Omschrijving

Geysen is een bedrijf gelegen in Oevel en gespecialiseerd in industrieel onderhoud. Geysen heeft een opleidingscentrum in het bedrijf, waar scholen gebruik van kunnen maken.

In schooljaar 2019-2020 hebben tientallen leraren een Train The Trainer gevolgd bij Geysen Academy in Oevel. In schooljaar 2020-2021 zetten we de samenwerking verder.

Na de opleiding bij Geysen gevolgd te hebben krijgen de leraren de kans om gebruik te maken van het opleidingscentrum in Oevel en/of de 4 modules uit te lenen om op school gedurende een week te gebruiken.

De modules zijn zo opgebouwd dat begeleid zelfstandig leren mogelijk is. Het opleidingscentrum biedt uiteraard ruimere mogelijkheden dan de uitleenbare modules.

De module bevat “de FAS”. Dit is een automatische, flexibele montagelijn. Geysen heeft ervoor gekozen om een opleiding aan te bieden rond de assemblage van een lager in een blokje op deze FAS. De thema van de module zijn:
 • Siemens PLC
 • Basis pneumatiek
 • Basis elektriciteit
 • Storingen zoeken
    Lesmodule 1 : ventieleilanden en herhaling pneumatiek
In deze eerste lesmodule gaan we na hoe een ventieleiland is opgebouwd, de verschillen tussen een parallelle en een seriële aansluiting. De volgende onderwerpen komen aan bod :
 • Theoretisch stuk
  • Herhaling ventielen incl. animaties
  • Bespreking gebruikte ventielen in ventieleiland per station
  • Nut van hulphandbedieningen en signaallampen
 • Praktisch stuk
  • Aansturing parallel :
   • Praktisch bekabeling van ventieleiland via parallelle SUB-D connector
   • PLC programma van de machine aanpassen om een ventiel van het eiland te bedienen via een drukknop
     Lesmodule 2 : Siemens
In deze module leer je werken met het softwarepakket TIA Portal van Siemens.  Je leert een PLC-configuratie uploaden en de opbouw van de hardware en software begrijpen.  In een Profinet netwerk wordt een HMI geconfigureerd waarmee een klein scherm wordt opgebouwd om een deel van het station te besturen.

Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Software TIA Portal van Siemens:
  • Uploaden hardware configuratie en interpretatie ervan
  • Uploaden programma en interpretatie ervan
  • Monitoren van inputs en outputs
 • Programmatie en aanpassingen
  Lesmodule 3 : Storingzoeken
In deze module leer je storingen in een geautomatiseerd proces lokaliseren.  Vanuit pneumatische en elektrische schema’s en na het eerst doorgronden van de cyclus van de machine, worden fouten via schakelaars in het apparaat gestopt.  Aan de cursist om ze te lokaliseren, desnoods met een multimeter op de klemmen.  Volgende onderwerpen komen aan bod:
 • Voorafgaand theoretisch stuk begeleid zelfstandig
  • Bespreking componenten in de machine
  • Pneumatisch en elektrisch schema
  • Afloopdiagram (Grafcet) van de machine
 • Praktisch stuk
  • Testen van de machine in modus “step by step”
  • Lokaliseren van fouten
  • Meten met multimeter op de klemmen

Doelgroep

 • Elektrische installatietechnieken
 • Elektromechanica
 • Industrieel onderhoud
 • Industriële elektriciteit

Praktisch

Aantal Leerlingen
Als je ervoor kiest om infrastructuur en apparatuur te gebruiken in Oevel mogen er max. 8 leerlingen deelnemen.

Als er vragen zijn, neem dan zeker contact op met Liesbeth Schraepen.

Partner