Omschrijving

Als RTC zijn we sterk verankerd in het Limburgse landschap. We nemen deel aan overlegmomenten als we een meerwaarde kunnen betekenen. Ook verwijzen we door indien nodig.

Ontdek Techniek Talent

Ontdek Techniek Talent is een initiatief van Steunpunt Onderwijs van de Provincie Limburg, dat tot doel heeft kinderen uit het gewone en buitengewone kleuter- en basisonderwijs op een speelse manier kennis te laten maken met Wetenschap en Techniek en hun talent hiervoor te stimuleren.

Het project biedt onder andere vorming, ondersteuning en methodieken aan voor leerkrachten uit het kleuter- en basisonderwijs.

Als RTC nemen we deel aan de stuurgroep die bestaat uit een netwerk van de pedagogische begeleiding, de Limburgse hogescholen, de Limburgse nijverheidsscholen en bijna alle kleuter- en basisscholen. We streven naar het verhogen van de technische geletterdheid van al onze jongeren.

https://ontdektechniektalent.be

Educatief Centrum

Het Educatief Centrum van de provincie Limburg heeft een brede waaier van leermiddelen en -materialen. Ze lenen dit materiaal uit en promoten eveneens het materiaal wat in RTC Limburg kan uitgeleend worden na het volgen van een Train The Trainer.

http://www.limburg.be/educatiefcentrum

Verruim Je Horizon

Het is een initiatief van de Limburgse CLB’s. Wij nemen deel aan de stuurgroep en zijn vertegenwoordigd op de beurs. Elk jaar zorgen we voor een vernieuwende invulling wat resulteert dat we elk jaar nieuwe leerkrachten bereiken die we anders niet bereiken.

http://www.verruimjehorizon.be

Provinciaal Overleg Fora duaal leren

Provincie Limburg is de trekker van het POF. Door deel te nemen aan het overleg, kunnen we knelpunten detecteren en eventueel scholen ondersteunen, als bepaalde technische competenties niet op de werkvloer kunnen verworven worden.

http://www.limburg.be

Versterking buso-onderwijs

Samen met provincie Limburg willen we in schooljaar 2019-2020, de groep van buso-scholen met elkaar verbinden. We geloven er in als deze scholen de krachten netoverschrijdend bundelen, dat dit versterkend werkt. We gaan eerst het terrein verkennen met een kleine groep enthousiastelingen om dan te zien of we stappen vooruit kunnen zetten.

Doelgroep

Studiegebiedoverschrijdend

Praktisch

Wil je als leerkracht of directie graag op de hoogte gehouden worden van onze projecten? Abonneer je dan zeker op onze nieuwsbrief!

Volg ons op social media: FacebookInstagramYouTube en LinkedIn

Partners