Omschrijving

Onze wereld is voortdurend in verandering zowel op economisch, ecologisch als sociaal vlak. Kenmerkend voor onze arbeidsmarkt is dat er nieuwe beroepen ontstaan en traditionele beroepen evolueren.

Voor het onderwijs is het allesbehalve evident om deze razendsnelle evolutie te volgen, ondertussen leerlingen op te leiden die breed inzetbaar zijn, geprikkeld worden om levenslang te willen en te kunnen leren.

Als RTC inspireren we leraren zodat ze met ons aanbod leerplandoelstellingen kunnen realiseren. Daarnaast merken we dat er ontzettend veel expertise aanwezig is bij onze leraren en scholen, als RTC is het onze taak om de expertise over de schoolmuur te krijgen en kennis en expertise op regionaal niveau te delen, alsook infrastructuur en apparatuur.

Ben je leraar en wil je samen met ons met een idee aan de slag, laat het ons weten, we bekijken wat de mogelijkheden zijn. We zetten met plezier een project van je school in de kijker via onze nieuwsbrief en andere kanalen.

THOR-Park

We zijn gehuisvest op het Thor Park van de stad Genk. Ons kantoor bevindt zich in Thor Central, het verbindingspunt tussen de T2-campus, EnergyVille en de Incubathor.
Het Thor Park is de hotspot voor technologie, energie en innovatie en sluit aan bij onze missie.
Voor ons is het zeker een meerwaarde dat we opgenomen werden in de Thor-community.

Verankering ‘Limburg STEM’t af!’

De afgelopen 6 schooljaren werden er 64 maatschappelijk relevante projecten gerealiseerd. Ook in schooljaar 2022-2023 zullen er nieuwe projecten in de startblokken staan. Tijdens het traject vinden we het belangrijk om de scholen van elkaars projecten op de hoogte te houden via “de straffe stem” en sociale media. Ook in het lerend netwerk wordt er kennis en expertise gedeeld.

Doorheen de jaren zien we de leerwinst van de trajecten rond het presenteren van een onderwerp, contacten leggen met bedrijven en projectmatig werken. We horen van de projectleiders dat ze de verworven kennis ook toepassen in andere projecten van de school, hun kennis ook delen met andere scholen. Het is een proces dat stapsgewijs groeit, maar we blijven aan de kar trekken, zodat de olievlek zich zowel in de school maar ook tussen de scholen verder kan verspreiden. We dromen nog steeds van een inspiratietour waar scholen in Limburg maar ook buiten Limburg kennis kunnen opdoen, hoe een project tot stand komt, wat de valkuilen zijn maar ook dat de succesverhalen kunnen gedeeld worden.

Nieuwsbrief, Website, Facebook, Instagram en LinkedIn

Onze nieuwsbrief vertrekt telkens na een schoolvakantie en wordt opgebouwd via een vast principe. We blikken terug naar het verleden, geven de huidige stand van zaken weer en kijken vooruit naar de toekomst. Actuele thema’s of ontwikkelingen komen eveneens aan bod. Tenslotte zetten we telkens een project en onderwijsinstelling met een bijzonder project in de kijker.

We merken aan de reacties van de scholen, dat onze aanpak wel werkt. Scholen vinden het bijzonder prettig om in de spotlights gezet te worden.

Op onze website, Facebook, Instagram en LinkedIn posten we regelmatig interessante initiatieven rond techniek, technologie en onderwijsmaterie.

Het geeft ons de kans om onze scholen en samenwerkingspartners op een realistische en positieve manier in de kijker te zetten. Bedrijven en partners die ons niet kennen worden zo gesensibiliseerd rond de samenwerkingsmogelijkheden op lange termijn.

Doelgroep

Studiegebiedoverschrijdend

Praktisch

Wil je als leraar of directie graag op de hoogte gehouden worden van onze projecten? Abonneer je dan zeker op onze nieuwsbrief!

Volg ons op social media: Facebook, Instagram, YouTube en LinkedIn

Partners