Projecten in functie van de platformfunctie

In de platformfunctie verbinden we onderwijs en bedrijfsleven en ondersteunen we de samenwerking tussen bedrijven en scholen op regionaal niveau.

We verhogen de betrokkenheid van bedrijven en scholen in een studiegebied/sector door resultaatgerichte projecten en acties te ontwikkelen. Deze partnerships zijn de sleutel voor succes en vooruitgang.  De partnerships zijn divers samengesteld zoals bedrijven, scholen, sectororganisaties, openbare besturen, kennis- en opleidingsinstanties…

In de platformfunctie kunnen we eveneens experimenteren, innoveren en faciliteren.  Samen met de T2-campus zullen we werkmodellen omzetten in de praktijk, zodat we de scholen uit onze doelgroep optimaal kunnen ondersteunen in het gebruik van de state of the art apparatuur van de T2-campus.

Tenslotte zetten we in op kennis- en expertisedeling via lerende netwerken, nieuwsbrief, website, Facebook, Linkedin en Instagram.  Een RTC vorm geven doe je niet alleen maar wel met partners die je laat schitteren en op de voorgrond plaatst want zij zorgen voor het noodzakelijke draagvlak om krachten te bundelen zodat we kwalitatieve projecten kunnen realiseren.