Omschrijving

Als we een moderne kennisregio willen zijn waar techniek en wetenschap een prominente rol speelt, dan zullen we samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, ondernemers en organisaties moeten blijven stimuleren. De technologie evolueert razendsnel, wat het moeilijk maakt voor de scholen om te kunnen volgen, maar net door samenwerkingsverbanden op te zetten met ondernemingen en andere partners, kunnen de scholen uit onze doelgroep beroep doen op expertise die anders niet voorhanden is. Ondernemingen krijgen de mogelijkheid om scholen beter te leren kennen, zodat zij ook weten voor welke thema’s men beroep kan doen op de expertise van deze scholen. We geloven erin dat we op deze manier stappen vooruit zetten om te komen tot een hedendaags onderwijs over de verschillende studiegebieden heen.

Ben je ondernemer en wil je in contact komen met TECHTALENTEN, neem dan zeker contact met ons op! Samen bekijken we op welke manier we op een duurzame manier kunnen samenwerken

Doelgroep

Studiegebiedoverschrijdend

Praktisch

Leerkrachten en directies kunnen zich best abonneren op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de projecten die we in het kader van deze samenwerking uitrollen.

Volg ons op social media: Facebook, Instagram, YouTube en LinkedIn

Projecten

Binnenkort zal je onze samenwerkingsprojecten hier kunnen raadplegen.