Omschrijving

Een RTC vorm geven doe je niet alleen maar wel met partners die je laat schitteren en op de voorgrond plaatst want zij zorgen voor het noodzakelijke draagvlak om krachten te bundelen zodat we kwalitatieve projecten kunnen realiseren.

Wij organiseren en nemen deel aan overlegmomenten.

We werken met ad hoc ontwikkelgroepen die de input geven die noodzakelijk is om het jaaractieplan van het RTC vorm te geven. Sinds een paar jaar geleden betrekken we tijdens het werkjaar leerkrachten actief bij het uitwerken van bepaalde acties van het RTC. Op die manier benutten we de expertise van leerkrachten en wordt die expertise ingezet in een ruimer netwerk en verhogen we het draagvlak van het RTC.

In juni 2021 werd deze community op poten gezet. Elke partner kreeg gedurende 2 sessies de kans om kennis te maken met alle ondernemingen. Gedurende een pitch kreeg men de kans om zijn onderneming voor te stellen en aan te geven wat hij kan bieden en graag wil bekomen van de community. Er was veel ambitie en goede wil om zaken te realiseren in co-creatie!

Ons kantoor bevindt zich in Thor Central, het gebouw bevindt zich letterlijk tussen de T2-campus, EnergyVille en de Incubathor en geeft tal van mogelijkheden om samen te werken.

We participeren regelmatig aan het overleg van de directies van het vrije net, de tac’s en ta’s overlegmomenten zodat we nieuwe acties, projecten en evoluties kunnen voorstellen. Ook zijn er goede contacten met de pedagogische begeleiders op provinciaal niveau.

Regelmatig is er overleg met de sectoren: Constructiv, mtech+ (LIMTEC+), SFTL, LOGOS, Woodwize, PlastIQ, VOLTA, EDUCAM… afhankelijk van de noden en opportuniteiten. Het zijn meestal ad hoc overlegmomenten, die goed voorbereid worden en in functie van onze acties van het jaaractieplan plaatsvinden. Als kleinste RTC is het eens zo belangrijk om efficiënt met onze tijdsinvestering om te gaan door enkel de noodzakelijke overlegmomenten bij te wonen. De resultaten van de vergaderingen moeten effectief omgezet worden in acties op het terrein.

Denktank Nijverheid Limburg is een overlegorgaan binnen het RTC, bestaande uit een groep zeer dynamische directeuren die netoverschrijdend voluit gaan voor innovatie en vernieuwing. Er wordt steeds gekozen voor een Limburgs verhaal en ze zorgen tevens binnen hun eigen netwerk/koepel voor voldoende draagvlak en opvolging. DNL is dus de motor, als we met het RTC nieuwe baanbrekende projecten ontwikkelen en lanceren.

We hebben contacten met UNIZO Limburg, VKW Limburg en VOKA. Het zijn belangrijke partners om bedrijven o.a. te sensibiliseren rond een samenwerking met het onderwijs op lange termijn.

Het lidmaatschap van de Vereniging Industriëlen Genk is een echte meerwaarde. Op een versnelde manier leren we een aantal bedrijven kennen, waarmee we al concrete samenwerkingen hebben opgezet.

Directeur RTC Limburg: Liesbeth Schraepen

Voorzitter: Guido Bijnens, Vrij Onderwijs

Overige leden:

 • Berben Ine
 • Buteneers Patrick
 • Caubergh Dominique
 • Cloostermans Marc
 • Daniels Gery
 • Geraets Paul
 • Goven Bart
 • Herbots Boudewijn
 • Kerkhofs Bart
 • Lemmens Yvan
 • Maesen Davy
 • Schildermans Johan
 • Snellinx Myriam
 • Tombal Jurgen
 • Van der Meijden David
 • Vandeweyer Mark
 • Vanhees Piet
 • Vannijlen Yves

Directeur RTC Limburg: Liesbeth Schraepen

Voorzitter: Guido Bijnens, Vrij Onderwijs

Overige leden:

 • Berben Ine
 • Buteneers Patrick
 • Caubergh Dominique
 • Cloostermans Marc
 • Daniels Gery
 • Geraets Paul
 • Goven Bart
 • Herbots Boudewijn
 • Kerkhofs Bart
 • Lemmens Yvan
 • Schildermans Johan
 • Snellinx Myriam
 • Tombal Jurgen
 • Van Der Meijden David
 • Vandeweyer Mark
 • Vannijlen Yves

Directeur RTC Limburg: Liesbeth Schraepen

Onderwijsgeledingen:

 • Voorzitter: Guido Bijnens, Vrij Onderwijs
 • Mark Vandeweyer, Provinciaal Onderwijs
 • Dominique Caubergh, Gemeenschaps Onderwijs

Bedrijfsgeledingen:

 • Patrick Buteneers, UNIZO Limburg
 • Marc Cloostermans, VDAB

Op die manier kunnen wij vanuit lokale noden werken aan een stevig draagvlak tussen RTC, scholen en ondernemingsleven. Wisselen we kennis uit en benutten de bestaande expertise. Tenslotte werken we zo aan netoverschrijdend tussen scholen, ondernemingen en het RTC.

Doelgroep

Studiegebiedoverschrijdend

Schoolverbredend

Partners

Praktisch

Leraren en directies kunnen zich best abonneren op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de projecten die we in het kader van deze samenwerking uitrollen.

Volg ons op social media: Facebook, Instagram, YouTube en LinkedIn