RTC Limburg

RTC Limburg is een vruchtbare kennisbodem voor Techniek & Technologie, waar individuen, scholen, bedrijven en instanties kunnen groeien in samenwerkingsverband om Limburg als regio een sociaaleconomische voorsprong te kunnen geven.

ONZE ACTIES

OPSTART ‘LIMBURG STEM’T AF!’ 10 OKTOBER 2019

Op 10 oktober hebben de 14 straffe teams van ‘Limburg STEM’t af!’ hun project gepitcht voor het publiek in Casino Modern in Genk. De projecten rond de Energietransitie en Slim Wonen en Leven waar ze aan gaan werken dit schooljaar zijn bekend. Leerlingen én leraren worden uitgedaagd om samen met bedrijven en woonzorgcentra te werken en probleemoplossend te denken. Het is aangenaam om te zien hoe de talenten van de jongeren elkaar mooi aanvullen.

Bekijk de projecten hier

Europese stages ook voor tso- en bso-leerlingen?

Europa schuift onder andere als doelstelling naar voren jongeren een deel van hun curriculum in een Europees land te laten uitvoeren. Momenteel bestaat de mogelijkheid dat jongeren stage lopen in Europa, maar de administratieve rompslomp houdt vele scholen tegen om die mogelijkheid daadwerkelijk te gaan verkennen en hun leerlingen op stage uit te sturen in Europa.

Vzw Connectief wil met een Europees project de administratieve drempels voor scholen maximaal verlagen en heeft jouw mening nodig!

Pilootproject Lean Production Project (leertraject)

Het project start met een introductieworkshop over de 5S en stoommachines. Elke deelnemende school krijgt een schoolopdracht mee om de 5S te implementeren in een labo, schoolgebouw, in opdrachten, …

Na deze opdracht, voorzien we een gezamenlijk terugkommoment waar de resultaten van de schoolopdracht worden gepresenteerd en leerlingen worden geïntroduceerd in het Smart Factory 4.0 gebeuren.

STEM-Monitor editie 2019

De STEM-Monitor 2019 van Departement Onderwijs en Vorming is gepubliceerd. De 5 doelstellingen van het STEM-actieplan 2012-2020 lijken haalbaar, indien het huidige groeitempo zich voortzet. De evoluties verschillen echter sterk tussen de verschillende onderwijsvormen.

In het tso daalt het percentage leerlingen in STEM-studierichtingen zowel in het eerste leerjaar van de tweede graad (- 0,7 procentpunt) als in het eerste leerjaar van de derde graad (- 0,8 procentpunt) t.o.v. 2016-2017. Maar we zien een stijging van het aantal leerlingen in volgende studierichtingen:

  • In het eerste leerjaar van de derde graad: Chemie, Techniek-Wetenschappen, Elektromechanica, Industriële Wetenschappen, Industriële ICT en Informaticabeheer

In bso zien we in de tweede graad weliswaar nog een stijging t.o.v. de nulmeting met 1,4 procentpunt tot 41,84%, maar in de derde graad zien we een daling met 0,4 procentpunt. We zien ook een stijging van het aantal leerlingen in volgende studierichtingen:

  • In het eerste leerjaar van de derde graad: Elektrische installaties, Mechanisch Onderhoud en Duurzaam wonen

Lees hieronder het volledig rapport dat de evoluties binnen STEM-onderwijs weergeeft.

VDAB publiceerde het schoolverlatersrapport editie 2019

Het aantal werkzoekende schoolverlaters dat na het verlaten van de schoolbanken in 2017 na een jaar nog  geen werk heeft is  8,9 %.
Praktijkgericht leren loont, een 7de jaar bso/tso bereidt de leerlingen beter voor op de arbeidsmarkt.
Ook de leertijd levert goede uitstroomresultaten op.
1 op 2 kiest voor een STEM- of ZORG-opleiding die leidt naar een vlotte aansluiting naar de arbeidsmarkt.

Het volledige rapport lees je hier:

Limburg STEM’t af slotevent jaargang 3

Wij zijn super trots op onze beroepsgerichte en technische Limburgse scholen! Op vrijdag 24 mei tijdens, het slotevent van Limburg STEM’t AF!’ jaargang 3, werden de 13 maatschappelijk relevante projecten door de leerlingen voorgesteld.
19 bedrijven, 2 onderzoeksinstellingen en 2 hogescholen werkten gedurende het schooljaar als straf team aan de uitdagingen. Er werd volop geëxperimenteerd met verschillende samenwerkingsvormen. De deelnemers van de straffe teams zijn uit hun comfortzone gestapt wat resulteerde in mooie leerresultaten.

Bekijk hier de 4 filmpjes die tijdens het slotevent zijn getoond.

RTC-blauwdruk: visiedocument 2020-2025

In 2018 startten de vijf RTC’s,  op eigen initiatief, een gezamenlijk en doordacht traject voor visieontwikkeling met betrokkenheid van alle stakeholders over Vlaanderen.

We bogen ons over onze opdracht en de uitdagingen op het snijvlak onderwijs-arbeidsmarkt vanaf 2020 en verder. Deze blauwdruk is een visiedocument, schetst een globaal kader en is gericht aan alle politieke partijen en in het bijzonder aan de politieke onderhandelaars die beraadslagen over de beleidsintenties van de nieuwe Vlaamse Regering.

De blauwdruk in acht punten vat het proces tot nog toe bondig samen. Het voorliggende document is daar het resultaat van en wordt op dit moment gedragen door vier RTC’s.

Download de RTC-blauwdruk hier!

Benieuwd naar de argumenten waarom we tot deze keuzes gekomen zijn?

Leertraject: domotica KNX en NIKO Home Controle – Fase 2

De eerste fase van het leertraject domotica KNX en NIKO Home Controle II is voorbij. 32 leraren van 18 verschillende scholen hebben deelgenomen aan de Train-The-Trainers KNX domotica en/of NIKO Home Control II.

De tweede fase kan nu van start gaan. De leraren die deelgenomen hebben aan de TTT of beschikken over voldoende competenties kunnen met hun leerlingen gedurende 2 halve dagdelen gebruik maken van de 10 opstellingen KNX en/of NIKO Home Control II. Indien nodig kan er tijdens 1 half dagdeel coaching voorzien worden.

Leertraject Smartgridlab T2-campus – Fase 2

De eerste fase van het leertraject Smartgridlab is voorbij. 16 leerkrachten hebben deelgenomen aan de Train-The-Trainer, waarbij er samen met de T2-innovaThoren de oefeningen van 2 modules stap voor stap doorlopen werden. De tweede fase kan nu van start gaan. De leraren die deelgenomen hebben aan de TTT of beschikken over voldoende competenties kunnen met hun leerlingen gedurende 2 halve dagdelen gebruik maken van de infrastructuur en apparatuur van het Smartgridlab. Indien nodig kan er tijdens 1 halve dagdeel coaching voorzien worden door een T2-innovathor.

Educatief Centrum – Een schat aan educatieve materialen en methodieken

Het Provinciaal Educatief Centrum kreeg een nieuw jasje aangemeten. Ze lenen nog steeds een schat aan methodieken, kennis en educatieve materialen uit. Een bron van inspiratie voor iedereen uit de Limburgse onderwijswereld. Kijk zeker in de online catalogus of surf naar de website van het Provinciaal Educatief Centrum voor meer info.

Leraar op bedrijfsstage én gratis vervanging? Geen probleem!

Wil  je op bedrijfsstage, maar vindt je school moeilijk vervanging? Dankzij het Departement Onderwijs en Vorming kan je, tijdens je afwezigheid, vervangende activiteiten rond vakoverschrijdende eindtermen laten organiseren voor de leerlingen. Een ervaren organisatie staat in voor activiteiten, die een boost geven aan de ondernemingszin, de creativiteit en het ondernemerschap van de leerlingen. Het kost je school niets. De activiteiten zijn geschikt voor alle studierichtingen en worden ingericht gedurende maximaal 5 werkdagen.

ACTUALITEIT

NIEUWSBRIEF