Omschrijving

COVID-19 heeft de digitalisering in versnelling gezet maar ons ook laten zien dat contactonderwijs belangrijk is en blijft en vooral dat de leraren in beide gevallen een onmisbare schakel zijn in het geheel en echt wel het verschil maken. Waarschijnlijk zullen we evolueren naar contactonderwijs, dit in combinatie met online leren. We zijn met zijn allen zoekende hoe we dit vormgeven, rekening houdend met de concrete onderwijsleersituatie en het specifieke profiel van zowel leerlingen als leraren.

Daarnaast is Virtual Reality is een veelbelovende technologie zodat je zonder fysieke verplaatsing een authentieke omgeving kan ervaren. De interesse bij scholen is er zeker, maar we zien in de praktijk  enkele struikelblokken, waarbij de implementatie voorlopig zeer beperkt blijft.

De RTC’s fungeren o.a. als uitleenhub binnen het XR-actieplan, complementair aan het XR-actieplan willen we graag netoverschrijdend aan de slag gaan en landen met een aantal eindproducten die kunnen ingezet worden in de klaspraktijk vertrekkende vanuit een thema en/of studierichting.

In schooljaar 2021-2022 is het onderwijs in de 2de graad van start gegaan met de nieuwe leerplannen. We hebben veel tijd en energie gestoken om de noden hierrond te detecteren. In 2022-2023 zijn we er verder mee aan de slag gaan. In 2023-2024 zet de onderwijshervorming zich ook door in de 3de graad. Ook hier zullen we op dezelfde manier aan de slag gaan, participatief noden detecteren en een aanbod op maat ontwikkelen vanuit de gedetecteerde noden.

Bij de opstart van het project Digitale school, werd er een bevraging bij de scholen georganiseerd. Toen is duidelijk naar voren gekomen dat het voor leraren belangrijk is dat de opleiding zo concreet mogelijk is en dat men met het geleerde aan de slag kan in de klaspraktijk. Daarnaast is het een grote meerwaarde om een moment te voorzien zodat men de knelpunten die men na de opleiding tegenkwam in de klaspraktijk kan bespreken.

Doelgroep

Studiegebiedoverschrijdend

Partners

 

Actie: versterken van leraren

De noden die we gedetecteerd hebben situeren zich vooral in het studiedomein STEM en dit zowel in de A-finaliteit, als de D/A-finaliteit. We rollen een programma op maat uit met diverse samenwerkingspartners uit het werkveld.

Actie: infosessie realisatie temperatuurkoffer

Op vrijdag 1 maart organiseren we een infosessie rond de realisatie van een temperatuurkoffer als didactische opstelling.

Programma

13u30 – 14u00   Onthaal

14u00 – 15u15  Aan de hand van een aantal temperatuurkoffers zal Dirk Vlaeminck van Don Bosco Haacht uitleggen wat de mogelijkheden zijn van de temperatuurkoffer.

Welke leerplandoelen kunnen met de temperatuurkoffer behaald worden?

Als leraar kan je ook zelf aan de slag met de koffer en wat zaken uittesten.

15u15- 15u30    Wat zijn de volgende stappen in het realiseren van de temperatuurkoffer en het verdere actieplan wat we aan het uitrollen zijn – Liesbeth RTC Limburg.

Voor wie?

Directie, tac, ta of voor de leraren die werkzaam zijn in de 3de graad:

 • Biotechnologische en Chemische technieken
 • Biotechnologische en Chemische wetenschappen
 • Biotechnologische en Chemische STEM-wetenschappen

Wanneer?

Vrijdag 1 maart van 14u00 tot 15u30.

Onthaal vanaf 13u30 zodat we kunnen starten om 14u.

Waar?

Spectrumcollege Beringen.

Inschrijven?

Inschrijven kon tot en met woensdag 28 februari 2024.

Actie: aanbod Chemie i.s.m. iSTEM - KU Leuven

Tijdens het overleg van 21 november, hebben we een grote bezorgdheid vastgesteld rond het realiseren van STEM-minimumdoelen binnen de biotechnologische en chemische technieken en biotechnologische en chemische (STEM) wetenschappen.

Als antwoord hierop hebben we een 2-daags professionaliseringtraject op maat uitgewerkt i.s.m. I-STEM.

De lesgever is Marie-Paule Buyse van KU Leuven.

Doel van het traject is, om leraren vanuit hun discipline te laten werken aan STEM-minimumdoelen.

Indien er interesse is in het professionaliseringstraject, dan kan er een keuze gemaakt worden uit 3 verschillende thema’s:

 1. Hoe maak ik een STEM-project van een labo?
 2. Ontwerpen binnen wetenschappelijke vakken!
 3. Hoe maak ik een STEM-project van een bedrijfsbezoek?

Voor wie:

Leraren derde graad die lesgeven in de richtingen:

 • biotechnologische en chemische technieken
 • biotechnologische en chemische wetenschappen
 • biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen.

Waar: Syntra Hasselt

 • Dag 1: vrijdag 26 januari 2024
 • Dag 2: donderdag 8 februari 2024

We starten stipt om 9u30 en ronden af tegen 16u00. Minimaal aantal deelnemers is 6 en maximaal 25 deelnemers.

Wat verwachten we als u deelneemt?

Na afloop worden de gerealiseerde STEM-projecten uitgewisseld tussen de deelnemers, zodat u deze allemaal kan gebruiken in uw lesopdracht!

Kostprijs:

We voorzien tijdens het professionaliseringstraject koffie en fris, u voorziet zelf in uw lunch.

Deelnemen is gratis maar niet kosteloos, indien u  bent ingeschreven en niet komt opdagen zonder te verwittigen dan sturen we u een factuur met de gemaakte kosten.

Inschrijven:

Inschrijven kon tot uiterlijk vrijdag 19 januari 2024.

Actie VRTC – van individuele trajecten naar netoverschrijdende trajecten

Virtual Reality Teaching Camp:

Scholen zijn zoekende rond het inzetten van digitale leermiddelen. Enkele jaren geleden zaten we in de klankbordgroep van het onderzoeksproject van PXL rond VR Leerfabriek/Vivista met als concrete case Punch Power. PROVIL Lommel en Don Bosco Helchteren namen deel aan het IMEC-project VR-leerfabriek. Dit zijn ook 2 scholen die deel uitmaken van DNL (Denktank Nijverheid Limburg). Vanuit hun ervaringen zijn we afgelopen schooljaar gestart met 2 groepen van leraren, rond het inzetten van de 360-graden camera’s. Voordeel van het project is dat we authentiek kunnen leren in reële situaties en plaatsen zonder dat men zich moet verplaatsen of  die anders moeilijk toegankelijk zijn voor leerlingen.

In schooljaar 2022-2023 werd het traject on hold gezet, omdat onze partner PXL-Digital zich moest herorganiseren. We hebben in schooljaar 2022-2023 wel een bevraging gedaan op welke manier de leraar met het ontwikkelde materiaal aan de slag is. We zijn hier tal van knelpunten tegengekomen, o.a. waarom men het materiaal (nog) niet optimaal gebruikt. Je kan dit alleen maar weten door leraren te laten experimenteren, uit te testen en te beleven. We hebben hier uit geleerd dat er niet alleen een eindproduct moet zijn, maar dat je leraren ook handvaten moet geven, hoe men met het materiaal concreet aan de slag kan. Ook het beleid van een school maakt een groot verschil. Is er een visie rond het inzetten van XR? Is er een opleidingsplan voor leraren om XR doeltreffend in te zetten? Het is en blijft belangrijk dat XR als leermiddel wordt ingezet en niet als doel en het moet uiteraard een leerwinst creëren.

Vanuit het doorlopen traject VRTC hebben we dus een stevige basis over hoe de nieuwe netoverschrijdende trajecten eruit moeten zien en welke actoren er nodig zijn om succesvol aan de slag te gaan in de klaspraktijk.

Praktische informatie hierover volgt snel!

Actie: Versterken van leraren

De onderwijshervorming in de 2de graad is nog steeds niet goed verteerd in de scholen. In september 2023 zal de onderwijshervorming in de 3de graad zich doorzetten. Ook daar verwachten we heel wat noden, die we zullen detecteren. Aan de hand van de gedetecteerde noden zal er een programma op maat uitgewerkt worden met diverse samenwerkingspartners uit het werkveld.

Actie: project Digitale School

Het project Digitale School behoort niet tot onze reguliere werking, maar is ontstaan vanuit de Vlaamse beleidsagenda Artificiële Intelligentie en Cybersecurity. Vanuit het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) worden er middelen voorzien om concrete acties rond digitale competenties in het beroepsgericht en technisch onderwijs te ontwikkelen. Toch leggen we doelbewust de verbinding met onze reguliere werking. De voorbereiding van een actie gebeurt meestal in onze reguliere actie en/of we kopen uitleenmateriaal aan in de reguliere werking.

De opleiding van de leraren om met het materiaal effectief aan de slag te gaan, wordt dan gefinancierd met middelen van het project Digitale School. Voorbeelden hiervan zijn de aankoop van Shaper Origin en het QCPR-reanimatiemateriaal. Op die manier verduurzamen we het project.

Meer info vind je op de pagina ‘Digitale School’