan bod? Doe dan mee aan de wedstrijd!

Wat kan je winnen?
Er zijn verschillende prijzen te winnen, zowel voor de school als voor jou.

Klasactiviteiten ondernemingszin tijdens praktijkstage leraar

De Vlaamse overheid moedigt leraren van álle studierichtingen aan om een praktijkstage te volgen. Terwijl jij meedraait in de privé- of non-profitsector en je beroepservaring verrijkt, zorgt een ervaren externe organisatie voor vervangende activiteiten in je klassen: een win-win. De vervanging is kosteloos voor je school.

Het departement Onderwijs en Vorming stelt een ervaren externe organisatie aan die zorgt voor vervangende activiteiten tijdens je afwezigheid in je klassen als je op praktijkstage gaat.

De activiteiten stimuleren ondernemingszin bij je leerlingen en laten hen kennismaken met ondernemerschap. Terwijl jij ondergedompeld wordt in de praktijk buiten de klasmuren, wordt de ontwikkeling van initiatief, ambitie en loopbaancompetenties van je leerlingen geprikkeld.

Meer informatie vind je via onderstaande knop!

STEM-monitor 2022

De STEM-Monitor 2022 van Departement Onderwijs en Vorming is gepubliceerd.  Het STEM-Actieplan behaalde in 2020-2021, het laatste meetjaar van het STEM-Actieplan 2012-2020, drie van de vijf doelstellingen. Twee ervan zelfs in ruime mate.

De evoluties blijven wel sterk verschillen tussen de verschillende onderwijsvormen. In het bso zien we weinig verandering in de evolutie van de STEM-instroom. Het aandeel meisjes in STEM-studierichtingen neemt toe maar blijft over het algemeen veel lager dan het aandeel jongens. Het blijft van belang om zowel in tso als in bso de STEM-studierichtingen die onder druk staan, nader op te volgen.

Lees hieronder de volledige monitor!

Schoolverlatersrapport 2022

In 2020 verlieten 64.197 jongeren in Vlaanderen de school. Zij kwamen op de arbeidsmarkt tijdens de vroege coronacrisis, in een economisch onzekere periode met een stijgend aantal werkzoekenden en een sterk dalend aantal vacatures. Deze omstandigheden waren niet opportuun voor schoolverlaters die op zoek gingen naar een eerste job.

Maar de Vlaamse arbeidsmarkt herstelde zich behoorlijk snel. Vanaf maart 2021 kende het aantal ontvangen vacatures bij VDAB een spectaculair herstel. Amper een jaar na het uitbreken van de coronacrisis werden er meer jobs gecreëerd dan dat er verdwenen. Een ongeziene nettogroei van banen. Tegelijkertijd daalde het aantal werkzoekenden zonder werk. De krapte op de arbeidsmarkt van voor de coronacrisis was helemaal terug en werd doorheen 2021 steeds nijpender.

Knelpuntberoepenlijst 2022 – 17 beroepen toegevoegd

Corona houdt ons nu al bijna twee jaar lang in zijn greep. Door de diverse overheidsmaatregelen om de pandemie in te dijken werden we in de loop van 2020 en begin 2021 volop geconfronteerd met economische onzekerheid. Hierdoor was de vraag naar nieuwe werknemers zeer beperkt. Vanaf het voorjaar 2021 werden deze maatregelen geleidelijk en gedeeltelijk opgeheven. Als gevolg van deze versoepelingen zijn werkgevers vanaf april-mei 2021 opnieuw volop beginnen aanwerven waardoor we ons ondertussen op een zeer krappe arbeidsmarkt bevinden.

Dat het aantal knelpuntberoepen toeneemt in een krappe arbeidsmarkt zal niemand verwonderen. De oorzaak van het knelpunt ligt echter niet altijd (enkel) bij een tekort aan kandidaten. Dikwijls is het een combinatie van verschillende factoren die aan de basis ligt van de problematiek.

Innovatie in je tso- of bso-school: dien een InnoVET-project in

Wil je met je tso of bso-school graag innovatieve, technologische ontwikkelingen binnenhalen? Samen met partners, zoals andere scholen, opleidingen, bedrijven, sectoren en experten? En dat delen met alle leraren en schoolleiders in Vlaanderen?

Mail ten laatste op zondag 11 september 2022 een korte beschrijving van je idee naar horizontaalbeleid@ond.vlaanderen.be. Ook voor vragen of duidelijkheden kan je daar terecht.

Stel je projectidee voor met een korte pitch van 10 minuten op woensdag 14 september 2022 (digitaal via Teams).

Dien dan ten laatste op 3 oktober 2022 een innovatieproject in bij InnoVET: Innovation in Vocational Education and Training.

Rapport Digitale School

Eind vorig schooljaar mochten we beroep doen op de expertise van 50 verschillende scholen in België. 10 scholen per provincie namen deel aan een interview rond digitalisering, waarvoor een oprechte dank je wel! Alle antwoorden van de interviews en de enquêtes werden zorgvuldig genoteerd en gebundeld en Vlaanderenbreed opgenomen in het rapport Digitale School. Klik hieronder om het rapport te lezen!

Matrix secundair onderwijs

Op 16 juli 2021 keurde de Vlaamse Regering aanpassingen aan de matrix van het secundair onderwijs definitief goed.

De structuur van het gemoderniseerde secundair onderwijs was al enige tijd geleden vastgelegd; alle studierichtingen van het secundair onderwijs worden geordend volgens studiedomein en finaliteit. Nu werd het studieaanbod gefinetuned; er werden nog enkele aanvullingen en aanpassingen gedaan.

Om de matrix secundair onderwijs toegankelijk te maken voor iedereen, ontwikkelde Kwalificaties en Curriculum een aantal communicatieproducten. Het eerste is een animatiefilmpje waarin de opbouw van de matrix bondig wordt toegelicht. Het filmpje is ideaal om leerlingen en ouders te laten kennismaken met hoe het secundair onderwijs er in de toekomst zal uitzien. Je kan het filmpje hieronder bekijken!

Heb je de digitale Spitsdag van Fluvius gemist?

Geen enkel probleem! Je kan deze spitsdag in de vorm van een webinar hieronder (her)bekijken. Tijdens deze webinar kijk je naar vooraf opgenomen reportages, die worden afgewisseld met live interviews met vakspecialisten. Zo levert Fluvius jou coronaproof relevante en actuele informatie over piekvermogen, duurzame mobiliteit, telecom, rioleringsnetten en openbare verlichting.

Fluvius heeft ook alle vragen beantwoord die zijn ingestuurd via de chatbox. Klik hier om de vragen te bekijken.

KineMaster – De app die je helpt bij het maken van video’s voor afstandsonderwijs!

We hebben voor de kerstvakantie een workshop videobewerking met een smartphone gevolgd georganiseerd door RTC West-Vlaanderen en EdHub van Howest Hogeschool. Hier maakten we kennis met de gratis app voor videobewerking, KineMaster. Hieronder vind je onze video die de mogelijkheden in kaart brengt van deze app.

Maak je binnenkort een video voor je leerlingen met leerstof voor het afstandsleren of wil je een project van je leerlingen mooi in beeld brengen met de nodige animaties? Deze video helpt je zeker verder!

Strategisch plan 2020-2022

Het strategisch plan 2020-2022 geeft inzichten in onze missie en visie, de omgevingsanalyse en je vindt er onze strategische en operationele doelstellingen die we realiseren binnen de dagdagelijkse werking van ons RTC.

Handige tips – Lesgeven via het internet

Covid-19, ook wel het Coronavirus genoemd, is in onze samenleving geslopen en heeft ervoor gezorgd dat leraren moeten overgaan op afstandsonderwijs. Het is voor iedereen een moeilijke periode maar wij als RTC Limburg willen jullie leraren ook in deze tijd ondersteunen.

We hebben enkele initiatieven gebundeld waar je als leraar vrijblijvend mee aan de slag kan. We zijn er ons van bewust dat er nog veel meer tools en didactisch materiaal beschikbaar zijn op het internet. Heb je zelf ook nuttige sites of tools gevonden? Geef ze dan zeker door zodat we die kunnen toevoegen!

Vergeet de pagina met de handige tips zeker niet te delen met jullie collega’s, smartschool of andere platformen. Zo kunnen zij, als ze dat wensen, er ook mee aan de slag.

RTC-blauwdruk: visiedocument 2020-2025

In 2018 startten de vijf RTC’s,  op eigen initiatief, een gezamenlijk en doordacht traject voor visieontwikkeling met betrokkenheid van alle stakeholders over Vlaanderen.

We bogen ons over onze opdracht en de uitdagingen op het snijvlak onderwijs-arbeidsmarkt vanaf 2020 en verder. Deze blauwdruk is een visiedocument, schetst een globaal kader en is gericht aan alle politieke partijen en in het bijzonder aan de politieke onderhandelaars die beraadslagen over de beleidsintenties van de nieuwe Vlaamse Regering.

De blauwdruk in acht punten vat het proces tot nog toe bondig samen. Het voorliggende document is daar het resultaat van en wordt op dit moment gedragen door vier RTC’s.

Download de RTC-blauwdruk hier!

Benieuwd naar de argumenten waarom we tot deze keuzes gekomen zijn?

Educatief Centrum – Een schat aan educatieve materialen en methodieken

Het Provinciaal Educatief Centrum kreeg een nieuw jasje aangemeten. Ze lenen nog steeds een schat aan methodieken, kennis en educatieve materialen uit. Een bron van inspiratie voor iedereen uit de Limburgse onderwijswereld. Kijk zeker in de online catalogus of surf naar de website van het Provinciaal Educatief Centrum voor meer info.

ACTUALITEIT

NIEUWSBRIEF