Omschrijving

Een RTC vorm geven doe je niet alleen maar wel met partners die je laat schitteren en op de voorgrond plaatst want zij zorgen voor het noodzakelijke draagvlak om krachten te bundelen zodat we kwalitatieve projecten kunnen realiseren.

Wij organiseren en nemen deel aan overlegmomenten.

Projectgroepen

We werken met ad hoc projectgroepen die de input geven die noodzakelijk is om het jaaractieplan van het RTC vorm te geven. Sinds vorig jaar betrekken we tijdens het werkjaar leerkrachten actief bij het uitwerken van bepaalde acties van het RTC. Op die manier benutten we de expertise van leerkrachten en wordt die expertise ingezet in een ruimer netwerk en verhogen we het draagvlak van het RTC.

T2-campus

Er is zowel formeel als informeel overleg rond de T2-campus, op die manier kan het RTC een link maken met de Limburgse technische scholen. Afhankelijk van de noden wordt er met de onderwijsmanager T2-campus van de stad Genk samengezeten. Er is een goede samenwerking met de innovatoren van de T2-campus. Een bijkomende focus voor 2018-2019 is om de bedrijven van het ecosysteem van de T2-campus te verbinden met onze Limburgse scholen. De koppeling met ‘Limburg STEM’t af!’ is hier een eerste stap in.

Directies van het vrije net, de tac’s en ta’s

We participeren regelmatig aan het overleg van de directies van het vrije net, de tac’s en ta’s overlegmomenten zodat we nieuwe acties, projecten en evoluties kunnen voorstellen en de koppeling maken met de vooruitgang van de T2-campus.

Ook zijn er goede contacten met de pedagogische begeleiders op provinciaal niveau.

Overleg met sectoren

Regelmatig is er overleg met de sectoren: Constructiv, FTML, SFTL, Logis, WOODWIZE, PlastiQ, VOLTA,… afhankelijk van de noden en opportuniteiten. Het zijn meestal ad hoc overlegmomenten, die goed voorbereid worden en in functie van onze acties van het jaaractieplan plaatsvinden. Als klein RTC is het eens zo belangrijk om efficiënt met onze tijdsinvestering om te gaan door enkel de noodzakelijke overlegmomenten bij te wonen. De resultaten van de vergaderingen moeten effectief omgezet worden in acties op het terrein.

Denkgroep Nijverheid Limburg

Denkgroep Nijverheid Limburg is een overlegorgaan binnen het RTC, bestaande uit een groep zeer dynamische directeuren die netoverschrijdend voluit gaan voor innovatie en vernieuwing. Er wordt steeds gekozen voor een Limburgs verhaal en ze zorgen tevens binnen hun eigen netwerk/koepel voor voldoende draagvlak en opvolging. DNL is dus de motor, als we met het RTC nieuwe baanbrekende projecten ontwikkelen en lanceren.

Werkgeversorganisaties

We hebben contacten met UNIZO Limburg , VKW Limburg en VOKA. Het zijn belangrijke partners om bedrijven o.a. te sensibiliseren rond een samenwerking met het onderwijs op lange termijn.

Sinds dit jaar nemen we ook deel aan de activiteiten van de Vereniging Industriëlen Genk. Op die manier versterken we onze regionale contacten.

Algemene vergadering

Coördinator RTC Limburg: Liesbeth Schraepen

Voorzitter: Guido Bijnens, Vrij Onderwijs

Overige leden:

 • Broekx Ann
 • Buteneers Patrick
 • Caubergh Dominique
 • Cloostermans Marc
 • Daniels Gery
 • Geraets Paul
 • Goven Bart
 • Herbots Boudewijn
 • Lemmens Yvan
 • Maesen Davy
 • Schildermans Johan
 • Sleeuwaert Ellen
 • Snellincx Myriam
 • Tombal Jurgen
 • Van Der Meijden David
 • Van Espen Rudy
 • Vanhees Piet
 • Vannijlen Yves

Raad van bestuur

Coördinator RTC Limburg: Liesbeth Schraepen

Voorzitter: Guido Bijnens, Vrij Onderwijs

Overige leden:

 • Broekx Ann
 • Buteneers Patrick
 • Caubergh Dominique
 • Cloostermans Marc
 • Daniels Gery
 • Geraets Paul
 • Goven Bart
 • Herbots Boudewijn
 • Lemmens Yvan
 • Schildermans Johan
 • Sleeuwaert Ellen
 • Snellincx Myriam
 • Tombal Jurgen
 • Van Der Meijden David
 • Van Espen Rudy
 • Vanhees Piet
 • Vannijlen Yves

Dagelijks bestuur

Coördinator RTC Limburg: Liesbeth Schraepen

Onderwijsgeledingen:

 • Voorzitter: Guido Bijnens, Vrij Onderwijs
 • Piet Vanhees, PSOL

Bedrijfsgeledingen:

 • Ellen Sleeuwaert, ACV
 • Patrick Buteneers,UNIZO Limburg

Op die manier kunnen wij vanuit lokale noden werken aan een stevig draagvlak tussen RTC, scholen en bedrijfsleven. Wisselen we kennis uit en benutten de bestaande expertise. Tenslotte werken we zo aan netoverschrijdend tussen scholen, bedrijven en het RTC

Doelgroep

Studiegebiedoverschrijdend

Schoolverbredend

Praktisch

Leerkrachten en directies kunnen zich best abonneren op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de projecten die we in het kader van deze samenwerking uitrollen.

Volg ons op social media: facebook, instagram, Youtube en LinkedIN

Partners