Omschrijving

De VDAB stelt infrastructuur en apparatuur ter beschikking, voor elke leerling gedurende 10 dagen, zodat de competenties van leerlingen kunnen versterkt worden.

De leraar geeft zelf les in de infrastructuur van de VDAB.

Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn heeft de leraar de volgende mogelijkheden ter beschikking:

 • Wegwijssessie (verplicht): leerkrachten krijgen informatie gedurende max. 1 dag krijgt over de campus, de te gebruiken infrastructuur, het leeratelier en de arbeidsmiddelen
 • Schaduwdag: leerkrachten kunnen indien gewenst, komen oefenen in het opleidingscentrum
 • Train The Trainer: indien nodig kan de leraar een gratis Train The Trainer volgen

Praktisch

Hoe kan je inschrijven?

Controleer het aanbod van de competentiecentra via onderstaande knop:

Opgelet! Indien je gebruik wil maken van de infrastructuur en apparatuur op de T2-campus in Genk, hou er dan rekening mee dat hier andere voorwaarden gelden en er kosten aan kunnen verbonden zijn.

Wij werden op 23.08.2022 op de hoogte gebracht dat er op vraag van Educathor een bijzondere overeenkomst werd afgesloten met VDAB rond het gebruik van de infrastructuur en apparatuur op de T2-campus. Wij doen het nodige om dit beleidsmatig aan te kaarten.

Indien je hierover vragen hebt kan je terecht bij Educathor.

Voor alle andere vragen, kan je nog steeds bij ons terecht, met veel plezier helpen we je verder.

Aanpassing in de inschrijfperiode (!)

Vanuit de VDAB en het Departement Onderwijs werd er beslist dat je kan inschrijven in twee periodes:

Periode 1: van 15 mei 2022 tot 15 juni 2022 (VDAB keurt aanvragen goed tegen eind juni)
Periode 2: van 15 juni 2022 tot 15 september 2022 (VDAB keurt aanvragen goed tegen eind september)

Aanvragen buiten de inschrijvingsperiode worden gegroepeerd door de RTC’s en doorgegeven aan VDAB.

 • Schrijf je in voor een leeratelier via de website van het Regionaal Technologisch Centrum (RTC) in de provincie waar het opleidingscentrum gelegen is.
 • Voor de provincie Limburg kan dit met onderstaande knop:

Welke gegevens hebben we nodig?

 • Het aantal opleidingsdagen
 • Het aantal leerlingen
 • Voorkeursperiode
 • Wat je wil realiseren met je leerlingen.

Planning – tweede inschrijfperiode

 • Inschrijven kan tot 15 september 2022.
 • Eind september 2022: VDAB laat weten of de aanvraag al dan niet weerhouden wordt.
 • Vanaf oktober 2022: VDAB neemt contact op met de contactpersoon van de school om verder af te stemmen.

Nog bijkomende vragen?

Contactpersoon VDAB:

Contactpersonen RTC Limburg:

Voorwaarden

 • Leerlingen die nog geen VDAB account hebben kunnen zich vanaf heden inschrijven bij VDAB via de link maak snel een VDAB account aan. Een VDAB account vóór de aanvang van de praktijklessen zorgt voor een vlotte administratieve afhandeling. Het VDAB account vervangt het ‘Mijn loopbaan’ account.
 • OPGELET! Voor goederenbehandeling (Heftruck) geldt vanaf 1/01/2022 volgende bijkomende voorwaarde: ‘De betrokken leraren volgen éénmalig een 10-daagse gratis train-the-trainer bij VDAB.’ Deze TTT kan in alle vestigingen gevolgd worden.
 • De infrastructuur en apparatuur in de competentiecentra van VDAB wordt gratis ter beschikking gesteld.
 • De opleiding wordt gegeven door de leerkracht zelf, er moet een link zijn met de competenties die voorkomen in het leerplan.
 • De leerkracht volgt een gratis verplichte wegwijssessie over het opleidingscentrum en de infrastructuur die aan hen wordt toevertrouwd.
 • Tijdens de wegwijssessie wordt de werkpostfiche opgemaakt.
 • Indien nodig kunnen er schaduwdagen georganiseerd worden.
 • De school is verantwoordelijk om na te gaan welke persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk zijn.
 • Voor de leerateliers onderhoudselektriciteit, elektronisch installateur, domotica en koeltechnieken is de werkprocedure m.b.t. veilig werken met elektriciteit van toepassing. (Algemeen Regelement op Elektrische installaties).
 • Bij goedkeuring door de VDAB moet de elektronisch overeenkomst i.v.m. de gebruiksvoorwaardeningevuld worden.

Doelgroep

Het aanbod geldt voor leerlingen die in hun finaliteitsjaar zitten en een studie volgen die aansluit bij de opleidingsinfrastructuur in het opleidingscentrum.

Volgende jaren worden als finaliteitsjaren gezien:

 • het tweede leerjaar van de derde graad BSO/TSO;
 • de derde leerjaren van de derde graad BSO;
 • opleidingen Secundair-na-Secundair van het TSO;
 • de derde graad duaal (enkel tijdens leercomponent);
 • de ABO/integratiefase (OV3);
 • de leerlingen DBSO en leertijd;
 • de vijfde leerjaren OV3 van het Buitengewoon Secundair Onderwijs

Als een school in de praktische organisatie de leerlingen in de derde graad niet volgens leerjaren groepeert maar in één groep, dan worden de leerlingen van het 5de en het 6de leerjaar ook als één leerlingengroep beschouwd voor de toepassing van de 10-dagenregeling. Zo kunnen deze leerlingen slechts eenmaal van de 10-dagenregeling gebruik maken. Met andere woorden: deelname van de aldus samengestelde leerlingengroep is iedere twee jaar toegelaten.

De leerjaren die kunnen gebruik maken van de infrastructuur staan telkens vermeld bij het leeratelier op de webpagina Infrastructuuraanbod Onderwijs.

Partners