Projecten binnen het Studiegebied Koeling en warmte

De F-gasverordening EU 517/2014, die van kracht is sinds januari 2015, dringt het gebruik van milieuvriendelijke koelmiddelen (met een laag GWP – Global Warming Potential) op aan de eindgebruiker door een “phase-down” van koelmiddelen in te voeren. Omdat schadelijke koelmmiddelen een enorme impact hebben op onze leefomgeving verplicht Europa om tegen 2030 minder koelmiddelen in ton CO2-equivalent op de markt te brengen, in cijfers  vertaald 79%!. Om deze reden wordt nu al de productie en het gebruik van de meest courante, hoge GWP-koelmiddelen ontraden en in sommige gevallen zelfs verboden!

In de toekomst gaan andere koelmiddelen (zoals propaan, butaan, HFO’s. …) vaker gebruikt worden in diverse toepassingen. Het gevaar omtrent het gebruik van deze koelmiddelen schuilt hierin dat ze brandbaarder worden naarmate hun GWP-waarde daalt… Een andere stof die als koelmiddel in de kijker staat is CO2, een valabel alternatief met veel mogelijkheden. Met dit project krijgen leerkrachten en leerlingen de kans om  inzichten op te nemen over de veranderingen in de wereld van de koeltechnieken.