Tijdens de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 bieden we een ICT-opleidingsprogramma aan voor de leraren in de 2de en de 3de graad van het tso, bso, buso en dbso.

De vijf RTC’s in Vlaanderen hebben vorig schooljaar leraren, ICT-coördinatoren, directies, … uit meer dan 50 verschillende scholen bevraagd. We kregen hierdoor een duidelijk zicht op hun noden. Op basis daarvan zijn we volop bezig met de ontwikkeling van het opleidingsaanbod zodat deze leraren hun ICT-competenties kunnen versterken en dit onmiddellijk kunnen toepassen in hun lessen. Zo willen we de digitale competenties van leerlingen in het beroepsgericht en technisch onderwijs versterken.

We zijn volop bezig met de ontwikkeling van dit aanbod. Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je in voor de nieuwsbrief of volg ons op sociale media.

Samenwerking

  • We werken samen met pedagogische begeleidingsdiensten en deskundigen uit het (werk)veld.
  • We verbinden onderwijs en ondernemingen door de technologische en innovatieve toepassingen op de arbeidsmarkt te integreren in het aanbod.
  • Onze RTC-fora en partnernetwerken zetten we in, om de opgedane ervaringen en expertise te delen.

Waarom RTC?

Er werd voor een samenwerking met de RTC’s gekozen omwille van hun expertise op vlak van:

  • Link met ondernemingen en arbeidsmarkt = kerntaak RTC
  • Competentieversterking van leraren en leerlingen
  • Beroepsgericht en technisch onderwijs
  • Net- en sectoroverschrijdend uitgangspunt

Info & contact

Relinde Theunynck

relinde@rtcoostvlaanderen.be

09 267 73 92

Met de steun van

Het project ‘Digitale School’ is ontstaan vanuit de Vlaamse beleidsagenda ‘Artificiële Intelligentie (AI) & Cybersecurity (CS)’. Vanuit het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) worden er o.a. middelen voorzien om concrete acties te ontwikkelen in het onderwijs. Het project wordt uitgevoerd onder toezicht van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.