Doel

Voldoende printers in de klas ter beschikking stellen, zodat elke leerling de kans krijgt om te werken met een 3D-printer.

Situering

Studiegebied:

Mechanica – Elektriciteit

Studierichting:

Werktuigmachines – onderhoud

Kunststoffen

Samenvatting

De meeste spullen waarvan we in het dagelijks leven gebruik maken zijn ergens anders in de wereld in fabrieken geproduceerd. Iedereen heeft in huis wel dingen staan waarvan er minstens honderdduizenden kopieën zijn

Door nieuwe technologische ontwikkelingen worden de laatste decennia meerdere producten op maat en lokaal geproduceerd.
Producten kunnen zelf worden ontworpen of gedownload van het internet. en Daarna worden ze meestal lokaal uitgeprint of uitbesteed aan een bedrijf.

De opmars van 3D-printers is niet meer te stuiten. In 2017 alleen zijn er meer dan 500 000 eenheden verkocht. Omdat meer dan 30% van open-source printers zijn, worden ze meer en meer beschikbaar voor particuliergebruik.

Wist je trouwens dat je bij ons ook een 3D-scanner kan uitlenen!

Doelgroep

Leerlingen tso/bso 3de graad uit het studiegebied Mechanica-Elektriciteit

Praktisch

Voorwaarden:

Scholen die 3D-printers ontlenen, verbinden zich ertoe om één oefening te delen op het 3D-platform.
Hiervoor bezorgen zij een foto, het STL-bestand of de 3D-tekening aan RTC Limburg.

Zelf aankopen?

Als scholen zelf een printer willen aankopen, kunnen ze beroep doen op de expertise van Flam3Dvzw, een onafhankelijke 3D-printerorganisatie en zij hebben een degelijk onderwijsaanbod voor scholen, die hun STEM-doelstellingen willen realiseren.

Flam3D – voluit Flanders Additive Manufacturing and 3D Printing Ecosystem – is het onafhankelijk platform voor alle belanghebbenden actief in 3D/AM in Vlaanderen en Nederland. 3D-printing is noch een hype, noch een bedreiging: het kan een bijzondere aanvulling betekenen op traditionele technologieën. Flam3D wil kennis over 3D-printing helpen verspreiden en actief mee bouwen aan slimmere waardeketens. Zo werken we eraan dat onze regio een voortrekkersrol kan blijven spelen in de ontwikkeling van 3D-printing.

https://onderwijs.flam3d.be/

Partners

 

Materiaal

Hardware : 3D-printer – Felix 3.1

Software : Repetier-Host v 2.0.5

Opberging

Houten kist

Afmetingen

Materiaal Aantal Afmeting (kisten)
3D-printer – Felix 3.1 3 63 x 60 x 59 (3x)
3D-printer – Felix 3.1 2 50 x 50 x 55 (2x)

Deel je ervaringen in de RTC Community

Hebben je leerlingen een fijne leservaring gehad met het materiaal? Hebben ze er veel van geleerd? Deel dan je foto’s en verhaal op onze facebook-pagina, Instagram of Youtube