Omschrijving

Als RTC zijn we sterk verankerd in het Limburgse landschap. We nemen deel aan overlegmomenten als we een meerwaarde kunnen betekenen. Ook verwijzen we door indien nodig.

Actie: Ontdek Techniek Talent

Ontdek Techniek Talent is een initiatief van Steunpunt Onderwijs van de Provincie Limburg, dat tot doel heeft kinderen uit het gewone en buitengewone kleuter- en basisonderwijs op een speelse manier kennis te laten maken met Wetenschap en Techniek en hun talent hiervoor te stimuleren.

Het project biedt onder andere vorming, ondersteuning en methodieken aan voor leerkrachten uit het kleuter- en basisonderwijs.

Als RTC nemen we deel aan de stuurgroep die bestaat uit een netwerk van de pedagogische begeleiding, de Limburgse hogescholen, de Limburgse nijverheidsscholen en bijna alle kleuter- en basisscholen. We streven naar het verhogen van de technische geletterdheid van al onze jongeren.

https://ontdektechniektalent.be

Actie: Educatief Centrum

Het Educatief Centrum van de provincie Limburg heeft een brede waaier van leermiddelen en -materialen. Ze lenen dit materiaal uit en promoten eveneens het materiaal wat in RTC Limburg kan uitgeleend worden na het volgen van een Train The Trainer.

http://www.limburg.be/educatiefcentrum

Actie: Verruim Je Horizon

Het is een initiatief van de Limburgse CLB’s. Wij nemen deel aan de stuurgroep en zijn vertegenwoordigd op de beurs. Elk jaar zorgen we voor een vernieuwende invulling wat resulteert dat we elk jaar nieuwe leerkrachten bereiken die we anders niet bereiken.

http://www.verruimjehorizon.be

Actie: Regionaal Overleg Platform Leren en Werken / Provinciaal OverlegFora duaal leren

Op initiatief van de provincie Limburg wordt er 4 keer per jaar een overleg georganiseerd met scholen die deeltijds onderwijs en de leertijd aanbieden en dit samen met andere Limburgse socio-economische actoren. RTC maakt eveneens deel uit van het Regionaal Overleg Platform, dit is een bijzonder nuttig overleg omdat de scholen de RTC-werking goed leren kennen en wij acties op maat van deze doelgroep kunnen aanbieden.

Vanaf september zal er een Provinciaal Overleg Fora rond duaal leren worden opgestart. De provincie Limburg zal hierin initiatief nemen.

Door deel te nemen aan het overleg, kunnen we knelpunten detecteren en onze mogelijke rol rond duaal leren verder vormgeven.

http://www.limburg.be

Actie: Vakmanschap werk’t VAKlab Bokrijk

Met deze jobinspiratiebeurs promoot men op 24 oktober 2018 het vakmanschap. De beurs is interessant voor de leerlingen van het 6de en 7de van het bso- en tso. Partners zijn: Flanders DC, GEN, Belgium, MIA-H, Syntra Limburg, Starterslabo, PXL-MAD, VDAB, UNIZO Limburg, OPL, Handmade in Belgium en RTC Limburg.

VAKlab Bokrijk organiseert tot midden 2020 15 laagdrempelige netwerkevents.

We gaan dus op zoek of we één of meerdere events kunnen organiseren i.s.m. scholen, zodat we vakmensen kunnen informeren en enthousiasmeren rond vakmanschap!

https://www.vaklab.be

Doelgroep

Studiegebiedoverschrijdend

Praktisch

Leerkrachten en directies kunnen zich best abonneren op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de projecten die we in het kader van deze samenwerking uitrollen.

Volg ons op social media: facebook, instagram, Youtube en LinkedIN

Partners