RTC Limburg

RTC Limburg is een vruchtbare kennisbodem voor Techniek & Technologie, waar individuen, scholen, bedrijven en instanties kunnen groeien in samenwerkingsverband om Limburg als regio een sociaaleconomische voorsprong te kunnen geven.

ONZE ACTIES

Train The Trainer – Digitale meter – 21 januari 2020

De RTC’s kregen van Fluvius een aantal demoborden met een digitale meter ter beschikking die jullie kunnen ontlenen om te gebruiken in de klas. Om leraren de nodige ondersteuning te bieden, voorziet Fluvius een ‘Train-The-Trainer’ op 21 januari 2020.

Train The Trainer bij Beckhoff

Beckhoff organiseert een opleiding voor scholen die willen werken met DC, stepper en servomotoren. Het is een dagopleiding van 8u45 tot 16u30.

Voorkennis van TwinCAT 3 is noodzakelijk. Maximum 4 personen per school kunnen deelnemen, de opleiding is gratis.

  • Dinsdag 07/01/2019 – Beckhoff Zwevegem

Inschrijven kan via training@beckhoff.be. Voor verdere vragen kan je terecht bij r.grouset@beckhoff.com.

Ideaal Duaal

Hoe stemmen we onderwijs en de bedrijfswereld beter op elkaar af? Deel je idee nu met Ideaal Duaal. De juryleden wachten met veel nieuwsgierigheid op de inzendingen. Zit je bij de strafste 25, dan staan ze klaar met tips, coaching en feedback. En wie weet win jij tijdens het finale event de inspiratiereis met imec.istart. Deadline: insturen voor 6 december.

OPSTART ‘LIMBURG STEM’T AF!’ 10 OKTOBER 2019

Op 10 oktober hebben de 14 straffe teams van ‘Limburg STEM’t af!’ hun project gepitcht voor het publiek in Casino Modern in Genk. De projecten rond de Energietransitie en Slim Wonen en Leven waar ze aan gaan werken dit schooljaar zijn bekend. Leerlingen én leraren worden uitgedaagd om samen met bedrijven en woonzorgcentra te werken en probleemoplossend te denken. Het is aangenaam om te zien hoe de talenten van de jongeren elkaar mooi aanvullen.

Bekijk de projecten hier

Europese stages ook voor tso- en bso-leerlingen?

Europa schuift onder andere als doelstelling naar voren jongeren een deel van hun curriculum in een Europees land te laten uitvoeren. Momenteel bestaat de mogelijkheid dat jongeren stage lopen in Europa, maar de administratieve rompslomp houdt vele scholen tegen om die mogelijkheid daadwerkelijk te gaan verkennen en hun leerlingen op stage uit te sturen in Europa.

Vzw Connectief wil met een Europees project de administratieve drempels voor scholen maximaal verlagen en heeft jouw mening nodig!

STEM-Monitor editie 2019

De STEM-Monitor 2019 van Departement Onderwijs en Vorming is gepubliceerd. De 5 doelstellingen van het STEM-actieplan 2012-2020 lijken haalbaar, indien het huidige groeitempo zich voortzet. De evoluties verschillen echter sterk tussen de verschillende onderwijsvormen.

In het tso daalt het percentage leerlingen in STEM-studierichtingen zowel in het eerste leerjaar van de tweede graad (- 0,7 procentpunt) als in het eerste leerjaar van de derde graad (- 0,8 procentpunt) t.o.v. 2016-2017. Maar we zien een stijging van het aantal leerlingen in volgende studierichtingen:

  • In het eerste leerjaar van de derde graad: Chemie, Techniek-Wetenschappen, Elektromechanica, Industriële Wetenschappen, Industriële ICT en Informaticabeheer

In bso zien we in de tweede graad weliswaar nog een stijging t.o.v. de nulmeting met 1,4 procentpunt tot 41,84%, maar in de derde graad zien we een daling met 0,4 procentpunt. We zien ook een stijging van het aantal leerlingen in volgende studierichtingen:

  • In het eerste leerjaar van de derde graad: Elektrische installaties, Mechanisch Onderhoud en Duurzaam wonen

Lees hieronder het volledig rapport dat de evoluties binnen STEM-onderwijs weergeeft.

VDAB publiceerde het schoolverlatersrapport editie 2019

Het aantal werkzoekende schoolverlaters dat na het verlaten van de schoolbanken in 2017 na een jaar nog  geen werk heeft is  8,9 %.
Praktijkgericht leren loont, een 7de jaar bso/tso bereidt de leerlingen beter voor op de arbeidsmarkt.
Ook de leertijd levert goede uitstroomresultaten op.
1 op 2 kiest voor een STEM- of ZORG-opleiding die leidt naar een vlotte aansluiting naar de arbeidsmarkt.

Het volledige rapport lees je hier:

RTC-blauwdruk: visiedocument 2020-2025

In 2018 startten de vijf RTC’s,  op eigen initiatief, een gezamenlijk en doordacht traject voor visieontwikkeling met betrokkenheid van alle stakeholders over Vlaanderen.

We bogen ons over onze opdracht en de uitdagingen op het snijvlak onderwijs-arbeidsmarkt vanaf 2020 en verder. Deze blauwdruk is een visiedocument, schetst een globaal kader en is gericht aan alle politieke partijen en in het bijzonder aan de politieke onderhandelaars die beraadslagen over de beleidsintenties van de nieuwe Vlaamse Regering.

De blauwdruk in acht punten vat het proces tot nog toe bondig samen. Het voorliggende document is daar het resultaat van en wordt op dit moment gedragen door vier RTC’s.

Download de RTC-blauwdruk hier!

Benieuwd naar de argumenten waarom we tot deze keuzes gekomen zijn?

Educatief Centrum – Een schat aan educatieve materialen en methodieken

Het Provinciaal Educatief Centrum kreeg een nieuw jasje aangemeten. Ze lenen nog steeds een schat aan methodieken, kennis en educatieve materialen uit. Een bron van inspiratie voor iedereen uit de Limburgse onderwijswereld. Kijk zeker in de online catalogus of surf naar de website van het Provinciaal Educatief Centrum voor meer info.

Leraar op bedrijfsstage én gratis vervanging? Geen probleem!

Wil  je op bedrijfsstage, maar vindt je school moeilijk vervanging? Dankzij het Departement Onderwijs en Vorming kan je, tijdens je afwezigheid, vervangende activiteiten rond vakoverschrijdende eindtermen laten organiseren voor de leerlingen. Een ervaren organisatie staat in voor activiteiten, die een boost geven aan de ondernemingszin, de creativiteit en het ondernemerschap van de leerlingen. Het kost je school niets. De activiteiten zijn geschikt voor alle studierichtingen en worden ingericht gedurende maximaal 5 werkdagen.

ACTUALITEIT

NIEUWSBRIEF