Omschrijving

De VDAB stelt infrastructuur en apparatuur ter beschikking, voor elke leerling gedurende 10 dagen, zodat de competenties van leerlingen kunnen versterkt worden.

De leraar geeft zelf les in de infrastructuur van de VDAB, na het volgen van een verplichte wegwijssessie.

Voor schooljaar 2018-2019 voorziet VDAB eveneens een gratis aanbod van TTT’s (Train-The-Trainers) in functie van het gebruik van de infrastructuur. De duurtijd is voorzien voor 2 à 3 dagen afhankelijk van het aanbod.

Indien nodig kunnen er schaduwdagen georganiseerd worden.

Doelgroep

Het aanbod geldt voor leerlingen die in hun finaliteitsjaar zitten en een studie volgen die aansluit bij de opleidingsinfrastructuur in het opleidingscentrum.

Volgende jaren worden als finaliteitsjaren gezien:

 • Het tweede leerjaar van de derde graad bso/tso
 • De derde leerjaren van de derde graad bso
 • Opleidingen Secundair-na-Secundair van het tso
 • De ABO / Integratiefase OV3
 • De vijfde leerjaren OV3 van buso
 • dbso en Leertijd

Duaal leren enkel voor goederenbehandeling heftruck

Praktisch

Deze regeling is enkel van toepassing op onderstaande studiegebieden/-richtingen

 • Bouw & Hout
 • Business support, Retail & ICT
 • Diensten & diensten aan bedrijven
 • Industrie
 • Transport & logistiek

De inschrijvingen voor de 10-dagenregeling voor dit schooljaar zijn afgerond.

Wil je meer informatie over de 10-dagenregeling, neem dan best even contact met ons (089 / 33 90 20 of via mail liesbeth@rtclimburg.be).

Partners