RTC Limburg

RTC Limburg is een vruchtbare kennisbodem voor Techniek & Technologie, waar individuen, scholen, bedrijven en instanties kunnen groeien in samenwerkingsverband om Limburg als regio een sociaaleconomische voorsprong te kunnen geven.

We zijn verhuisd!

Vanaf november 2020 zijn wij gehuisvest op Thor Central in Genk, in de nabijheid van onze partners T2-campus, EnergyVille en Incubathor, zodat we kunnen blijven inzetten op samenwerkingen rond technologie en innovatie.

Ons nieuw adres
RTC Limburg – Thor Central
Thor Park 8000
3600 Genk
Kantoor: Sammeln – 11 (2e verdiep)

ONZE ACTIES

TTT – Mobiel Oefenmagazijn

Met het Mobiel Oefenmagazijn kunnen de leerlingen al de stappen van de in- en outbound van een magazijn overlopen en zelf uitvoeren zoals bestellingen plaatsen bij een leverancier, picken van klantenorders, inventarisatie, etc…

Heb je interesse om als leraar of lerarenteam een Train The Trainer te volgen en het Mobiel Oefenmagazijn onder de knie te krijgen? Laat ons dit zeker weten! We bekijken hoe we dit coronaproof en op maat kunnen realiseren in je school of op een andere locatie. Interesse? Bel of mail naar rinaldo.menichetti@rtclimburg.be.

TTT – Aan de slag met digitale meters van Fluvius

Op 25 september 2020 ontvingen verschillende scholen materiaal van Fluvius. Een aantal leraren zijn er al mee aan de slag gegaan, anderen nog niet.

Op vrijdag 27 november 2020 van 9u tot 12u overloopt Luc Voordeckers de mogelijkheden van het materiaal, hoe de oude meter te vervangen tot een nieuwe, etc…

Didactisch materiaal – Bosch Rexroth NV

Bosch Rexroth is een bedrijf gespecialiseerd in aandrijf- en besturingstechniek met 65 jaar ervaring in nationale en internationale markten.
Momenteel hebben zij materiaal voorhanden dat niet meer gebruikt wordt voor bedrijven maar zeker nog up to date is. Wil je als school werken met didactisch materiaal van Bosch Rexroth? Neem dan zeker rechtstreeks contact op met Eddy Meeus, Sales Engineer – eddy.meeus@boschrexroth.be.

Internet of Things – opmeten van luchtkwaliteit

De leerlingen ontwikkelen onder begeleiding van hun leraar en een PXL-Digital-onderzoeker een mobiel IoT-systeem dat via sensoren de luchtkwaliteit opmeet en in kaart brengt op een online platform. Aan dit project kunnen een aantal scholen deelnemen met een maximum aan 20 leerlingen. Er is een gezamenlijk, opstart- tussentijds- en eindmoment.

Lean Production Project

Er wordt per school een introductieworkshop gegeven over de 5S en stoommachines. Elke deelnemende school krijgt een opdracht mee om 5S te implementeren in een labo, schoolgebouw,…

Tenslotte voorzien we een gezamenlijk terugkommoment waar de resultaten van de schoolopdracht worden gepresenteerd.

SMC Training System Industry 4.0 – Weldra nieuwe datum!

SMC heeft een Training System Industry 4.0 ontworpen met een focus op technologieën in industrie 4.0. Het is een mix van pick and place en de technology truck.

De bedoeling is dat men als individuele school, gedurende een aantal jaren aan de slag kan met de verschillende modules.
SMC wil het pakket voorstellen aan de scholen, om te bekijken of dit voldoet aan de noden en/of er moet bijgestuurd worden.

Provincieoverschrijdende werking schooljaar 2020-2021

In onze beheersovereenkomst heeft elk RTC 5% van zijn werkingsmiddelen voorzien om een provincie overschrijdende werking te ondersteunen.
Voor elke school betekent dit dat er onder bepaalde voorwaarden en binnen de voorziene werkingsmiddelen, kan worden deelgenomen aan projecten van RTC’s gelegen in een andere provincie.

STEM-Monitor editie 2020

De STEM-Monitor 2020 van Departement Onderwijs en Vorming is gepubliceerd. De 5 doelstellingen van het STEM-actieplan 2012-2020 lijken haalbaar, indien het huidige groeitempo zich voortzet. De evoluties verschillen echter sterk tussen de verschillende onderwijsvormen.

In het tso stabiliseert het percentage leerlingen in STEM-studierichtingen in het eerste leerjaar van de tweede graad. In het eerste leerjaar van de derde graad daalt het aantal licht (- 0,4 procentpunt) t.o.v. 2017-2018 naar 39,67%. Het blijft van belang om in tso de studierichtingen die onder druk staan, nader op te volgen.

In het bso zien we in de tweede graad een lichte daling t.o.v. de nulmeting met 0,2 procentpunt tot 40,29%, maar in de derde graad zien we een daling met bijna 1 procentpunt.

Het aandeel meisjes in STEM-studierichtingen neemt toe maar blijft over het algemeen lager dan het aandeel jongens. In tso en bso blijft het aandeel meisjes in STEM zeer laag (tso) tot extreem laag (bso).

Lees hieronder het volledig rapport dat de evoluties binnen STEM-onderwijs weergeeft.

Coronamaatregelen: veelgestelde vragen – Departement Onderwijs & Vorming

Wat als een leerling ziek wordt op school of in de opvang? Wie moet een mondmasker dragen op school? Wat als een personeelslid of leerling tot een risicogroep behoort? …

Op de website van Departement Onderwijs & Vorming vind je een antwoord op deze en nog veel andere vragen.

Evaluatierapport Regionale Technologische Centra 2019

In 2019 werden een aantal arbeidsmarktactoren  en onderwijsinstellingen bevraagd over de werking van de RTC’s.
Uit het rapport blijkt dat de bevraagde actoren over het algemeen positief zijn.

De huidge partners willen in de toekomst nog meer investeren in de samenwerking zodat we samen de verbinding tussen onderwijs en ondernemingen verder kunnen versterken.

Wij kijken er alvast naar uit. Het volledige rapport vind je hier:

VDAB publiceerde het schoolverlatersrapport editie 2020

Het schoolverlatersrapport editie 2020 is uit en geeft een inzicht in de tewerkstellingskansen die de verschillende studierichtingen bieden en is handig voor iedereen die op het punt staat een studiekeuze te maken.

In het schoolverlatersrapport worden pas afgestudeerden (in dit geval schoolverlaters van 2018)  in Vlaanderen een jaar lang gevolgd in hun zoektocht naar een eerste job.
Via de interactieve online toepassing van VDAB kan je alle data gedetailleerd bekijken.

Het behalen van een diploma is nog steeds hét toegangsticket tot de arbeidsmarkt.
Als dit daarenboven gecombineerd wordt met een goede portie relevante werkervaring, zoals bij de Leertijd, een zevende jaar BSO of een Se-n-Se TSO,

Man of vrouw, een schoolverlater met een STEM-diploma vindt vlot zijn weg op de arbeidsmarkt.

Ook schoolverlaters met een diploma in de zorg doen het goed of diegene met een zorgdiploma voor specifieke doelgroepen (ouderen, leefgroepen, kinderen,…).

Het volledig rapport lees je hier:

Handige tips – Lesgeven via het internet

Covid-19, ook wel het Coronavirus genoemd, is in onze samenleving geslopen en heeft ervoor gezorgd dat leraren moeten overgaan op afstandsonderwijs. Het is voor iedereen een moeilijke periode maar wij als RTC Limburg willen jullie leraren ook in deze tijd ondersteunen.

We hebben enkele initiatieven gebundeld waar je als leraar vrijblijvend mee aan de slag kan. We zijn er ons van bewust dat er nog veel meer tools en didactisch materiaal beschikbaar zijn op het internet. Heb je zelf ook nuttige sites of tools gevonden? Geef ze dan zeker door zodat we die kunnen toevoegen!

Vergeet de pagina met de handige tips zeker niet te delen met jullie collega’s, smartschool of andere platformen. Zo kunnen zij, als ze dat wensen, er ook mee aan de slag.

RTC-blauwdruk: visiedocument 2020-2025

In 2018 startten de vijf RTC’s,  op eigen initiatief, een gezamenlijk en doordacht traject voor visieontwikkeling met betrokkenheid van alle stakeholders over Vlaanderen.

We bogen ons over onze opdracht en de uitdagingen op het snijvlak onderwijs-arbeidsmarkt vanaf 2020 en verder. Deze blauwdruk is een visiedocument, schetst een globaal kader en is gericht aan alle politieke partijen en in het bijzonder aan de politieke onderhandelaars die beraadslagen over de beleidsintenties van de nieuwe Vlaamse Regering.

De blauwdruk in acht punten vat het proces tot nog toe bondig samen. Het voorliggende document is daar het resultaat van en wordt op dit moment gedragen door vier RTC’s.

Download de RTC-blauwdruk hier!

Benieuwd naar de argumenten waarom we tot deze keuzes gekomen zijn?

Educatief Centrum – Een schat aan educatieve materialen en methodieken

Het Provinciaal Educatief Centrum kreeg een nieuw jasje aangemeten. Ze lenen nog steeds een schat aan methodieken, kennis en educatieve materialen uit. Een bron van inspiratie voor iedereen uit de Limburgse onderwijswereld. Kijk zeker in de online catalogus of surf naar de website van het Provinciaal Educatief Centrum voor meer info.

Leraar op bedrijfsstage én gratis vervanging? Geen probleem!

Wil  je op bedrijfsstage, maar vindt je school moeilijk vervanging? Dankzij het Departement Onderwijs en Vorming kan je, tijdens je afwezigheid, vervangende activiteiten rond vakoverschrijdende eindtermen laten organiseren voor de leerlingen. Een ervaren organisatie staat in voor activiteiten, die een boost geven aan de ondernemingszin, de creativiteit en het ondernemerschap van de leerlingen. Het kost je school niets. De activiteiten zijn geschikt voor alle studierichtingen en worden ingericht gedurende maximaal 5 werkdagen.

ACTUALITEIT

NIEUWSBRIEF