Met de steun van Agentschap Innoveren en Ondernemen (www.vlaio.be).

Aanbod Digitale School in Limburg

Tijdens de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 bieden we een ICT-opleidingsprogramma aan voor de leraren in de 2de en de 3de graad van het tso, bso, buso en dbso.

De vijf RTC’s in Vlaanderen hebben vorig schooljaar leraren, ICT-coördinatoren, directies, … uit meer dan 50 verschillende scholen bevraagd. We kregen hierdoor een duidelijk zicht op hun noden. Op basis daarvan zijn we volop bezig met de ontwikkeling van het opleidingsaanbod zodat deze leraren hun ICT-competenties kunnen versterken en dit onmiddellijk kunnen toepassen in hun lessen. Zo willen we de digitale competenties van leerlingen in het beroepsgericht en technisch onderwijs versterken.

—————

In Limburg hebben we onze doelstellingen rond Digitale School volledig bereikt en is ons budget volledig geïnvesteerd.

Het is dus ook niet meer mogelijk om deel te nemen aan het aanbod van de andere provincies.

Afgelopen of lopende opleidingen

Hieronder kan je de lopende of  afgelopen opleidingen terugvinden. Inschrijven hiervoor is helaas dus niet meer mogelijk, maar je kan het afgewerkte programma wel raadplegen.

Rapport Digitale School

Eind vorig schooljaar mochten we beroep doen op de expertise van 50 verschillende scholen in België. Elke school nam deel aan een interview rond digitalisering, waarvoor een oprechte dank je wel! Alle antwoorden van de interviews en de enquêtes werden zorgvuldig genoteerd en gebundeld en Vlaanderenbreed opgenomen in het rapport Digitale School.

Vanuit de vergaarde kennis, zal er een professionaliseringsaanbod voor leraren uitgerold worden tot augustus 2023 voor onze doelgroep die we omschrijven als: “de leraren van de tweede en derde graad van het beroepsgericht en technisch onderwijs.” Meer specifiek gaat het om deze doelgroep: de leraren van de tweede en derde graad tso, bso, dbso en leertijd, buso. Bij de verdere uitrol van de modernisering van het secundair onderwijs worden dit de leraren van de tweede en derde graad dubbele finaliteit tso (domein gebonden), van de tweede en derde graad finaliteit arbeidsmarkt (d)bso en van de tweede en derde graad finaliteit doorstroom tso (domein gebonden).

Samenwerking

  • We werken samen met pedagogische begeleidingsdiensten en deskundigen uit het (werk)veld.
  • We verbinden onderwijs en ondernemingen door de technologische en innovatieve toepassingen op de arbeidsmarkt te integreren in het aanbod.
  • Onze RTC-fora en partnernetwerken zetten we in, om de opgedane ervaringen en expertise te delen.

Waarom RTC?

Er werd voor een samenwerking met de RTC’s gekozen omwille van hun expertise op vlak van:

  • Link met ondernemingen en arbeidsmarkt = kerntaak RTC
  • Competentieversterking van leraren en leerlingen
  • Beroepsgericht en technisch onderwijs
  • Net- en sectoroverschrijdend uitgangspunt

Info & contact

Relinde Theunynck

relinde@rtcoostvlaanderen.be

09 267 73 92

Met de steun van

Het project ‘Digitale School’ is ontstaan vanuit de Vlaamse beleidsagenda ‘Artificiële Intelligentie (AI) & Cybersecurity (CS)’. Vanuit het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) worden er o.a. middelen voorzien om concrete acties te ontwikkelen in het onderwijs. Het project wordt uitgevoerd onder toezicht van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.