RTC Limburg

RTC Limburg is een vruchtbare kennisbodem voor Techniek & Technologie, waar individuen, scholen, ondernemingen en instanties kunnen groeien in samenwerkingsverband om Limburg als regio een sociaaleconomische voorsprong te kunnen geven.

NIEUWS

Gezocht: enthousiaste communicatie- & projectondersteuner

Eerst en vooral ben je iemand die graag mee zijn schouders wilt zetten onder de talrijke projecten die RTC organiseert voor scholen met een aanbod in het arbeidsmarktgericht en technisch onderwijs in de 2de en 3de graad. Daarnaast ben je een:

Passievolle teamspeler: je bent een enthousiast persoon met interesse in onderwijs en het ondernemingsleven die nauw samenwerkt met zijn/haar collega’s, maar ook zelfstandig kan werken.
• Dynamische doener: je bent iemand die houdt van afwisseling, diverse uitdagingen en schakelt in drukke periode een niveau hoger.
Creatief talent: je hebt een correcte en vlotte pen en oog voor detail. Je weet hoe je aansprekende content creëert en deze effectief verspreidt.
Digitale duizendpoot: ervaring met het MS Office 365 CMS pakket en grafische programma’s zoals Canva zijn een pluspunt. Je leert graag met nieuwe programma’s werken.
Relatiebouwer: je bent vriendelijk en professioneel in de omgang met leraren, ondernemers en andere partners. Je staat klaar om vragen te beantwoorden en informatie te verstrekken op een duidelijke en tijdige manier.
Vaardige communicator: je vertaalt het aanbod van het RTC in juiste én begrijpelijke communicatie voor onze leraren en partners, in gerichte mails en nieuwsbrieven. Je zet het aanbod op onze website en voorziet onze sociale media van boeiende content. Kennis van WordPress is een pluspunt, maar zeker geen vereiste, zolang je maar bereid bent om dit onder de knie te krijgen.

Wat ga je doen?

Communicatie:

• Je brengt leraren en partners op de hoogte van ons aanbod van ons RTC voor de reguliere werking, het XR-actieplan en duaal leren. Dit doe je via diverse kanalen, waaronder e-mail, nieuwsbrieven en sociale media.

• Je brengt ons aanbod tot leven met boeiende content en visuals.

• Je bent ook verantwoordelijk voor de persberichten en je werkt mee aan het jaaractieplan en jaarverslag.

Projectondersteuning:

• Je ondersteunt bij diverse projecten (in diverse studiedomeinen zoals Logistiek/Personenzorg/STEM/…) en springt flexibel in waar nodig.

• Je werkt nauw samen met collega’s om deadlines te halen en kwalitatief hoogwaardig werk af te leveren.

Wil jij deze uitdaging aangaan?

Solliciteren kan tot en met woensdag 5 juni 2024. We verwachten een motivatiebrief en cv en van daaruit maken we een eerste selectie.

Beide documenten stuur je naar liesbeth.schraepen@rtclimburg.be. Indien je bijkomende info wenst, dan kan je altijd terecht bij Liesbeth Schraepen op 089 690 491.

Knelpuntberoepenlijst 2024

“Het blijft voor werkgevers een grote uitdaging om personeel te vinden. Ondanks de problemen waarmee de Belgische economie te kampen heeft, blijft de krapte op de arbeidsmarkt erg groot. Uit het jaarlijks onderzoek van VDAB naar de knelpuntberoepen blijkt dat de zoektocht naar bepaalde profielen uiterst moeilijk blijft.

De oorzaak van het knelpunt ligt niet altijd (enkel) bij een tekort aan kandidaten. Dikwijls is het een combinatie van verschillende factoren die aan de basis ligt van de problematiek. De vraag naar competenties zoals klantvriendelijkheid, commercieel-technische kennis en talenkennis maakt het soms moeilijk om geschikte werknemers te vinden. Daarnaast vormen ook specifieke arbeidsomstandigheden zoals zwaar fysieke arbeid, weekend- en avondwerk, deeltijdse contracten of verloning vaak een struikelblok. De kloof tussen de verwachtingen van kandidaten en werkgevers is soms groot en bemoeilijkt een vlotte invulling van vacatures.

In 2024 neemt het aantal knelpuntberoepen toe, zij het beperkt. Ook met het stijgend aantal, ondertussen 241, blijft de lijst van knelpuntberoepen een prioriteitenlijst van beroepen waarvoor werkgevers de grootste problemen ondervinden bij het invullen van hun vacatures. Dit wil echter niet zeggen dat alle vacatures voor niet-knelpuntberoepen zonder problemen in te vullen zijn, zeker niet in een krappe arbeidsmarkt zoals die van vandaag.”

Schoolverlatersrapport 2023

In 2021 verlieten 70.195 jongeren in Vlaanderen de school. Zij betraden de arbeidsmarkt op een moment dat de economie zich stevig herpakte in het spoor van de coronacrisis en dat de Vlaamse arbeidsmarkt zich kenmerkte door een ongeziene banengroei. Vanaf maart 2021 tot juni 2022 steeg het aantal ontvangen vacatures maand na maand tot een historisch hoog cijfer. De economische groei was zo sterk dat zelfs de energiecrisis en de hoge inflatie in de loop van 2022 de jobcreatie niet konden stuiten.

Tegelijk met de hoogconjunctuur op de vacaturemarkt bleef het aantal werkzoekenden zonder werk afnemen. Op het meetmoment van 30 juni 2022 lag dit aantal op een recordlaagte. Dit zorgde voor een zeer krappe arbeidsmarkt die werkgevers voor uitdagingen stelde, maar die heel wat kansen creëerde voor jonge schoolverlaters op zoek naar werk.

Schoolverlaters die opgeleid werden tot een zorgberoep hadden globaal gezien de beste kansen op de arbeidsmarkt. Na een jaar was slechts 2,8% van hen werkzoekend. De nood aan extra zorgprofessionals is en blijft gigantisch. Dit zal de komende jaren ook niet meteen veranderen. De vergrijzing binnen het personeel neemt verder toe, de bevolking wordt alsmaar ouder en meer hulpbehoevend, en de zorg wordt complexer waardoor extra handen nodig zijn. Wie kiest voor een zorgopleiding, kiest daarom ook voor jobzekerheid.

Ook de schoolverlaters uit een duale opleiding of een graduaatsopleiding (hoger beroepsonderwijs – HBO5), waarover we sinds twee jaar kunnen rapporteren, doen het goed. Beide opleidingsvormen bereiden voor op een beroep en zijn sterk gericht op werkplekleren. Hierdoor beantwoorden zij zeer goed aan de vraag van de arbeidsmarkt en halen zij gemiddeld een laag aandeel werkzoekende schoolverlaters (respectievelijk 4,2% en 3,0%).

EDUbox Cybersecurity: digitale bescherming als goede gewoonte

Onze maatschappij wordt alsmaar digitaler en dat brengt veel voordelen met zich mee, ook voor jongeren. Zij kunnen zich geen leven meer voorstellen zonder sociale media, games, webshops, videobellen, online bankieren en slimme toestellen. Maar al deze toepassingen zijn ook het speelterrein van cybercriminelen, die uit zijn op onze gegevens, geld en eigendommen.

De EDUbox Cybersecurity: Digitale bescherming als goede gewoonte toont jongeren de risico’s en leert hen hoe je digitale tools juist en verantwoord gebruikt. We sluiten immers toch ook de deuren en ramen van ons huis, zodat niemand zomaar binnen kan?!

Klasactiviteiten ondernemingszin tijdens praktijkstage leraar

De Vlaamse overheid moedigt leraren van álle studierichtingen aan om een praktijkstage te volgen. Terwijl jij meedraait in de privé- of non-profitsector en je beroepservaring verrijkt, zorgt een ervaren externe organisatie voor vervangende activiteiten in je klassen: een win-win. De vervanging is kosteloos voor je school.

Het departement Onderwijs en Vorming stelt een ervaren externe organisatie aan die zorgt voor vervangende activiteiten tijdens je afwezigheid in je klassen als je op praktijkstage gaat.

De activiteiten stimuleren ondernemingszin bij je leerlingen en laten hen kennismaken met ondernemerschap. Terwijl jij ondergedompeld wordt in de praktijk buiten de klasmuren, wordt de ontwikkeling van initiatief, ambitie en loopbaancompetenties van je leerlingen geprikkeld.

Meer informatie vind je via onderstaande knop!

Rapport Digitale School

Eind vorig schooljaar mochten we beroep doen op de expertise van 50 verschillende scholen in België. 10 scholen per provincie namen deel aan een interview rond digitalisering, waarvoor een oprechte dank je wel! Alle antwoorden van de interviews en de enquêtes werden zorgvuldig genoteerd en gebundeld en Vlaanderenbreed opgenomen in het rapport Digitale School. Klik hieronder om het rapport te lezen!

Matrix secundair onderwijs

Op 16 juli 2021 keurde de Vlaamse Regering aanpassingen aan de matrix van het secundair onderwijs definitief goed.

De structuur van het gemoderniseerde secundair onderwijs was al enige tijd geleden vastgelegd; alle studierichtingen van het secundair onderwijs worden geordend volgens studiedomein en finaliteit. Nu werd het studieaanbod gefinetuned; er werden nog enkele aanvullingen en aanpassingen gedaan.

Om de matrix secundair onderwijs toegankelijk te maken voor iedereen, ontwikkelde Kwalificaties en Curriculum een aantal communicatieproducten. Het eerste is een animatiefilmpje waarin de opbouw van de matrix bondig wordt toegelicht. Het filmpje is ideaal om leerlingen en ouders te laten kennismaken met hoe het secundair onderwijs er in de toekomst zal uitzien. Je kan het filmpje hieronder bekijken!

Heb je de digitale Spitsdag van Fluvius gemist?

Geen enkel probleem! Je kan deze spitsdag in de vorm van een webinar hieronder (her)bekijken. Tijdens deze webinar kijk je naar vooraf opgenomen reportages, die worden afgewisseld met live interviews met vakspecialisten. Zo levert Fluvius jou coronaproof relevante en actuele informatie over piekvermogen, duurzame mobiliteit, telecom, rioleringsnetten en openbare verlichting.

Fluvius heeft ook alle vragen beantwoord die zijn ingestuurd via de chatbox. Klik hier om de vragen te bekijken.

KineMaster – De app die je helpt bij het maken van video’s voor afstandsonderwijs!

We hebben voor de kerstvakantie een workshop videobewerking met een smartphone gevolgd georganiseerd door RTC West-Vlaanderen en EdHub van Howest Hogeschool. Hier maakten we kennis met de gratis app voor videobewerking, KineMaster. Hieronder vind je onze video die de mogelijkheden in kaart brengt van deze app.

Maak je binnenkort een video voor je leerlingen met leerstof voor het afstandsleren of wil je een project van je leerlingen mooi in beeld brengen met de nodige animaties? Deze video helpt je zeker verder!

RTC-blauwdruk: visiedocument 2020-2025

In 2018 startten de vijf RTC’s,  op eigen initiatief, een gezamenlijk en doordacht traject voor visieontwikkeling met betrokkenheid van alle stakeholders over Vlaanderen.

We bogen ons over onze opdracht en de uitdagingen op het snijvlak onderwijs-arbeidsmarkt vanaf 2020 en verder. Deze blauwdruk is een visiedocument, schetst een globaal kader en is gericht aan alle politieke partijen en in het bijzonder aan de politieke onderhandelaars die beraadslagen over de beleidsintenties van de nieuwe Vlaamse Regering.

De blauwdruk in acht punten vat het proces tot nog toe bondig samen. Het voorliggende document is daar het resultaat van en wordt op dit moment gedragen door vier RTC’s.

Download de RTC-blauwdruk hier!

Benieuwd naar de argumenten waarom we tot deze keuzes gekomen zijn?

ACTUALITEIT

NIEUWSBRIEF