RTC Limburg

RTC Limburg is een vruchtbare kennisbodem voor Techniek & Technologie, waar individuen, scholen, bedrijven en instanties kunnen groeien in samenwerkingsverband om Limburg als regio een sociaaleconomische voorsprong te kunnen geven.

ONZE ACTIES

Provincieoverschrijdende werking schooljaar 2020-2021

In onze beheersovereenkomst heeft elk RTC 5% van zijn werkingsmiddelen voorzien om een provincie overschrijdende werking te ondersteunen.
Voor elke school betekent dit dat er onder bepaalde voorwaarden en binnen de voorziene werkingsmiddelen, kan worden deelgenomen aan projecten van RTC’s gelegen in een andere provincie.

STEM-Monitor editie 2020

De STEM-Monitor 2020 van Departement Onderwijs en Vorming is gepubliceerd. De 5 doelstellingen van het STEM-actieplan 2012-2020 lijken haalbaar, indien het huidige groeitempo zich voortzet. De evoluties verschillen echter sterk tussen de verschillende onderwijsvormen.

In het tso stabiliseert het percentage leerlingen in STEM-studierichtingen in het eerste leerjaar van de tweede graad. In het eerste leerjaar van de derde graad daalt het aantal licht (- 0,4 procentpunt) t.o.v. 2017-2018 naar 39,67%. Het blijft van belang om in tso de studierichtingen die onder druk staan, nader op te volgen.

In het bso zien we in de tweede graad een lichte daling t.o.v. de nulmeting met 0,2 procentpunt tot 40,29%, maar in de derde graad zien we een daling met bijna 1 procentpunt.

Het aandeel meisjes in STEM-studierichtingen neemt toe maar blijft over het algemeen lager dan het aandeel jongens. In tso en bso blijft het aandeel meisjes in STEM zeer laag (tso) tot extreem laag (bso).

Lees hieronder het volledig rapport dat de evoluties binnen STEM-onderwijs weergeeft.

Coronamaatregelen: veelgestelde vragen – Departement Onderwijs & Vorming

Wat als een leerling ziek wordt op school of in de opvang? Wie moet een mondmasker dragen op school? Wat als een personeelslid of leerling tot een risicogroep behoort? …

Op de website van Departement Onderwijs & Vorming vind je een antwoord op deze en nog veel andere vragen.

Evaluatierapport Regionale Technologische Centra 2019

In 2019 werden een aantal arbeidsmarktactoren  en onderwijsinstellingen bevraagd over de werking van de RTC’s.
Uit het rapport blijkt dat de bevraagde actoren over het algemeen positief zijn.

De huidge partners willen in de toekomst nog meer investeren in de samenwerking zodat we samen de verbinding tussen onderwijs en ondernemingen verder kunnen versterken.

Wij kijken er alvast naar uit. Het volledige rapport vind je hier:

Webisode #3 – Een blik achter de schermen van ‘Limburg STEM’t af!’

We zijn enkele maanden verder met de ‘Limburg STEM’t af!’-projecten en we zien dat de straffe teams druk in de weer zijn, om hun projecten te realiseren.
Tijdens het opstartevent hadden we beloofd dat we gedurende het schooljaar via ambassadeurs van leerlingen, leraren, scholen, bedrijven en zorginstellingen een blik achter de schermen zouden tonen van het Limburgs beroepsgericht en technisch onderwijs.

VDAB publiceerde het schoolverlatersrapport editie 2020

Het schoolverlatersrapport editie 2020 is uit en geeft een inzicht in de tewerkstellingskansen die de verschillende studierichtingen bieden en is handig voor iedereen die op het punt staat een studiekeuze te maken.

In het schoolverlatersrapport worden pas afgestudeerden (in dit geval schoolverlaters van 2018)  in Vlaanderen een jaar lang gevolgd in hun zoektocht naar een eerste job.
Via de interactieve online toepassing van VDAB kan je alle data gedetailleerd bekijken.

Het behalen van een diploma is nog steeds hét toegangsticket tot de arbeidsmarkt.
Als dit daarenboven gecombineerd wordt met een goede portie relevante werkervaring, zoals bij de Leertijd, een zevende jaar BSO of een Se-n-Se TSO,

Man of vrouw, een schoolverlater met een STEM-diploma vindt vlot zijn weg op de arbeidsmarkt.

Ook schoolverlaters met een diploma in de zorg doen het goed of diegene met een zorgdiploma voor specifieke doelgroepen (ouderen, leefgroepen, kinderen,…).

Het volledig rapport lees je hier:

Handige tips – Lesgeven via het internet

Covid-19, ook wel het Coronavirus genoemd, is in onze samenleving geslopen en heeft ervoor gezorgd dat leraren moeten overgaan op afstandsonderwijs. Het is voor iedereen een moeilijke periode maar wij als RTC Limburg willen jullie leraren ook in deze tijd ondersteunen.

We hebben enkele initiatieven gebundeld waar je als leraar vrijblijvend mee aan de slag kan. We zijn er ons van bewust dat er nog veel meer tools en didactisch materiaal beschikbaar zijn op het internet. Heb je zelf ook nuttige sites of tools gevonden? Geef ze dan zeker door zodat we die kunnen toevoegen!

Vergeet de pagina met de handige tips zeker niet te delen met jullie collega’s, smartschool of andere platformen. Zo kunnen zij, als ze dat wensen, er ook mee aan de slag.

Inschrijfperiode 10-dagenregeling wordt verplaatst van 22/08/2020 t.e.m. 22/09/2020

VDAB heeft de inschrijvingsperiode voor de 10-dagenregeling voor schooljaar 2020-2021 verplaatst. Je kan inschrijven van zaterdag  22 augustus tot dinsdag 22 september, met bijkomende mogelijkheid tot latere aanvragen. VDAB engageert zich om binnen de 3 weken, d.w.z. voor dinsdag 13 oktober, de aanvragen die mogelijk zijn in te plannen. De aanvragen voor september worden onmiddellijk behandeld.

RTC-blauwdruk: visiedocument 2020-2025

In 2018 startten de vijf RTC’s,  op eigen initiatief, een gezamenlijk en doordacht traject voor visieontwikkeling met betrokkenheid van alle stakeholders over Vlaanderen.

We bogen ons over onze opdracht en de uitdagingen op het snijvlak onderwijs-arbeidsmarkt vanaf 2020 en verder. Deze blauwdruk is een visiedocument, schetst een globaal kader en is gericht aan alle politieke partijen en in het bijzonder aan de politieke onderhandelaars die beraadslagen over de beleidsintenties van de nieuwe Vlaamse Regering.

De blauwdruk in acht punten vat het proces tot nog toe bondig samen. Het voorliggende document is daar het resultaat van en wordt op dit moment gedragen door vier RTC’s.

Download de RTC-blauwdruk hier!

Benieuwd naar de argumenten waarom we tot deze keuzes gekomen zijn?

Educatief Centrum – Een schat aan educatieve materialen en methodieken

Het Provinciaal Educatief Centrum kreeg een nieuw jasje aangemeten. Ze lenen nog steeds een schat aan methodieken, kennis en educatieve materialen uit. Een bron van inspiratie voor iedereen uit de Limburgse onderwijswereld. Kijk zeker in de online catalogus of surf naar de website van het Provinciaal Educatief Centrum voor meer info.

Leraar op bedrijfsstage én gratis vervanging? Geen probleem!

Wil  je op bedrijfsstage, maar vindt je school moeilijk vervanging? Dankzij het Departement Onderwijs en Vorming kan je, tijdens je afwezigheid, vervangende activiteiten rond vakoverschrijdende eindtermen laten organiseren voor de leerlingen. Een ervaren organisatie staat in voor activiteiten, die een boost geven aan de ondernemingszin, de creativiteit en het ondernemerschap van de leerlingen. Het kost je school niets. De activiteiten zijn geschikt voor alle studierichtingen en worden ingericht gedurende maximaal 5 werkdagen.

ACTUALITEIT

NIEUWSBRIEF