DOE JIJ MEE AAN DE WEEK VAN DUAAL LEREN?

Technische talenten zijn essentieel in onze samenleving en economie.

Tijdens de week van duaal leren van 22 april tot 26 april 2024 zetten we de ervaringen van de technische talenten binnen duaal leren in de spotlights.

Voor de leerlingen die een duale studierichting volgen is dit een mooie kans om te laten zien welke impact duaal leren heeft en op welke manier ze de verworven kennis op school kunnen toepassen op de werkvloer.

Leerlingen kunnen elkaar inspireren door ervaringen te delen en op die manier duaal leren op een positieve manier in de kijker te zetten.

Ben je benieuwd wat wij van scholen en leerlingen verwachten, wat de voorwaarden zijn voor een video en wat we te bieden hebben voor jullie?

Ontdek het in via onderstaande knop!

Heb je vragen of opmerkingen over duaal leren?

Dan kan je bij RTC Limburg terecht bij Liesbeth Schraepen, liesbeth.schraepen@rtclimburg.be.

Duaal leren in Limburg

Actieplan duaal leren in het arbeidsmarktgericht en technisch onderwijs

De Regionale Technologische Centra (RTC’s) hebben een specifieke opdracht ontvangen ter ondersteuning van duaal leren in het technisch en arbeidsmartkgericht onderwijs voor de periode van 1 oktober 2023 tot 31 augustus 2024.

De RTC’s ondersteunen scholen  die duale leertrajecten aanbieden of willen aanbieden. We zullen diverse acties ondernemen om duaal leren als volwaardige leervorm te versterken. Het gaat onder andere om het faciliteren van werkplekleren en het versterken van samenwerkingen tussen onderwijsinstellingen en ondernemingen op lokaal, regionaal en provinciaal niveau. Ten slotte willen we ook exploreren hoe XR-mogelijkheden (Extended Reality) kunnen ingezet worden om extra competentieontwikkeling mogelijk te maken.

Het project wordt gefaseerd uitgerold, beginnend met een voorbereidende fase met als doel het werkveld te verkennen, gevolgd door uitvoering en afsluiting met reflectie en planning voor het schooljaar 2024-2025.

Tijdens de uitvoeringsfase zullen de RTC’s lokale partnerschappen bevorderen, hands-on ondersteuning bieden aan lokaal gerichte projecten, duaal leren positief belichten, scholen en onderwijsinstellingen ondersteunen en bijdragen aan de verspreiding van (digitaal) leermateriaal en gesimuleerde werkplekken.

De RTC’s zullen hiervoor complementair samenwerken met o.a. de sectorale partnerschappen, het Vlaams Partnerschap Duaal Leren, de provinciale overlegfora en de pedagogische begeleidingsdiensten.

In de laatste fase, reflectie en planning, wordt een jaarverslag opgesteld en worden acties voor het schooljaar 2024-2025 geïntegreerd in het Vlaamse schooljaargebonden RTC-actieplan. De Vlaamse Stuurgroep RTC wordt geïnformeerd en geconsulteerd.

Heb je vragen of opmerkingen over duaal leren?

Dan kan je bij RTC Limburg terecht bij Liesbeth Schraepen, liesbeth.schraepen@rtclimburg.be.