RTC Limburg

RTC Limburg is een vruchtbare kennisbodem voor Techniek & Technologie, waar individuen, scholen, bedrijven en instanties kunnen groeien in samenwerkingsverband om Limburg als regio een sociaaleconomische voorsprong te kunnen geven.

ONZE ACTIES

Rapport Digitale School

Eind vorig schooljaar mochten we beroep doen op de expertise van 50 verschillende scholen in België. 10 scholen per provincie namen deel aan een interview rond digitalisering, waarvoor een oprechte dank je wel! Alle antwoorden van de interviews en de enquêtes werden zorgvuldig genoteerd en gebundeld en Vlaanderenbreed opgenomen in het rapport Digitale School. Klik hieronder om het rapport te lezen!

Vanuit de vergaarde kennis, zal er een professionaliseringsaanbod voor leraren uitgerold worden tot augustus 2023 voor onze doelgroep die we omschrijven als: “de leraren van de tweede en derde graad van het beroepsgericht en technisch onderwijs.” Meer specifiek gaat het om deze doelgroep: de leraren van de tweede en derde graad tso, bso, dbso en leertijd, buso. Bij de verdere uitrol van de modernisering van het secundair onderwijs worden dit de leraren van de tweede en derde graad dubbele finaliteit tso (domein gebonden), van de tweede en derde graad finaliteit arbeidsmarkt (d)bso en van de tweede en derde graad finaliteit doorstroom tso (domein gebonden).

Matrix secundair onderwijs

Op 16 juli 2021 keurde de Vlaamse Regering aanpassingen aan de matrix van het secundair onderwijs definitief goed.

De structuur van het gemoderniseerde secundair onderwijs was al enige tijd geleden vastgelegd; alle studierichtingen van het secundair onderwijs worden geordend volgens studiedomein en finaliteit. Nu werd het studieaanbod gefinetuned; er werden nog enkele aanvullingen en aanpassingen gedaan.

Om de matrix secundair onderwijs toegankelijk te maken voor iedereen, ontwikkelde Kwalificaties en Curriculum een aantal communicatieproducten. Het eerste is een animatiefilmpje waarin de opbouw van de matrix bondig wordt toegelicht. Het filmpje is ideaal om leerlingen en ouders te laten kennismaken met hoe het secundair onderwijs er in de toekomst zal uitzien. Je kan het filmpje hieronder bekijken!

STEM-Monitor editie 2021

De STEM-Monitor 2021 van Departement Onderwijs en Vorming is gepubliceerd. Het STEM-Actieplan behaalde in 2019-2020 een 3de van de 5 doelstellingen.

De daling in het bso en tso (harde sector) wordt nogmaals bevestigd in het verlengde van de voorgaande jaren en dit heeft zeker consequenties voor de scholen. Als er minder instroom is wordt het moeilijker om een studieaanbod  in een school te organiseren. Dit alles staat in schril contrast met een arbeidsmarkt die smeekt om kwalitatieve en kwantitatieve toelevering van technische profielen.

Het blijft van belang om zowel in tso als in bso de STEM-studierichtingen die onder druk staan, nader op te volgen.

In zowel bso als tso blijft het aandeel meisjes in STEM zeer laag (tso) tot extreem laag (bso).

Lees hieronder het volledig rapport dat de evoluties binnen STEM-onderwijs weergeeft.

Lees hieronder de Provinciale STEM-Monitor.

VDAB publiceerde het schoolverlatersrapport editie 2021

Het schoolverlatersrapport editie 2021 is uit en geeft een inzicht in de tewerkstellingskansen die de verschillende studierichtingen bieden en is handig voor iedereen die op het punt staat een studiekeuze te maken.

Een diploma blijft hét toegangsticket tot de arbeidsmarkt. Als dit daarnaast gecombineerd wordt met een goede portie relevante werkervaring, zoals bij een specialisatiejaar in BSO en TSO, dan kan de schoolverlater vlot aan de slag. En hoe hoger het diploma, hoe lager de kans om na een jaar werkzoekend te zijn.

In onze digitale en door technologie gedreven kennismaatschappij blijft er grote nood aan wetenschappelijke en technische profielen, ook in tijden van crisis. De schoolverlaters uit een STEM-opleiding vonden in het algemeen dan ook vlot aansluiting met de arbeidsmarkt.

Schoolverlaters die opgeleid werden tot een zorgberoep hadden globaal gezien de beste kansen op de arbeidsmarkt.

Digitale School

Met dit project willen we op langere termijn de digitale competenties van leerlingen in het beroepsgericht en technisch onderwijs versterken.

Om onze doelstelling te bereiken, bieden we in het schooljaar 2021-2022 een ICT-vormingsprogramma aan voor de leraren in de 2de en de 3de graad van het tso, bso, buso en dbso.

Dit vormingsaanbod spitst zich toe op de noden van de leraren van het beroepsgericht en technisch onderwijs. Zodat hij of zij de aangeleerde competenties onmiddellijk kan toepassen in zijn/haar lessen. We werken daarbij samen met pedagogische begeleidingsdiensten en deskundigen uit het (werk)veld.

Arduino Playground

Binnen het traject ‘Limburg STEM’t af!’ organiseerden we op vraag van een deelnemende school, een traject met 5 sessies rond Arduino Playground.
Ook andere scholen gaven aan interesse te hebben om zich te verdiepen in de wereld van Arduino.

Wil je ook graag deelnemen maar ben je jammer genoeg te laat met inschrijven? Geen probleem stuur een mail naar ilona.albingier@rtclimburg.be en we zetten je op de wachtlijst voor het traject in schooljaar 2021-2022.

Uitleendienst | hulpmiddelen- en ervaringskoffer

Op donderdag 29 april werd de hulpmiddelen- en ervaringskoffers aan 33 leraren online voorgesteld in de vorm van een interactieve en ervaringsgerichte workshop. De hulpmiddelen- en ervaringskoffer kan vanaf nu gereserveerd worden!

Webinar ‘De basis van logistiek’ – Logistiek Leren Zonder Grenzen

Je kan de webinar ‘De basis van logistiek’ ontwikkeld binnen Logistiek Leren Zonder Grenzen vanaf nu gebruiken in je les om leerlingen wegwijs te maken in de wereld van logistiek. Wat is logistiek en welke deelgebieden kunnen we onderscheiden? Hoe speelt logistiek een rol in een organisatie en wat is de impact op transport, warehousing en productie? Dit alles kan je leren tijdens deze webinar.

Jaaractieplan van 2021-2022

We werken aan de voorbereidingen van het jaaractieplan voor schooljaar 2021-2022. Zijn er bepaalde noden binnen je school of heb je een goed idee waarmee verschillende scholen leerplandoelstellingen kunnen bereiken? Laat het ons weten, alle ideeën zijn zeker welkom!

Heb je de digitale Spitsdag van Fluvius gemist?

Geen enkel probleem! Je kan deze spitsdag in de vorm van een webinar hieronder (her)bekijken. Tijdens deze webinar kijk je naar vooraf opgenomen reportages, die worden afgewisseld met live interviews met vakspecialisten. Zo levert Fluvius jou coronaproof relevante en actuele informatie over piekvermogen, duurzame mobiliteit, telecom, rioleringsnetten en openbare verlichting.

Fluvius heeft ook alle vragen beantwoord die zijn ingestuurd via de chatbox. Klik hier om de vragen te bekijken.

KineMaster – De app die je helpt bij het maken van video’s voor afstandsonderwijs!

We hebben voor de kerstvakantie een workshop videobewerking met een smartphone gevolgd georganiseerd door RTC West-Vlaanderen en EdHub van Howest Hogeschool. Hier maakten we kennis met de gratis app voor videobewerking, KineMaster. Hieronder vind je onze video die de mogelijkheden in kaart brengt van deze app.

Maak je binnenkort een video voor je leerlingen met leerstof voor het afstandsleren of wil je een project van je leerlingen mooi in beeld brengen met de nodige animaties? Deze video helpt je zeker verder!

Strategisch plan 2020-2022

Het strategisch plan 2020-2022 geeft inzichten in onze missie en visie, de omgevingsanalyse en je vindt er onze strategische en operationele doelstellingen die we realiseren binnen de dagdagelijkse werking van ons RTC.

Gebruik infrastructuur en apparatuur Geysen

Geysen is een bedrijf gelegen in Oevel en gespecialiseerd in industrieel onderhoud. Heb je vorig schooljaar de Train The Trainer gevolgd bij Geysen? Als leraar heb je nu de kans om gebruik te maken van de infrastructuur en apparatuur in Oevel. Wil je graag de 4 FAS-modules uitlenen om op school gedurende een week te gebruiken? De modules zijn zo opgebouwd dat begeleid zelfstandig leren mogelijk is.

Online module ‘industrie 4.0’ – VDAB

VDAB stelt de online module ‘industrie 4.0’ open voor leerlingen van de derde graad Mechanica-Elektriciteit. Industrie 4.0 omvat alle technologieën van virtual reality, over cybersecurity tot internet of things. In deze online module leer je dus de nieuwe technologieën kennen. Je leert hoe industrie 4.0 alle stappen in de waardeketen beïnvloedt: verlangen, bestellen, produceren, leveren, gebruiken en hergebruiken.

Dit alles in begrijpelijke taal, en doorspekt met animaties en oefeningen, komen de zeven technologische drijfveren van industrie 4.0 aan bod.

Coronamaatregelen: veelgestelde vragen – Departement Onderwijs & Vorming

Wat als een leerling ziek wordt op school of in de opvang? Wie moet een mondmasker dragen op school? Wat als een personeelslid of leerling tot een risicogroep behoort? …

Op de website van Departement Onderwijs & Vorming vind je een antwoord op deze en nog veel andere vragen.

Evaluatierapport Regionale Technologische Centra 2019

In 2019 werden een aantal arbeidsmarktactoren  en onderwijsinstellingen bevraagd over de werking van de RTC’s.
Uit het rapport blijkt dat de bevraagde actoren over het algemeen positief zijn.

De huidge partners willen in de toekomst nog meer investeren in de samenwerking zodat we samen de verbinding tussen onderwijs en ondernemingen verder kunnen versterken.

Wij kijken er alvast naar uit. Het volledige rapport vind je hier:

Handige tips – Lesgeven via het internet

Covid-19, ook wel het Coronavirus genoemd, is in onze samenleving geslopen en heeft ervoor gezorgd dat leraren moeten overgaan op afstandsonderwijs. Het is voor iedereen een moeilijke periode maar wij als RTC Limburg willen jullie leraren ook in deze tijd ondersteunen.

We hebben enkele initiatieven gebundeld waar je als leraar vrijblijvend mee aan de slag kan. We zijn er ons van bewust dat er nog veel meer tools en didactisch materiaal beschikbaar zijn op het internet. Heb je zelf ook nuttige sites of tools gevonden? Geef ze dan zeker door zodat we die kunnen toevoegen!

Vergeet de pagina met de handige tips zeker niet te delen met jullie collega’s, smartschool of andere platformen. Zo kunnen zij, als ze dat wensen, er ook mee aan de slag.

RTC-blauwdruk: visiedocument 2020-2025

In 2018 startten de vijf RTC’s,  op eigen initiatief, een gezamenlijk en doordacht traject voor visieontwikkeling met betrokkenheid van alle stakeholders over Vlaanderen.

We bogen ons over onze opdracht en de uitdagingen op het snijvlak onderwijs-arbeidsmarkt vanaf 2020 en verder. Deze blauwdruk is een visiedocument, schetst een globaal kader en is gericht aan alle politieke partijen en in het bijzonder aan de politieke onderhandelaars die beraadslagen over de beleidsintenties van de nieuwe Vlaamse Regering.

De blauwdruk in acht punten vat het proces tot nog toe bondig samen. Het voorliggende document is daar het resultaat van en wordt op dit moment gedragen door vier RTC’s.

Download de RTC-blauwdruk hier!

Benieuwd naar de argumenten waarom we tot deze keuzes gekomen zijn?

Educatief Centrum – Een schat aan educatieve materialen en methodieken

Het Provinciaal Educatief Centrum kreeg een nieuw jasje aangemeten. Ze lenen nog steeds een schat aan methodieken, kennis en educatieve materialen uit. Een bron van inspiratie voor iedereen uit de Limburgse onderwijswereld. Kijk zeker in de online catalogus of surf naar de website van het Provinciaal Educatief Centrum voor meer info.

Leraar op bedrijfsstage én gratis vervanging? Geen probleem!

Wil  je op bedrijfsstage, maar vindt je school moeilijk vervanging? Dankzij het Departement Onderwijs en Vorming kan je, tijdens je afwezigheid, vervangende activiteiten rond vakoverschrijdende eindtermen laten organiseren voor de leerlingen. Een ervaren organisatie staat in voor activiteiten, die een boost geven aan de ondernemingszin, de creativiteit en het ondernemerschap van de leerlingen. Het kost je school niets. De activiteiten zijn geschikt voor alle studierichtingen en worden ingericht gedurende maximaal 5 werkdagen.

ACTUALITEIT

NIEUWSBRIEF