De 3D-printers zijn momenteel in onderhoud.

Wil je de 3D-printers uitlenen? Neem dan zeker even contact op met ons!

Samenvatting

Scholen bezitten dikwijls reeds één of meerdere 3D-printers maar beschikken over onvoldoende printcapaciteit om een hele klas toegang te geven tot de printer. Om met een volledige klas te laten experimenteren met 3D-printen kunnen scholen 3D-printers ontlenen. Zij hebben hiervoor de keuze tussen 6 printers gedurende één week, of 3 printers gedurende 2 weken.

Om bestaande voorwerpen in 3D te digitaliseren kan de school 1 scanner ontlenen. Leerlingen krijgen zo ook zicht op de voor-, de nadelen en de valkuilen van 3D-scannen en 3D-printen.

Leerplandoelstellingen

Ontdek hier welke leerplandoelstellingen je met de 3D-printer kan behalen!
Hebben wij eentje over het hoofd gezien? Laat het ons dan zeker weten.

Situering

Studiegebied:

Mechanica – Elektriciteit

Studierichting:

Werktuigmachines – onderhoud

Kunststoffen

Doelgroep

Leraren en leerlingen uit de 3de graad uit het studiegebied Mechanica-Elektriciteit

Praktisch

Zelf aankopen?

Als scholen zelf een printer willen aankopen, kunnen ze beroep doen op de expertise van Flam3Dvzw, een onafhankelijke 3D-printerorganisatie en zij hebben een degelijk onderwijsaanbod voor scholen, die hun STEM-doelstellingen willen realiseren.

Flam3D – voluit Flanders Additive Manufacturing and 3D Printing Ecosystem – is het onafhankelijk platform voor alle belanghebbenden actief in 3D/AM in Vlaanderen en Nederland. 3D-printing is noch een hype, noch een bedreiging: het kan een bijzondere aanvulling betekenen op traditionele technologieën. Flam3D wil kennis over 3D-printing helpen verspreiden en actief mee bouwen aan slimmere waardeketens. Zo werken we eraan dat onze regio een voortrekkersrol kan blijven spelen in de ontwikkeling van 3D-printing.

https://onderwijs.flam3d.be/

Partners

 

Materiaal

Hardware : 3D-printer – Felix 3.1

Software : Repetier-Host v 2.0.5

Media

Opberging

Houten kist

Afmetingen

Materiaal Aantal Afmeting (kisten)
3D-printer – Felix 3.1 3 63 x 60 x 59 (3x)
3D-printer – Felix 3.1 3 50 x 50 x 55 (3x)

De 3D-printers zijn momenteel in onderhoud.

Wil je de 3D-printers uitlenen? Neem dan zeker even contact op met ons!

Deel je ervaringen in de RTC Community

Hebben je leerlingen een fijne leservaring gehad met het materiaal? Hebben ze er veel van geleerd? Deel dan je foto’s en verhaal op onze facebook-pagina, Instagram of Youtube

LET OP: in de kalender zijn de lege data nog VRIJ! Op deze data kan je het materiaal nog uitlenen.