Omschrijving

Onze wereld is voortdurend in verandering zowel op economisch, ecologisch als sociaal vlak. Kenmerkend voor onze arbeidsmarkt is dat er nieuwe beroepen ontstaan en traditionele beroepen evolueren.

Voor het onderwijs is het allesbehalve evident om deze razendsnelle evolutie te volgen, ondertussen leerlingen op te leiden die breed inzetbaar zijn, geprikkeld worden om levenslang te willen en te kunnen leren.

Als RTC inspireren we leerkrachten zodat ze met ons aanbod leerplandoelstellingen kunnen realiseren. Daarnaast merken we dat er ontzettend veel expertise aanwezig is bij onze leerkrachten en scholen, als RTC is het onze taak om de expertise over de schoolmuur te krijgen en kennis en expertise op regionaal niveau te delen, alsook infrastructuur en apparatuur.

Ben je leerkracht en wil je samen met ons met een idee aan de slag, laat het ons weten, we bekijken wat de mogelijkheden zijn. We zetten met plezier een project van je school in de kijker via onze nieuwsbrief en andere kanalen.

THOR-Park

We zijn gehuisvest op het THOR-park van de stad Genk. Ons kantoor bevindt zich sinds 22 september 2018 op de T2-campus.

Het THOR-park is de hotspot voor technologie, energie en innovatie. Als RTC horen we er volledig thuis en raken we gekend en ingebed in het THOR-park landschap.

Verankering ‘Limburg STEM’t af!’

De afgelopen 2 schooljaren werden er 28 maatschappelijk relevante projecten gerealiseerd. Tijdens het traject hebben we gewerkt met een samenwerkingsflash die 2 keer per jaar werd verstuurd naar de projectleiders, zodat de deelnemers op de hoogte waren van de knelpunten en vorderingen die zich voordeden in de projecten en hebben we ook een lerend netwerk opgezet, waar kennis en expertise werd gedeeld.

Toch blijven we ervan dromen om het volledig afgelegde traject in een draaiboek te gieten, hier willen we ook aanknopen met het transitie- en innovatietraject van InnoVet, waar er ook sprake is van een draaiboek.

Een aantal scholen hebben interesse getoond in het project ‘Pompen doe je zo!’. Dit is voor ons een goede case om te bekijken hoe we dit best aanpakken. De actie wordt ook opgenomen in het deel werktuigmachines en onderhoud.

Nieuwsbrief, Website, Facebook, Instagram en LinkedIn

Onze nieuwsbrief vertrekt telkens na een schoolvakantie en wordt opgebouwd via een vast principe. We blikken terug naar het verleden, geven de huidige stand van zaken weer en kijken vooruit naar de toekomst. Actuele thema’s of ontwikkelingen komen eveneens aan bod. Tenslotte zetten we telkens een project en onderwijsinstelling met een bijzonder project in de kijker.
We merken aan de reacties van de scholen, dat onze aanpak wel werkt. Scholen vinden het bijzonder prettig om in de spotlights gezet te worden.

Op onze website, Facebook, Instagram en LinkedIn posten we regelmatig interessante initiatieven rond techniek, technologie en onderwijsmaterie.

Het geeft ons de kans om onze scholen en samenwerkingspartners op een realistische en positieve manier in de kijker te zetten. Bedrijven en partners die ons niet kennen worden zo gesensibiliseerd rond de samenwerkingsmogelijkheden op lange termijn.

Doelgroep

Studiegebiedoverschrijdend

Praktisch

Wil je als leerkracht of directie graag op de hoogte gehouden worden van onze projecten? Abonneer je dan zeker op onze nieuwsbrief!

Volg ons op social media: Facebook, Instagram, YouTube en LinkedIn

Partners