Omschrijving

De VDAB stelt infrastructuur en apparatuur ter beschikking, voor elke leerling gedurende 10 dagen, zodat de competenties van leerlingen kunnen versterkt worden.

De leraar geeft zelf les in de infrastructuur van de VDAB.

Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn heeft de leraar de volgende mogelijkheden ter beschikking:

 • Wegwijssessie (verplicht): leerkrachten krijgen informatie gedurende max. 1 dag krijgt over de campus, de te gebruiken infrastructuur, het leeratelier en de arbeidsmiddelen
 • Schaduwdag: leerkrachten kunnen indien gewenst, komen oefenen in het opleidingscentrum
 • Train The Trainer: indien nodig kan de leraar een gratis Train The Trainer volgen

Praktisch

Hoe inschrijven?

VDAB heeft de inschrijvingsperiode voor de 10-dagenregeling voor schooljaar 2020-2021 verplaatst.
Je kan inschrijven van zaterdag  22 augustus tot dinsdag 22 september, met bijkomende mogelijkheid tot latere aanvragen.
VDAB engageert zich om binnen de 3 weken, d.w.z. voor dinsdag 13 oktober, de aanvragen die mogelijk zijn in te plannen.
De aanvragen voor september worden onmiddellijk behandeld.

Je ontvangt van ons nog een mail met de link om in te schrijven.

Moesten er vragen zijn rond de inschrijvingen, dan kan je Rinaldo contacteren.
Voor beleidsmatige vragen en knelpunten kan je Liesbeth contacteren.

Nog bijkomende vragen?

Contactpersoon VDAB:

Contactpersonen RTC Limburg:

Voorwaarden

 • De infrastructuur en apparatuur in de competentiecentra van VDAB wordt gratis ter beschikking gesteld.
 • De opleiding wordt gegeven door de leerkracht zelf, er moet een link zijn met de competenties die voorkomen in het leerplan.
 • De leerkracht volgt een gratis verplichte wegwijssessie over het opleidingscentrum en de infrastructuur die aan hen wordt toevertrouwd.
 • Tijdens de wegwijssessie wordt de werkpostfiche opgemaakt.
 • Indien nodig kunnen er schaduwdagen georganiseerd worden.
 • De school is verantwoordelijk om na te gaan welke persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk zijn.
 • Voor de leerateliers onderhoudselektriciteit, elektronisch installateur, domotica en koeltechnieken is de werkprocedure m.b.t. veilig werken met elektriciteit van toepassing. (Algemeen Regelement op Elektrische installaties).
 • Bij goedkeuring door de VDAB moet de elektronisch overeenkomst i.v.m. de gebruiksvoorwaarden ingevuld worden.

Doelgroep

Het aanbod geldt voor leerlingen die in hun finaliteitsjaar zitten en een studie volgen die aansluit bij de opleidingsinfrastructuur in het opleidingscentrum.

Volgende jaren worden als finaliteitsjaren gezien:

 • Het tweede leerjaar van de derde graad bso/tso
 • De derde leerjaren van de derde graad bso
 • Opleidingen Secundair-na-Secundair van het tso
 • De ABO / Integratiefase OV3
 • De vijfde leerjaren OV3 van buso
 • De dbso en leertijd

Duaal leren enkel voor goederenbehandeling heftruck

Partners