Wie zijn we, wat doen we en voor wie?

Wie zijn we?

RTC wil…

EenĀ ondersteunende rolĀ spelen enĀ partners laten schitteren.

De faciliterendeĀ platform-functieĀ vervullen die leidt tot samenwerkingen en nieuwe verbindingen.

MeerwaardeĀ bieden enĀ voorloperĀ zijn.

Definitie

RTC LimburgĀ  is eenĀ vruchtbare kennisbodemĀ voor Techniek & Technologie, waar individuen, scholen, ondernemingen en instanties kunnen groeien inĀ samenwerkingsverband, om Limburg als regio een sociaaleconomischeĀ voorsprongĀ te kunnen geven.

VisieĀ 

RTC Limburg heeft tot doel Limburg te laten groeien tot eenĀ Technologische regio met voorsprong!
RTC Limburg gelooft inĀ Technologie als troefĀ voor onze regio!
RTC heeft de juisteĀ spiritĀ om hetĀ imagoĀ op en rond Techniek & Technologie te promoten!
RTC wil haar inspirerende rol doen resulteren inĀ actieĀ enĀ verandering!

Troeven

RTC Limburg beschikt over volgendeĀ troeven:

 • kennis, kunde en middelenĀ op vlak van techniek en technologie;
 • kennis van eenĀ uitgebreid netwerk en relatiesĀ van scholen, ondernemingen en instanties.

Missie

RTC Limburg creĆ«ert zowel verticaal als horizontaal de beste omstandigheden enĀ context. Ze brengen daartoe middelen en specialisten samen binnen vakgebieden vanuit diverse invalshoeken, zowel vanuit het onderwijs als vanuit het ondernemingsleven.

Verticale strategieĀ – kennis in de diepte binnen sectoren.

Horizontale strategieĀ – Relaties in de breedte tussen sectoren en partners.

Strategie

RTC is een believer. Wij willen andereĀ ā€believersā€ in techniek en technologie verenigen en verbinden.Ā We delen met zijn allen dezelfde passie voor Techniek & Technologie als middel om onze regio economisch en sociaal voorsprong te geven. We dragen als het ware allen die boodschap uit. Daar wilt toch iedereen zijn schouders onder zetten.

Iedereen draagt dan dezelfde visie, dezelfde SPIRIT!

Wat doen we?

RTCā€™s ondersteunen scholen netoverschrijdend in de 3deĀ graad (leraren en leerlingen) en 2de graad (leraren) uit het doorstroom- en arbeidsmarktgericht onderwijs (bso ā€“ tso ā€“ buso ā€“ CLW en de Leertijd) om leerplandoelstellingen te behalen. We doen dit door kennis te versterken en/of infrastructuur en apparatuur aan te bieden.

Wij faciliteren een optimale aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.

De samenwerking tussen ondernemingen en scholen ondersteunen op regionaal niveau.

De betrokkenheid verhogen van ondernemingen en scholen in een studiegebied/sector door resultaatgerichte projecten en acties te ontwikkelen.

Ondersteuning van studiedagen en acties rond innovatieve technologie en technieken. Partners kunnen divers zijn zoals sectoren, openbare besturen, ondernemingen en regionale partners.

Kennis- en expertisedeling via lerende netwerken, nieuwsbrief, website, Facebook en LinkedIn, dit zowel op regionaal als Vlaams niveau.

We toetsen actuele noden af binnen studiegebieden en zetten ze om in een concreet aanbod voor leerlingen en leraren. Dit kunnen bijvoorbeeld workshops voor leerlingen zijn. Voor leraren bieden we Train The Trainers aan zodat zij met de apparatuur en infrastructuur aan de slag kunnen gaan. De competentieversterkende acties worden uitgevoerd door onze partners zoals opleidingsinstanties of ondernemingen.

10-dagen VDAB

Provincie-overschrijdende werking

Nadat je een Train The Trainer hebt gevolgd, kan je apparatuur ontlenen.

Voor wie?

Leraren

We toetsen actuele noden af binnen studiegebieden en zetten ze om in een concreet aanbod voor leerlingen en leraren. Dit kunnen bijvoorbeeld workshops voor leerlingen zijn. Voor leraren bieden we Train The Trainers aan zodat zij met de apparatuur en infrastructuur aan de slag kunnen gaan. De competentieversterkende acties worden uitgevoerd door onze partners zoals opleidingsinstanties of ondernemingen. Leraren kunnen apparatuur uitlenen.

Scholen

Wij ondersteunen de samenwerking tussen scholen en bedrijven op regionaal niveau. Daarnaast verhogen wij de betrokkenheid van ondernemingen en scholen in hun studiegebied/sector door resultaatgerichte acties te ontwikkelen. Wij stimuleren kennis- en expertisedeling via lerende netwerken, nieuwsbrief, website, etc… op regionaal en Vlaams niveau.

Ondernemingen

Ben je ondernemer en wil je in contact komen met TECHTALENTEN, neem dan zeker contact met ons op! Samen bekijken we op welke manier we op een duurzame manier kunnen samenwerken door resultaatgerichte acties te ontwikkelen.

Directeur RTC Limburg: Liesbeth Schraepen

Voorzitter:Ā Guido Bijnens, Vrij Onderwijs

Overige leden:

 • Buteneers Patrick
 • Caubergh Dominique
 • Cloostermans Marc
 • Daniels Gery
 • Geraets Paul
 • Goven Bart
 • Herbots Boudewijn
 • Claes Arne
 • PascaleĀ Antonio
 • Schildermans Johan
 • Snellinx Myriam
 • Van Der Meijden David
 • Vandeweyer Mark
 • Graulus Guy
 • Hendrickx Danny
 • Linsen Stef
 • Vanhees Piet
 • Maesen Davy
 • Voets Guy

Directeur RTC Limburg:Ā Liesbeth Schraepen

Voorzitter: Guido Bijnens, Vrij Onderwijs

Overige leden:

 • Buteneers Patrick
 • Caubergh Dominique
 • Cloostermans Marc
 • Daniels Gery
 • Geraets Paul
 • Goven Bart
 • Herbots Boudewijn
 • Claes Arne
 • PascaleĀ Antonio
 • Schildermans Johan
 • Snellinx Myriam
 • Van Der Meijden David
 • Vandeweyer Mark
 • Graulus Guy
 • Hendrickx Danny
 • Linsen Stef
 • Voets Guy

Directeur RTC Limburg: Liesbeth Schraepen

Onderwijsgeledingen:

 • Voorzitter: Guido Bijnens, Vrij Onderwijs
 • Mark Vandeweyer, Provinciaal Onderwijs
 • Dominique Caubergh, Gemeenschaps Onderwijs

Bedrijfsgeledingen:

 • Patrick Buteneers, UNIZO Limburg
 • Marc Cloostermans, VDAB