Met de steun van Agentschap Innoveren en Ondernemen (www.vlaio.be).

Aanbod Digitale School in Limburg

Tijdens de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 bieden we een ICT-opleidingsprogramma aan voor de leraren in de 2de en de 3de graad van het tso, bso, buso en dbso.

De vijf RTC’s in Vlaanderen hebben vorig schooljaar leraren, ICT-coördinatoren, directies, … uit meer dan 50 verschillende scholen bevraagd. We kregen hierdoor een duidelijk zicht op hun noden. Op basis daarvan zijn we volop bezig met de ontwikkeling van het opleidingsaanbod zodat deze leraren hun ICT-competenties kunnen versterken en dit onmiddellijk kunnen toepassen in hun lessen. Zo willen we de digitale competenties van leerlingen in het beroepsgericht en technisch onderwijs versterken.

We zijn volop bezig met de ontwikkeling van dit aanbod. Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je in voor de nieuwsbrief of volg ons op sociale media.

Onderstaand kan je het aanbod van Digitale School binnen Limburg raadplegen. Ook kan je via de inschrijfknoppen je meteen inschrijven.

Basisopleiding: overzicht pneumatische componenten in een basis elektropneumatische opstelling

Het gebruik van elektropneumatische componenten in geautomatiseerde processen nemen toe. Zowel voor het ontwerpen, het bouwen als preventief onderhouden van geautomatiseerde installaties is een basiskennis van pneumatische en elektropneumatische technologie vereist om een lange levensduur en een snelle (de)montage van de installaties te garanderen.

Daarom organiseren wij in samenwerking met Festo een opleiding voor leraren van de 2de graad uit het studiegebied Mechanica-Elektriciteit (A-finaliteit). Meer info vind je het volledige programma.

De sessie zal doorgaan op Thor Central te Genk van 9u00 – 16u00.

Inschrijven kan tot en met woensdag 25 mei 2022.

Aanbod Digitale School in de andere provincies.

Via onderstaande knop vind je het volledige Vlaamse overzicht van het opleidingsaanbod Digitale School.

Lopende of afgelopende opleidingen

Hieronder kan je de lopende of afgelopen opleidingen terugvinden. Inschrijven hiervoor is helaas dus niet meer mogelijk, maar je kan het afgewerkte programma wel raadplegen.

Online infosessie AutoSIM-200 softwarepakket

In het kader van Digitale School werden ons noden gesignaleerd rond tekenen en simulatie van elektro-pneumatische (elektro-hydraulische) schema’s.

Met het AutoSIM-200 softwarepakket van SMC kunnen automatiseringstechnieken gestimuleerd worden. Meer info vind je in het volledige programma.

Op donderdag 28 april 2022 van 14u tot 15u organiseerde we een online infosessie.

*Veel vliegen in één klap – probleemoplossend denken in de klas”

In samenwerking met Istem en KULeuven organiseren we een 2-daagse opleiding rond probleemoplossend denken in de klas. In deze opleiding verwerf je kennis en informatie over computationeel denken, digitale vaardigheden en probleemoplossend denken in STEM-projecten.

Digitale connectiviteit: opzetten van een ICT-netwerk (pfSense)

Er is binnen onze doelgroep van scholen nood aan goed opgeleide leraren op gebied van computernetwerken, WIFI en de beveiliging ervan zoals het installeren van firewalls en VPN’s. Een aantal scholen gebruiken het open source pakket pfSense.

Hiervoor hebben wij in samenwerking met VDAB een 3-daags opleidingstraject uitgewerkt. Meer info vind je in het volledige programma.

Rapport Digitale School

Eind vorig schooljaar mochten we beroep doen op de expertise van 50 verschillende scholen in België. Elke school nam deel aan een interview rond digitalisering, waarvoor een oprechte dank je wel! Alle antwoorden van de interviews en de enquêtes werden zorgvuldig genoteerd en gebundeld en Vlaanderenbreed opgenomen in het rapport Digitale School.

Vanuit de vergaarde kennis, zal er een professionaliseringsaanbod voor leraren uitgerold worden tot augustus 2023 voor onze doelgroep die we omschrijven als: “de leraren van de tweede en derde graad van het beroepsgericht en technisch onderwijs.” Meer specifiek gaat het om deze doelgroep: de leraren van de tweede en derde graad tso, bso, dbso en leertijd, buso. Bij de verdere uitrol van de modernisering van het secundair onderwijs worden dit de leraren van de tweede en derde graad dubbele finaliteit tso (domein gebonden), van de tweede en derde graad finaliteit arbeidsmarkt (d)bso en van de tweede en derde graad finaliteit doorstroom tso (domein gebonden).

Samenwerking

  • We werken samen met pedagogische begeleidingsdiensten en deskundigen uit het (werk)veld.
  • We verbinden onderwijs en ondernemingen door de technologische en innovatieve toepassingen op de arbeidsmarkt te integreren in het aanbod.
  • Onze RTC-fora en partnernetwerken zetten we in, om de opgedane ervaringen en expertise te delen.

Waarom RTC?

Er werd voor een samenwerking met de RTC’s gekozen omwille van hun expertise op vlak van:

  • Link met ondernemingen en arbeidsmarkt = kerntaak RTC
  • Competentieversterking van leraren en leerlingen
  • Beroepsgericht en technisch onderwijs
  • Net- en sectoroverschrijdend uitgangspunt

Info & contact

Relinde Theunynck

relinde@rtcoostvlaanderen.be

09 267 73 92

Met de steun van

Het project ‘Digitale School’ is ontstaan vanuit de Vlaamse beleidsagenda ‘Artificiële Intelligentie (AI) & Cybersecurity (CS)’. Vanuit het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) worden er o.a. middelen voorzien om concrete acties te ontwikkelen in het onderwijs. Het project wordt uitgevoerd onder toezicht van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.