Wat is STEM?

STEM is een begrip, dat op korte tijd stevige voet aan de grond heeft gekregen in ons onderwijs.

STEM is naast een verhaal voor méér en àndere aandacht voor wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde ook een verhaal van samen schoolmaken.

Kritisch en grondig doordenken over maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen, van inhouden op het niveau van de school en de klas, van samenwerkingsverbanden binnen en buiten de school, en dit alles met een grote intensiteit en met veel enthousiasme.

Voor scholen die met vragen zitten rond STEM werd er een STEM-kader(link zetten) voor het Vlaamse onderwijs ontwikkeld met principes en doelstellingen.

Het STEM-kader laat scholen, leraren en directies een gemeenschappelijk inzicht verwerven in verschillende componenten van STEM en doet inzien dat het geheel méér  is dan de som van de samenstellende delen. Het STEM-kader is een houvast, om op een bewuste manier met STEM aan de slag te gaan.

Het is geen keurslijf maar wel een richtinggevend kompas.

Ben je nieuwsgierig naar bijkomende info op Vlaams niveau, via de volgende link kan je je verder verdiepen in de STEM-materie: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/stem 

Op Limburgs niveau ontwikkelden we ‘Limburg STEM’t af!’, een project voor onderwijs en ondernemingsleven met een duurzame ambitie om voor Limburgse techtalenten nieuwe werkvormen te creëren die leiden tot een vlotte aansluiting naar de arbeidsmarkt.

Wat is ‘ Limburg STEM’t af! ’ ?

‘Limburg STEM’t af!’ is een project voor onderwijs en ondernemingsleven met een duurzame ambitie om voor Limburgse techtalenten nieuwe werkvormen te creëren die leiden tot een vlotte aansluiting naar de arbeidsmarkt.

RTC Limburg is initiatiefnemer i.s.m. diverse partners.

In schooljaar 2016-2017 hebben we met 20 scholen tijdens de STEM-expeditie kennis en expertise gedeeld rond de transitiegebieden tussen scholen en incubatoren.

Tijdens schooljaar 2017-2018 werd de opgedane kennis en expertise vertaald in 14 concrete projecten en werd er geëxperimenteerd in dialoog. Er werden 14 straffe teams gevormd met 33 bedrijven, 2 hogescholen & universiteiten en 2 onderzoeksinstellingen. Alle projecten kan je terugvinden op de pagina projecten.

In schooljaar 2018-2019 werkten we aan een Limburgs concept van de toekomst en schakelden we naar nieuwe samenwerkingsvormen. We ondersteunden scholen om leerlingen niet alleen klaar te stomen voor een job, maar ook voor de toekomst. Opnieuw vormden we straffe teams met 19 ondernemingen, 2 onderzoeksinstellingen en 2 hogescholen en universiteiten zodat er gewerkt kon worden aan de sleutelcompetenties van de 21ste eeuw en de verdere ontwikkeling van Limburgse techtalenten en dit in samenwerking met o.a. de T2-campus.

In 2019-2020 hebben we het toekomstgericht leren mee vorm gegeven. Er werden opnieuw 14 straffe teams samengesteld. De leerlingen en leraren uit de STEM- en niet-STEMstudierichtingen werkten samen met ondernemingen en organisaties aan maatschappelijk relevante projecten.
Zo konden de straffe teams hun kennis versterken en zich ontplooien tot het Limburgs technologisch talent van morgen. Door het netoverschrijdend delen van alle expertise gaven ze het toekomstgericht leren van morgen mee vorm.

Tijdens schooljaar 2020-2021 zullen we het toekomstgericht leren verder vorm geven. De 12 straffe teams bestaande uit leraren van STEM- en niet-STEMstudierichtingen werken aan levensechte opdrachten binnen de transitiegebieden slim wonen en leven, samenleven in 2050, transitie circulaire economie, energietransitie, transitie mobiliteit, industrie 4.0. Naast de 12 straffe teams werken nog 3 teams verder aan het project van vorig schooljaar. De straffe teams bestaande uit leraren, leerlingen en ondernemingen waaronder zorginstellingen, hogescholen, universiteiten en kennisinstellingen werken vak- en klasoverstijgend in een partnerschap wat zorgt voor sterke leerervaringen. De opgedane expertise wordt netoverschrijdend gedeeld.

In schooljaar 2021-2022 gaan we van kruisbestuiving tot innovatie met 12 nieuwe straffe teams. Scholen uit het doorstroom- en arbeidsmarktgericht onderwijs samenwerken met ondernemingen, waaronder zorginstellingen, aan maatschappelijk relevante opdrachten binnen de transitiegebieden. De straffe teams, zoals RTC Limburg ze noemt, werken klas- en/of studiegebiedoverschrijdend om zo alle talenten maximaal te benutten. Het is een inspirerende manier om toekomstgericht te leren waar kennis en de 21ste eeuwse vaardigheden verworven worden in én buiten de klas.

In schooljaar 2022-2023 trappen we de 7de editie van ‘Limburg STEM’t af!’ af. Het thema dit schooljaar is ‘Van exploratie tot innovatie’. Scholen uit het doorstroom- en arbeidsmarktgericht onderwijs samenwerken met ondernemingen, waaronder zorginstellingen, aan maatschappelijk relevante opdrachten binnen de transitiegebieden. Dit schooljaar is er op vraag van leraren een nieuw thema toegevoegd ‘Welzijn & welbevinden’. Opnieuw zetten 12 straffe teams hun schouders onder een maatschappelijk relevante uitdaging.

In schooljaar 2023-2024 starten we met een 8ste editie van ‘Limburg STEM’ af!’. Het thema is ‘Grenzen verkennen en verleggen’.  Scholen uit het doorstroom- en arbeidsmarktgericht onderwijs samenwerken met ondernemingen, waaronder zorginstellingen, aan maatschappelijk relevante opdrachten binnen de transitiegebieden. De rode draad doorheen de projecten dit schooljaar is duurzaamheid. 13 straffe teams werken aan een uitdagend project!