Omschrijving

In schooljaar 2020-2021 werd de hulpmiddelen- en ervaringskoffer voorgesteld, in 2021-2022 voorzien we opnieuw een Train The Trainer zodat leraren vertrouwd zijn met de hulpmiddelen die in de koffer zitten, vooraleer leerlingen op stage vertrekken. Er werden hulpmiddelen geselecteerd die men kan gebruiken in de slaapkamer, badkamer, keuken en vrije tijd. Daarnaast kan men als leraar ook gebruik maken van de methodieken, om de koffers te gebruiken in de klaspraktijk. Via de methodieken worden leerlingen bewuster, wat het betekent om een hulpmiddel te gebruiken op vlak van inclusie, stigmatisering en kostprijs. De leerlingen worden uitgedaagd om op zoek te gaan naar alternatieve producten.

Doelgroep

Leraren die lesgeven in het studiegebied Personenzorg.

Partner

Praktisch

Meer info volgt snel!