Omschrijving

De VDAB stelt infrastructuur en apparatuur ter beschikking, voor elke leerling gedurende 10 dagen, zodat de competenties van leerlingen kunnen versterkt worden.

De leraar geeft zelf les in de infrastructuur van de VDAB, na het volgen van een verplichte wegwijssessie.

Voor schooljaar 2024-2025 voorziet VDAB heel wat ondersteuning in functie van de 10-dagenregeling.

Wegwijssessie: de leraar leert hoe je veilig werkt met de apparatuur, is een verplichte sessie

Schaduwdag: de leraar volgt hoe de instructeur werkt met de apparatuur

Train The Trainer: de leraar krijgt training hoe er met de apparatuur gewerkt wordt

Voor het leeratelier ‘Goederenbehandeling’, is de schaduwdag jaarlijks verplicht.

Bovenstaande mogelijkheden zijn gratis en kunnen enkel ingeschakeld worden als je bent ingeschreven voor de 10-dagenregeling. Een uitzondering hierop is het aanbod van de T2-campus dit is niet gratis en betalend voor scholen.

Er kan ook een instructeur ingehuurd worden, als de leraar de infrastructuur en apparatuur gebruikt, dit is betalend.

5 DAGEN > LEERATELIER GOEDERENBEHANDELING VANAF 2024-2025

Om meer scholen de kans te bieden om gebruik te maken van het leeratelier Goederenbehandeling van VDAB schakelen we over van een maximale duur van 10 dagen naar 5 dagen per leerling. Dit initiatief, gebaseerd op een solidariteitsprincipe, willen we uniform over heel Vlaanderen aanbieden.

Specifiek voor leeratelier Goederenbehandeling
In samenspraak met departement Onderwijs en Vorming, VDAB, de Regionale Technologische Centra (RTC’s), en de pedagogische begeleiding van de verschillende netten wordt het aantal dagen voor de basisopleiding heftruck vanaf het schooljaar 2024-2025 beperkt tot maximaal 5 dagen per leerling.
Deze aanpassing is ingegeven door:

 • de groeiende vraag binnen de logistieke opleidingen als gevolg van de modernisering van het secundair onderwijs;
 • de aanpassing van leerplannen en een uitbreiding van de doelgroep.

Zoals voorheen mogen maximaal 6 leerlingen tegelijk gebruikmaken van dit leeratelier.
Per groep van 6 leerlingen moet een aanvraag ingediend worden. Voor zowel de leraren als de leerlingen is een gezondheidsbeoordeling bij de arbeidsarts verplicht.

Implementatie

 • De nieuwe regeling gaat in vanaf het schooljaar 2024-2025.
 • Aanvragen voor infrastructuur in leeratelier Goederenbehandeling kunnen ingediend worden van 15 mei tot uiterlijk 15 oktober. Aanvragen ingediend van 15 mei tot en met 15 juni krijgen prioriteit. Aanvragen van 16 juni tot en met 15 oktober worden nog ingepland indien mogelijk.
 • Na 15 oktober worden geen aanvragen meer geaccepteerd.

Praktisch

Hoe kan je inschrijven?

Controleer het aanbod van de competentiecentra via onderstaande knop:

Opgelet! Indien je gebruik wil maken van de infrastructuur en apparatuur op de T2-campus in Genk, hou er dan rekening mee dat hier andere voorwaarden gelden en er kosten aan kunnen verbonden zijn.

Wij werden op 23.08.2022 op de hoogte gebracht dat er op vraag van Educathor een bijzondere overeenkomst werd afgesloten met VDAB rond het gebruik van de infrastructuur en apparatuur op de T2-campus. Wij doen het nodige om dit beleidsmatig aan te kaarten. Indien je hierover vragen hebt kan je terecht bij Educathor.

Voor alle andere vragen, kan je nog steeds bij ons terecht, met veel plezier helpen we je verder.

Aanpassing in de inschrijfperiode (!)

Vanuit de VDAB en het Departement Onderwijs werd er beslist dat je kan inschrijven in twee periodes

Periode 1: van 15 mei 2024 tot 15 juni 2024 (VDAB keurt aanvragen goed tegen 28 juni 2024)
Periode 2: van 15 juni 2024 tot 15 september 2024 (VDAB keurt aanvragen goed tegen 28 september 2024)

Let op voor uitzondering bij leeratelier Goederenbehandeling (zie hierboven)!

Aanvragen na 15 september 2024 zullen onder voorbehoud nog worden behandeld.

 • Schrijf je in voor een leeratelier via de website van het Regionaal Technologisch Centrum (RTC) in de provincie waar het opleidingscentrum gelegen is.
 • Voor de provincie Limburg kan dit met onderstaande knop:

Welke gegevens hebben we nodig?

 • Het aantal opleidingsdagen
 • Het aantal leerlingen
 • Voorkeursperiode
 • Wat je wil realiseren met je leerlingen.

Nog bijkomende vragen?

Contactpersoon VDAB:

Contactpersonen RTC Limburg:

Voorwaarden

 • Leerlingen die nog geen VDAB account hebben kunnen zich vanaf heden inschrijven bij VDAB via de link maak snel een VDAB account aan. Een VDAB account vóór de aanvang van de praktijklessen zorgt voor een vlotte administratieve afhandeling. Het VDAB account vervangt het ‘Mijn loopbaan’ account.
 • OPGELET! Voor goederenbehandeling (Heftruck) geldt vanaf 1/01/2022 volgende bijkomende voorwaarde: ‘De betrokken leraren volgen éénmalig een 10-daagse gratis train-the-trainer bij VDAB.’ Deze TTT kan in alle vestigingen gevolgd worden.
 • De infrastructuur en apparatuur in de competentiecentra van VDAB wordt gratis ter beschikking gesteld.
 • De opleiding wordt gegeven door de leraar zelf, er moet een link zijn met de competenties die voorkomen in het leerplan.
 • De leraar volgt een gratis verplichte wegwijssessie over het opleidingscentrum en de infrastructuur die aan hen wordt toevertrouwd.
 • Tijdens de wegwijssessie wordt de werkpostfiche opgemaakt.
 • Indien nodig kunnen er schaduwdagen georganiseerd worden.
 • De school is verantwoordelijk om na te gaan welke persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk zijn.
 • Voor de leerateliers onderhoudselektriciteit, elektronisch installateur, domotica en koeltechnieken is de werkprocedure m.b.t. veilig werken met elektriciteit van toepassing. (Algemeen Regelement op Elektrische installaties).
 • Bij goedkeuring door de VDAB moet de elektronische overeenkomst i.v.m. de gebruiksvoorwaarden ingevuld worden.

Doelgroep

Het aanbod geldt voor leerlingen die in hun finaliteitsjaar zitten en een studie volgen die aansluit bij de opleidingsinfrastructuur in het opleidingscentrum.

Volgende jaren worden als finaliteitsjaren gezien:

 • het tweede leerjaar van de derde graad BSO/TSO;
 • de derde leerjaren van de derde graad BSO;
 • opleidingen Secundair-na-Secundair van het TSO;
 • de derde graad duaal (enkel tijdens leercomponent);
 • de ABO/integratiefase (OV3);
 • de leerlingen DBSO en leertijd;
 • de vijfde leerjaren OV3 van het Buitengewoon Secundair Onderwijs

Als een school in de praktische organisatie de leerlingen in de derde graad niet volgens leerjaren groepeert maar in één groep, dan worden de leerlingen van het 5de en het 6de leerjaar ook als één leerlingengroep beschouwd voor de toepassing van de 10-dagenregeling. Zo kunnen deze leerlingen slechts eenmaal van de 10-dagenregeling gebruik maken. Met andere woorden: deelname van de aldus samengestelde leerlingengroep is iedere twee jaar toegelaten.

De leerjaren die kunnen gebruik maken van de infrastructuur staan telkens vermeld bij het leeratelier op de webpagina Infrastructuuraanbod Onderwijs.

Partners