RTC Limburg

RTC Limburg is een vruchtbare kennisbodem voor Techniek & Technologie, waar individuen, scholen, bedrijven en instanties kunnen groeien in samenwerkingsverband om Limburg als regio een sociaaleconomische voorsprong te kunnen geven.

ONZE ACTIES

Pilootproject projectmatige samenwerking rond servodrives i.s.m. LIMTEC+

Op 19 februari werd er een terugkomdag georganiseerd. De servodrives worden getest en de  knelpunten en vragen werden opgelost. Ondertussen wordt er aan projectbundels gewerkt die op het einde van het schooljaar netoverschrijdend gedeeld kunnen worden.

Pilootproject  Internet of Things is van start gegaan!

De leerlingen van Hast Katholiek Onderwijs Hasselt, Campus TI Sparrendal en Provil Lommel hebben bij Hogeschool PXL de eerste workshop gevolgd, zodat ze de hard- en software van de Internet of Things-module leerde kennen. De volgende stap is om de sensoren aan te sluiten zodat ze de luchtkwaliteit  kunnen meten. Wij kijken uit naar de resultaten.

Machineering-beurs & Metal-Alliance.be learning tour 2019 | 27 – 29 maart 2019

Van 27 t.e.m. 28 maart 2019 vindt MACHINEERING 2019 plaats, de technologiebeurs voor de bewerking en transformatie van materialen. Metal-Alliance.be, het overlegplatform van toeleveranciers aan de metaalbewerkende industrie in België, grijpt deze vakbeurs aan om studenten uit het technisch onderwijs op industriële ontdekkingstocht te sturen met de Metal-Alliance.be Learning Tour, een educatief spel voor technische scholieren.

Pilootproject – PlastIQ van A tot Z

We hebben in de T2-campus een kunststoffenLab van PlastIQ. Kunststoffen vind je in allerlei sectoren zoals chemie, metaal, textiel,…
Sowieso kan elke school van de 3de graad terecht in het kunstoffenLab. De plaatsen die je via het RTC kan boeken zijn helaas volzet!

Maar niet getreurd, dit schooljaar lanceren we een pilootproject voor een 3-tal scholen die nog geen gebruik hebben kunnen maken van het kunststoffenLab, om de mogelijkheden van het kunststoffenLab beter te leren kennen. Aan de 1,5 daagse opleiding koppelen we nog een bedrijfsbezoek in de buurt van de school, zodat het geleerde ook op de bedrijfsvloer gezien kan worden.

Leertraject: domotica KNX en NIKO Home Controle – Fase 2

De eerste fase van het leertraject domotica KNX en NIKO Home Controle II is voorbij. 32 leraren van 18 verschillende scholen hebben deelgenomen aan de Train-The-Trainers KNX domotica en/of NIKO Home Control II.

De tweede fase kan nu van start gaan. De leraren die deelgenomen hebben aan de TTT of beschikken over voldoende competenties kunnen met hun leerlingen gedurende 2 halve dagdelen gebruik maken van de 10 opstellingen KNX en/of NIKO Home Control II. Indien nodig kan er tijdens 1 half dagdeel coaching voorzien worden.

OPROEP: Hulpmiddelenkoffer voor de zorg

Om de leerlingen vertrouwder te maken met de hulpmiddelen voordat ze op stage gaan, willen we samen met de scholen een koffer met hulpmiddelen ontwikkelen. Hiervoor vertrekken we vanuit de noden en expertise binnen de scholen, zodat we netoverschrijdend een koffer op maat ontwikkelen die dan uitgeleend kan worden.

En daarvoor hebben we jouw expertise nodig!

Leertraject Smartgridlab T2-campus – Fase 2

De eerste fase van het leertraject Smartgridlab is voorbij. 16 leerkrachten hebben deelgenomen aan de Train-The-Trainer, waarbij er samen met de T2-innovaThoren de oefeningen van 2 modules stap voor stap doorlopen werden. De tweede fase kan nu van start gaan. De leraren die deelgenomen hebben aan de TTT of beschikken over voldoende competenties kunnen met hun leerlingen gedurende 2 halve dagdelen gebruik maken van de infrastructuur en apparatuur van het Smartgridlab. Indien nodig kan er tijdens 1 halve dagdeel coaching voorzien worden door een T2-innovathor.

Limburg STEM’t AF! kick-off jaargang 3

Op vrijdag 12 oktober lanceerden we de kick-off van de 3de jaargang van “Limburg STEM’t af!” Dit schooljaar schakelen we naar nieuwe samenwerkingsvormen. De 13 projecten werden voorgesteld door de straffe teams en vertrekken vanuit de behoeften van bedrijven vanuit het eco-systeem van de T2-campus of vanuit de expertise van de school, of projecten van vorig jaar worden verder uitgediept.
Daarnaast zijn er nog een 6-tal projecten van vorig jaar die verder ontwikkeld worden in de school en die we ook in de kijker plaatsen.

Bekijk zeker ook de 2 filmpjes die tijdens de kick-off zijn getoond.

Educatief Centrum – Een schat aan educatieve materialen en methodieken

Het Provinciaal Educatief Centrum kreeg een nieuw jasje aangemeten. Ze lenen nog steeds een schat aan methodieken, kennis en educatieve materialen uit. Een bron van inspiratie voor iedereen uit de Limburgse onderwijswereld. Kijk zeker in de online catalogus of surf naar de website van het Provinciaal Educatief Centrum voor meer info.

TTT’s gebruik infrastructuur en apparatuur VDAB

De VDAB voorziet een aantal TTT’s (Train-the-Trainers) waar je als leerkracht gebruik van kan maken.
Je kan over de provinciegrenzen heen deelnemen aan het gratis aanbod. Je schrijft je in voor de TTT via de website van het RTC van de provincie waar de opleiding plaatsvindt.

Leraar op bedrijfsstage én gratis vervanging? Geen probleem!

Wil  je op bedrijfsstage, maar vindt je school moeilijk vervanging? Dankzij het Departement Onderwijs en Vorming kan je, tijdens je afwezigheid, vervangende activiteiten rond vakoverschrijdende eindtermen laten organiseren voor de leerlingen. Een ervaren organisatie staat in voor activiteiten, die een boost geven aan de ondernemingszin, de creativiteit en het ondernemerschap van de leerlingen. Het kost je school niets. De activiteiten zijn geschikt voor alle studierichtingen en worden ingericht gedurende maximaal 5 werkdagen.

STEM-Monitor editie 2018

De STEM-Monitor van Departement Onderwijs en Vorming is gepubliceerd. Lees het volledig rapport dat de evoluties binnen STEM-onderwijs weergeeft.

Schoolverlatersrapport editie 2018

Het schoolverlatersrapport van de VDAB werd gepubliceerd. Een STEM-studie en zorgstudie geven de beste kansen op de arbeidsmarkt. Voor de uitgebreide info kan je het volledige rapport raadplegen.

ACTUALITEIT

NIEUWSBRIEF

Onze partners