Omschrijving

Als RTC zijn we sterk verankerd in het Limburgse landschap. We nemen deel aan overlegmomenten als we een meerwaarde kunnen betekenen. Ook verwijzen we door indien nodig.

Verruim Je Horizon

Het is een initiatief van de Limburgse CLB’s. Wij nemen deel aan de stuurgroep en zijn vertegenwoordigd op de beurs. Elk jaar zorgen we voor een vernieuwende invulling wat resulteert dat we elk jaar nieuwe leerkrachten bereiken die we anders niet bereiken.

http://www.verruimjehorizon.be

Provinciaal Overleg Fora duaal leren

Provincie Limburg is de trekker van het POF. Door deel te nemen aan het overleg, kunnen we knelpunten detecteren en eventueel scholen ondersteunen, als bepaalde technische competenties niet op de werkvloer kunnen verworven worden.

Zoals ook in schooljaar 2021-2022 verwachten we wel wat vragen van scholen. Voor hen is het niet altijd eenvoudig om een onderneming te vinden waar alle competenties op de werkvloer verworven kunnen worden. De kracht van Limburg ligt in zijn KMO-landschap, de KMO’s zijn immers de dragers van innovatie, creativiteit en groei maar de keerzijde is wel dat het meestal kleine ondernemingen zijn zodat de kans reëel is dat niet alle technische competenties bij 1 onderneming verworven kunnen worden.

http://www.limburg.be

Doelgroep

Studiegebiedoverschrijdend

Praktisch

Wil je als leraar of directie graag op de hoogte gehouden worden van onze projecten? Abonneer je dan zeker op onze nieuwsbrief!

Volg ons op social media: FacebookInstagramYouTube en LinkedIn

Partners