Omschrijving

In onze beheersovereenkomst heeft elk RTC 5% van zijn werkingsmiddelen voorzien om een provincieoverschrijdende werking te ondersteunen.
Voor elke school betekent dit dat er onder bepaalde voorwaarden en binnen de voorziene werkingsmiddelen, kan worden deelgenomen aan projecten van RTC’s gelegen in een andere provincie.

Wat zijn de voorwaarden:

  • Een school kan enkel inschrijven voor projecten die niet voorhanden zijn in het eigen RTC.
  • Er worden vanuit de RTC’s geen vervoerskosten betaald.

Wat houdt het aanbod in? 
Via deze link kan je het aanbod terugvinden van de verschillende RTC’s.

Hoe kan je als school interesse voor projecten uit andere provincies kenbaar maken?
Vul het formulier in via de volgende knop. Let op! Een aanvraag wordt enkel behandeld als het via dit formulier wordt ingevuld.

Doelgroep

Provincieoverschrijdende werking voor onze doelgroepen tso/bso/dbso/buso/leertijd

Contactpersonen

RTC Antwerpen
www.rtcantwerpen.be
Contactpersoon: Louise Paepe – 0496 21 93 81
louise.paepe@rtc-antwerpen.be

RTC Limburg
www.rtclimburg.be
Contactpersoon: Ilona Albingier – 089 69 04 90
ilona.albingier@rtclimburg.be

RTC Oost-Vlaanderen
www.rtcoostvlaanderen.be
Contactpersoon: Henny Thienpondt – 09 267 73 91
yelva@rtcoostvlaanderen.be

RTC Vlaams-Brabant
www.rtcvlaamsbrabant.be
Contactpersoon: Raf de Boeck – 0475 27 70 18
raf.deboeck@rtc.vlaamsbrabant.be

RTC West-Vlaanderen
www.rtcwestvlaanderen.be
Contactpersoon: Joke Vervaecke – 0472 73 38 22
joke@rtcwestvlaanderen.be

Praktisch

Wanneer kan je als school je interesse kenbaar maken?
Je kan als school een aanvraag indienen van 1 september 2023 t.e.m. 1 mei 2024.

Wanneer worden de aanvragen goedgekeurd?
Je wordt binnen de 14 kalenderdagen persoonlijk verwittigd door jouw provinciaal RTC of je aanvraag voor je school al dan niet wordt goedgekeurd.
Als je een positieve bevestiging hebt gekregen van jouw RTC, dan is er sprake van een echte inschrijving.

Wat moet je verder nog weten?
Elk RTC heeft een eigen website, soms zie je bij een bepaald project data staan, maar deze zijn niet altijd van toepassing voor de provincieoverschrijdende samenwerking.
Het voorziene budget is beperkt, dus het kan zijn dat we je aanvraag niet kunnen inplannen.

Nog bijkomende vragen?
Je kan steeds terecht bij Ilona Albingier.

Partners