Wie zijn we, wat doen we en voor wie?

Wie zijn we?

RTC wil…

Een ondersteunende rol spelen en partners laten schitteren.

De faciliterende platform-functie vervullen die leidt tot samenwerkingen en nieuwe verbindingen.

Meerwaarde bieden en voorloper zijn.

Definitie

RTC Limburg  is een vruchtbare kennisbodem voor Techniek & Technologie, waar individuen, scholen, ondernemingen en instanties kunnen groeien in samenwerkingsverband, om Limburg als regio een sociaaleconomische voorsprong te kunnen geven.

Visie 

RTC Limburg heeft tot doel Limburg te laten groeien tot een Technologische regio met voorsprong!
RTC Limburg gelooft in Technologie als troef voor onze regio!
RTC heeft de juiste spirit om het imago op en rond Techniek & Technologie te promoten!
RTC wil haar inspirerende rol doen resulteren in actie en verandering!

Troeven

RTC Limburg beschikt over volgende troeven:

 • kennis, kunde en middelen op vlak van techniek en technologie;
 • kennis van een uitgebreid netwerk en relaties van scholen, ondernemingen en instanties.

Missie

RTC Limburg creëert zowel verticaal als horizontaal de beste omstandigheden en context. Ze brengen daartoe middelen en specialisten samen binnen vakgebieden vanuit diverse invalshoeken, zowel vanuit het onderwijs als vanuit het ondernemingsleven.

Verticale strategie – kennis in de diepte binnen sectoren.

Horizontale strategie – Relaties in de breedte tussen sectoren en partners.

Strategie

RTC is een believer. Wij willen andere ”believers” in techniek en technologie verenigen en verbinden. We delen met zijn allen dezelfde passie voor Techniek & Technologie als middel om onze regio economisch en sociaal voorsprong te geven. We dragen als het ware allen die boodschap uit. Daar wilt toch iedereen zijn schouders onder zetten.

Iedereen draagt dan dezelfde visie, dezelfde SPIRIT!

Wat doen we?

RTC’s ondersteunen scholen netoverschrijdend in de 3de graad (leraren en leerlingen) en 2de graad (leraren) uit het doorstroom- en arbeidsmarktgericht onderwijs (bso – tso – buso – CLW en de Leertijd) om leerplandoelstellingen te behalen. We doen dit door kennis te versterken en/of infrastructuur en apparatuur aan te bieden.

Wij faciliteren een optimale aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.

Bundelen van kennis, middelen en krachten

De samenwerking tussen ondernemingen en scholen ondersteunen op regionaal niveau.

De betrokkenheid verhogen van ondernemingen en scholen in een studiegebied/sector door resultaatgerichte projecten en acties te ontwikkelen.

Ondersteuning van studiedagen en acties rond innovatieve technologie en technieken. Partners kunnen divers zijn zoals sectoren, openbare besturen, ondernemingen en regionale partners.

Kennis- en expertisedeling via lerende netwerken, nieuwsbrief, website, Facebook en LinkedIn, dit zowel op regionaal als Vlaams niveau.

Het aanbieden van infrastructuur en apparatuur voor leerlingen en leraren

We toetsen actuele noden af binnen studiegebieden en zetten ze om in een concreet aanbod voor leerlingen en leraren. Dit kunnen bijvoorbeeld workshops voor leerlingen zijn. Voor leraren bieden we Train The Trainers aan zodat zij met de apparatuur en infrastructuur aan de slag kunnen gaan. De competentieversterkende acties worden uitgevoerd door onze partners zoals opleidingsinstanties of ondernemingen.

10-dagen VDAB

Provincie-overschrijdende werking

Uitlenen van apparatuur

Nadat je een Train The Trainer hebt gevolgd, kan je apparatuur ontlenen.

Voor wie?

Leraren

We toetsen actuele noden af binnen studiegebieden en zetten ze om in een concreet aanbod voor leerlingen en leraren. Dit kunnen bijvoorbeeld workshops voor leerlingen zijn. Voor leraren bieden we Train The Trainers aan zodat zij met de apparatuur en infrastructuur aan de slag kunnen gaan. De competentieversterkende acties worden uitgevoerd door onze partners zoals opleidingsinstanties of ondernemingen. Leraren kunnen apparatuur uitlenen.

Scholen

Wij ondersteunen de samenwerking tussen scholen en bedrijven op regionaal niveau. Daarnaast verhogen wij de betrokkenheid van ondernemingen en scholen in hun studiegebied/sector door resultaatgerichte acties te ontwikkelen. Wij stimuleren kennis- en expertisedeling via lerende netwerken, nieuwsbrief, website, etc… op regionaal en Vlaams niveau.

Ondernemingen

Ben je ondernemer en wil je in contact komen met TECHTALENTEN, neem dan zeker contact met ons op! Samen bekijken we op welke manier we op een duurzame manier kunnen samenwerken door resultaatgerichte acties te ontwikkelen.

Algemene Vergadering

Directeur RTC Limburg: Liesbeth Schraepen

Voorzitter: Guido Bijnens, Vrij Onderwijs

Overige leden:

 • Berben Ine
 • Buteneers Patrick
 • Caubergh Dominique
 • Cloostermans Marc
 • Daniels Gery
 • Geraets Paul
 • Goven Bart
 • Herbots Boudewijn
 • Kerkhofs Bart
 • Lemmens Yvan
 • Maesen Davy
 • Pascale Antonio
 • Schildermans Johan
 • Snellinx Myriam
 • Tombal Jurgen
 • van der Meijden David
 • Vandeweyer Mark
 • Vanhees Piet
 • Vannijlen Yves

Raad Van Bestuur

Directeur RTC Limburg: Liesbeth Schraepen

Voorzitter: Guido Bijnens, Vrij Onderwijs

Overige leden:

 • Berben Ine
 • Buteneers Patrick
 • Caubergh Dominique
 • Cloostermans Marc
 • Daniels Gery
 • Geraets Paul
 • Goven Bart
 • Herbots Boudewijn
 • Kerkhofs Bart
 • Lemmens Yvan
 • Pascale Antonio
 • Schildermans Johan
 • Snellinx Myriam
 • Tombal Jurgen
 • Van Der Meijden David
 • Vandeweyer Mark
 • Vannijlen Yves

Dagelijks Bestuur

Directeur RTC Limburg: Liesbeth Schraepen

Onderwijsgeledingen:

 • Voorzitter: Guido Bijnens, Vrij Onderwijs
 • Mark Vandeweyer, Provinciaal Onderwijs
 • Dominique Caubergh, Gemeenschaps Onderwijs

Bedrijfsgeledingen:

 • Patrick Buteneers, UNIZO Limburg
 • Marc Cloostermans, VDAB