RTC Limburg

RTC Limburg is een vruchtbare kennisbodem voor Techniek & Technologie, waar individuen, scholen, bedrijven en instanties kunnen groeien in samenwerkingsverband om Limburg als regio een sociaaleconomische voorsprong te kunnen geven.

We zijn verhuisd!

Sinds november 2020 zijn wij gehuisvest op Thor Central in Genk, in de nabijheid van onze partners T2-campus, EnergyVille en Incubathor, zodat we kunnen blijven inzetten op samenwerkingen rond technologie en innovatie.

Ons nieuw adres
RTC Limburg – Thor Central
Thor Park 8000
3600 Genk
Kantoor: Sammeln – 11 (2e verdiep)

ONZE ACTIES

Event arbeidsrijpheid -en bereidheid meten – 16 juni

Op 16 juni organiseert Voka in hun Voka Zomerbar een sessie om het schooljaar mooi af te sluiten. Voka heeft SODAPlus uitgenodigd om een toelichting te geven over hun SODAPlus attest. Dit attest kan een tool vormen om de arbeidsrijpheid en bereidheid bij jongeren te helpen meten.

Inschrijven 10-dagenregeling VDAB 15 mei – 15 juni

De VDAB stelt infrastructuur en apparatuur ter beschikking, voor elke leerling gedurende 10 dagen, zodat de competenties van leerlingen kunnen versterkt worden. De leraar geeft zelf les in de infrastructuur van de VDAB. Je kan inschrijven van zaterdag 15 mei tot dinsdag 15 juni een aanvraag indienen voor de 10-dagenregeling, met bijkomende mogelijkheid tot latere aanvragen.

2-daagse opleiding VT visueel lasinspecteur

Op donderdag en vrijdag 22-23 / 29-30 april 2021 vinden de 2-daagse opleidingen voor VT visueel lasinspecteur plaats. Deze opleiding was al zeer snel volzet, daarom organiseren we op 25 en 26 november 2021 nogmaals een 2-daagse. Wil je dan graag deze opleiding volgen? Laat het ons zeker weten, mail naar ilona.albingier@rtclimburg.be.

Je kan je nog inschrijven voor:

  • Intern certificeren van leerlingen – 4 juni 2021 – inschrijven
  • Opfriscursus FPC – 16 juni 2021 – inschrijven

Digitale School

Met dit project willen we op langere termijn de digitale competenties van leerlingen in het beroepsgericht en technisch onderwijs versterken.

Om onze doelstelling te bereiken, bieden we in het schooljaar 2021-2022 een ICT-vormingsprogramma aan voor de leraren in de 2de en de 3de graad van het tso, bso, buso en dbso.

Dit vormingsaanbod spitst zich toe op de noden van de leraren van het beroepsgericht en technisch onderwijs. Zodat hij of zij de aangeleerde competenties onmiddellijk kan toepassen in zijn/haar lessen. We werken daarbij samen met pedagogische begeleidingsdiensten en deskundigen uit het (werk)veld.

Arduino Playground

Binnen het traject ‘Limburg STEM’t af!’ organiseerden we op vraag van een deelnemende school, een traject met 5 sessies rond Arduino Playground.
Ook andere scholen gaven aan interesse te hebben om zich te verdiepen in de wereld van Arduino. Op woensdag 28 april 2021 starten we met een tweede traject. De lesgever is Tom Vrijsen van Makerman. Bij de oproep was het traject meteen volzet!

Wil je ook graag deelnemen maar ben je jammer genoeg te laat met inschrijven? Geen probleem stuur een mail naar ilona.albingier@rtclimburg.be en we zetten je op de wachtlijst voor het traject in schooljaar 2021-2022.

Uitleendienst | hulpmiddelen- en ervaringskoffer

Op donderdag 29 april werd de hulpmiddelen- en ervaringskoffers aan 33 leraren online voorgesteld in de vorm van een interactieve en ervaringsgerichte workshop. De hulpmiddelen- en ervaringskoffer kan vanaf nu gereserveerd worden!

Webinar ‘De basis van logistiek’ – Logistiek Leren Zonder Grenzen

Je kan de webinar ‘De basis van logistiek’ ontwikkeld binnen Logistiek Leren Zonder Grenzen vanaf nu gebruiken in je les om leerlingen wegwijs te maken in de wereld van logistiek. Wat is logistiek en welke deelgebieden kunnen we onderscheiden? Hoe speelt logistiek een rol in een organisatie en wat is de impact op transport, warehousing en productie? Dit alles kan je leren tijdens deze webinar.

Jaaractieplan van 2021-2022

We werken aan de voorbereidingen van het jaaractieplan voor schooljaar 2021-2022. Zijn er bepaalde noden binnen je school of heb je een goed idee waarmee verschillende scholen leerplandoelstellingen kunnen bereiken? Laat het ons weten, alle ideeën zijn zeker welkom!

Volta | Go-electro, een zinderende campagne 

De rol van de elektrotechniek wordt steeds crucialer in de wereld van innovatie, technologie, automatisering, digitalisering, energie bewustzijn … Om deze trend te volgen, heeft de elektrotechnische sector dringend nood aan veel goed opgeleide technici.  Volta lanceerde daarom de Go-electro campagne. Hiermee roepen ze jongeren op om bewust voor talent, interesse en voor een beloftevolle toekomst te kiezen, dus door te gaan voor een elektrotechnische opleiding.

Heb je de digitale Spitsdag van Fluvius gemist?

Geen enkel probleem! Je kan deze spitsdag in de vorm van een webinar hieronder (her)bekijken. Tijdens deze webinar kijk je naar vooraf opgenomen reportages, die worden afgewisseld met live interviews met vakspecialisten. Zo levert Fluvius jou coronaproof relevante en actuele informatie over piekvermogen, duurzame mobiliteit, telecom, rioleringsnetten en openbare verlichting.

Fluvius heeft ook alle vragen beantwoord die zijn ingestuurd via de chatbox. Klik hier om de vragen te bekijken.

KineMaster – De app die je helpt bij het maken van video’s voor afstandsonderwijs!

We hebben voor de kerstvakantie een workshop videobewerking met een smartphone gevolgd georganiseerd door RTC West-Vlaanderen en EdHub van Howest Hogeschool. Hier maakten we kennis met de gratis app voor videobewerking, KineMaster. Hieronder vind je onze video die de mogelijkheden in kaart brengt van deze app.

Maak je binnenkort een video voor je leerlingen met leerstof voor het afstandsleren of wil je een project van je leerlingen mooi in beeld brengen met de nodige animaties? Deze video helpt je zeker verder!

Strategisch plan 2020-2022

Het strategisch plan 2020-2022 geeft inzichten in onze missie en visie, de omgevingsanalyse en je vindt er onze strategische en operationele doelstellingen die we realiseren binnen de dagdagelijkse werking van ons RTC.

Gebruik infrastructuur en apparatuur Geysen

Geysen is een bedrijf gelegen in Oevel en gespecialiseerd in industrieel onderhoud. Heb je vorig schooljaar de Train The Trainer gevolgd bij Geysen? Als leraar heb je nu de kans om gebruik te maken van de infrastructuur en apparatuur in Oevel. Wil je graag de 4 FAS-modules uitlenen om op school gedurende een week te gebruiken? De modules zijn zo opgebouwd dat begeleid zelfstandig leren mogelijk is.

Gebruik infrastructuur en apparatuur KNX Domotica

Op vrijdag 20 november 2020 vond praktijkgerichte oefeningen KNX plaats op de T2-campus. De volgende stap is dat de leraren die de TTT gevolgd hebben samen met de leerlingen gebruik kunnen maken van de infrastructuur en apparatuur.

Samenwerkingsmogelijkheden HASCO

Op dinsdag 17 november 2020 vond ‘Samenwerkingsmogelijkheden met HASCO’ plaats in het PlastIQ Lab op de T2-campus. Hier presenteerde Gwen Budé van HASCO een aantal tools die handig zijn voor het onderwijs. Hij heeft bij deze gelegenheid ook gepolst naar de noden van het onderwijs.

Online module ‘industrie 4.0’ – VDAB

VDAB stelt de online module ‘industrie 4.0’ open voor leerlingen van de derde graad Mechanica-Elektriciteit. Industrie 4.0 omvat alle technologieën van virtual reality, over cybersecurity tot internet of things. In deze online module leer je dus de nieuwe technologieën kennen. Je leert hoe industrie 4.0 alle stappen in de waardeketen beïnvloedt: verlangen, bestellen, produceren, leveren, gebruiken en hergebruiken.

Dit alles in begrijpelijke taal, en doorspekt met animaties en oefeningen, komen de zeven technologische drijfveren van industrie 4.0 aan bod.

Didactisch materiaal – Bosch Rexroth NV

Bosch Rexroth is een bedrijf gespecialiseerd in aandrijf- en besturingstechniek met 65 jaar ervaring in nationale en internationale markten.
Momenteel hebben zij materiaal voorhanden dat niet meer gebruikt wordt voor bedrijven maar zeker nog up to date is. Wil je als school werken met didactisch materiaal van Bosch Rexroth? Neem dan zeker rechtstreeks contact op met Eddy Meeus, Sales Engineer – eddy.meeus@boschrexroth.be.

Provincieoverschrijdende werking schooljaar 2020-2021

In onze beheersovereenkomst heeft elk RTC 5% van zijn werkingsmiddelen voorzien om een provincie overschrijdende werking te ondersteunen.
Voor elke school betekent dit dat er onder bepaalde voorwaarden en binnen de voorziene werkingsmiddelen, kan worden deelgenomen aan projecten van RTC’s gelegen in een andere provincie.

STEM-Monitor editie 2020

De STEM-Monitor 2020 van Departement Onderwijs en Vorming is gepubliceerd. De 5 doelstellingen van het STEM-actieplan 2012-2020 lijken haalbaar, indien het huidige groeitempo zich voortzet. De evoluties verschillen echter sterk tussen de verschillende onderwijsvormen.

In het tso stabiliseert het percentage leerlingen in STEM-studierichtingen in het eerste leerjaar van de tweede graad. In het eerste leerjaar van de derde graad daalt het aantal licht (- 0,4 procentpunt) t.o.v. 2017-2018 naar 39,67%. Het blijft van belang om in tso de studierichtingen die onder druk staan, nader op te volgen.

In het bso zien we in de tweede graad een lichte daling t.o.v. de nulmeting met 0,2 procentpunt tot 40,29%, maar in de derde graad zien we een daling met bijna 1 procentpunt.

Het aandeel meisjes in STEM-studierichtingen neemt toe maar blijft over het algemeen lager dan het aandeel jongens. In tso en bso blijft het aandeel meisjes in STEM zeer laag (tso) tot extreem laag (bso).

Lees hieronder het volledig rapport dat de evoluties binnen STEM-onderwijs weergeeft.

Coronamaatregelen: veelgestelde vragen – Departement Onderwijs & Vorming

Wat als een leerling ziek wordt op school of in de opvang? Wie moet een mondmasker dragen op school? Wat als een personeelslid of leerling tot een risicogroep behoort? …

Op de website van Departement Onderwijs & Vorming vind je een antwoord op deze en nog veel andere vragen.

Evaluatierapport Regionale Technologische Centra 2019

In 2019 werden een aantal arbeidsmarktactoren  en onderwijsinstellingen bevraagd over de werking van de RTC’s.
Uit het rapport blijkt dat de bevraagde actoren over het algemeen positief zijn.

De huidge partners willen in de toekomst nog meer investeren in de samenwerking zodat we samen de verbinding tussen onderwijs en ondernemingen verder kunnen versterken.

Wij kijken er alvast naar uit. Het volledige rapport vind je hier:

VDAB publiceerde het schoolverlatersrapport editie 2020

Het schoolverlatersrapport editie 2020 is uit en geeft een inzicht in de tewerkstellingskansen die de verschillende studierichtingen bieden en is handig voor iedereen die op het punt staat een studiekeuze te maken.

In het schoolverlatersrapport worden pas afgestudeerden (in dit geval schoolverlaters van 2018)  in Vlaanderen een jaar lang gevolgd in hun zoektocht naar een eerste job.
Via de interactieve online toepassing van VDAB kan je alle data gedetailleerd bekijken.

Het behalen van een diploma is nog steeds hét toegangsticket tot de arbeidsmarkt.
Als dit daarenboven gecombineerd wordt met een goede portie relevante werkervaring, zoals bij de Leertijd, een zevende jaar BSO of een Se-n-Se TSO,

Man of vrouw, een schoolverlater met een STEM-diploma vindt vlot zijn weg op de arbeidsmarkt.

Ook schoolverlaters met een diploma in de zorg doen het goed of diegene met een zorgdiploma voor specifieke doelgroepen (ouderen, leefgroepen, kinderen,…).

Het volledig rapport lees je hier:

Handige tips – Lesgeven via het internet

Covid-19, ook wel het Coronavirus genoemd, is in onze samenleving geslopen en heeft ervoor gezorgd dat leraren moeten overgaan op afstandsonderwijs. Het is voor iedereen een moeilijke periode maar wij als RTC Limburg willen jullie leraren ook in deze tijd ondersteunen.

We hebben enkele initiatieven gebundeld waar je als leraar vrijblijvend mee aan de slag kan. We zijn er ons van bewust dat er nog veel meer tools en didactisch materiaal beschikbaar zijn op het internet. Heb je zelf ook nuttige sites of tools gevonden? Geef ze dan zeker door zodat we die kunnen toevoegen!

Vergeet de pagina met de handige tips zeker niet te delen met jullie collega’s, smartschool of andere platformen. Zo kunnen zij, als ze dat wensen, er ook mee aan de slag.

RTC-blauwdruk: visiedocument 2020-2025

In 2018 startten de vijf RTC’s,  op eigen initiatief, een gezamenlijk en doordacht traject voor visieontwikkeling met betrokkenheid van alle stakeholders over Vlaanderen.

We bogen ons over onze opdracht en de uitdagingen op het snijvlak onderwijs-arbeidsmarkt vanaf 2020 en verder. Deze blauwdruk is een visiedocument, schetst een globaal kader en is gericht aan alle politieke partijen en in het bijzonder aan de politieke onderhandelaars die beraadslagen over de beleidsintenties van de nieuwe Vlaamse Regering.

De blauwdruk in acht punten vat het proces tot nog toe bondig samen. Het voorliggende document is daar het resultaat van en wordt op dit moment gedragen door vier RTC’s.

Download de RTC-blauwdruk hier!

Benieuwd naar de argumenten waarom we tot deze keuzes gekomen zijn?

Educatief Centrum – Een schat aan educatieve materialen en methodieken

Het Provinciaal Educatief Centrum kreeg een nieuw jasje aangemeten. Ze lenen nog steeds een schat aan methodieken, kennis en educatieve materialen uit. Een bron van inspiratie voor iedereen uit de Limburgse onderwijswereld. Kijk zeker in de online catalogus of surf naar de website van het Provinciaal Educatief Centrum voor meer info.

Leraar op bedrijfsstage én gratis vervanging? Geen probleem!

Wil  je op bedrijfsstage, maar vindt je school moeilijk vervanging? Dankzij het Departement Onderwijs en Vorming kan je, tijdens je afwezigheid, vervangende activiteiten rond vakoverschrijdende eindtermen laten organiseren voor de leerlingen. Een ervaren organisatie staat in voor activiteiten, die een boost geven aan de ondernemingszin, de creativiteit en het ondernemerschap van de leerlingen. Het kost je school niets. De activiteiten zijn geschikt voor alle studierichtingen en worden ingericht gedurende maximaal 5 werkdagen.

ACTUALITEIT

NIEUWSBRIEF