Train the trainer ( TTT )

Wil je als leerkracht met je leerlingen aan de slag met ons uitleenmateriaal, dan zal je soms als voorwaarde zien staan dat je eerst een ‘train the trainer’-opleiding moet volgen.

Dit houdt in dat jij, als toekomstig instructeur, de nodige basiskennis kan opdoen tijdens een korte opleiding. Zo kan je nadien ook jouw opgedane kennis beter overbrengen naar je leerlingen toe en kan je dankzij deze verdieping beter anticiperen op vragen en situaties.

We hopen dat deze sessie(s) inspirerend werken en je zullen uitdagen om je leerlingen op een boeiende manieren te motiveren.

Wat mag je tijdens zo’n opleiding verwachten?

  • les(sen) van ervaren instructeurs
  • een sterk onderbouwde, theoretische uiteenzetting met aandacht voor gebruik, inzetbaarheid, veiligheid, …
  • documentatie
  • praktijkgerichte oefeningen met het te gebruiken materiaal