Uitleenmateriaal binnen het studiegebied Bouw

Binnen onze projectwerking bekijken we samen met de scholen per studiegebied, welk materiaal er kan worden aangekocht om te delen met elkaar. Dit materiaal kan dan elke schooljaar uitgeleend worden. Zo kan men de doelstellingen (gemakkelijker) behalen, die anders moeilijk of niet haalbaar zouden zijn.

De uitleendienst wordt inhoudelijk mee gestuurd vanuit de noden van de scholen.

Hieronder vind je het aanbod.

Deel je ervaringen in de RTC Community

Hebben je leerlingen een fijne leservaring gehad met het materiaal? Hebben ze er veel van geleerd? Deel dan je foto’s en verhaal op onze facebook-pagina, Instagram of Youtube